Přejít k obsahu

Přehled publikační činnosti

Katedra se věnují rozsáhlé publikační činnosti, která je evidována ve výpisu níže. V průběhu let pod záštitou katedry vzniklo nemalé množství knih (viz Knihy podle let), některé z nich ve vlastních edicích (viz Knihy podle edic). Katedra rovněž vydává svůj vlastní časopis Kuděj.


Publikace za rok 2023

  Počet Rok
Počet titulů 7
BÍLKOVÁ, J. VOLTR, P. Devastace hřbitovů na Tachovsku po roce 1945 a jejich obnova. e-Monumentica, 2023, roč. 9, č. 2, s. 61-76. ISSN: 2695-1622
  Detail publikace
HEČKOVÁ, P. BARTŮŇKOVÁ, L. STARKOVÁ, L. ŘÍHOVÁ, V. WAGNEROVÁ, L. BÍLKOVÁ, J. KRAJÍČEK, V. Dokumentace hřbitovů a sepulkrálních objektů s památkovou a kulturní hodnotou. 2023.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Filosofie, poznání a hodnoty. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. pobočka Bolevec, 2023.Po čem se táže filosofie - ochutnávka
  Detail publikace
HEČKOVÁ, P. Náhrobek jako historický pramen pro dějiny ušlechtilé kamenické výroby: příklad západního Slezska. e-Monumentica, 2023, roč. 9, č. 2, s. 21-41. ISSN: 1805-1944
  Detail publikace
Hečková, P. Wagnerová, L. Rychlý, M. Paměť hřbitovů: sepulkrální památky někdejších Sudet. Dlouhá Ves, Javorník, 18.08.2022 - 04.01.2023.
  Detail publikace
DACH, S. Sellars on the Intersubjectivity of ?We-Intentions?. In Koons, JR., Loeffler, R. Ethics, Practical Reasoning, Agency: Wilfrid Sellars?s Practical Philosophy. New York : Routledge, 2023, s. 15-35. ISBN: 978-1-03-230143-3
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Value judgment controversy. online, 2023.Weekly Colloquium for Early Career Researchers - Controversies and Crises in German Philosophy 1860-1914
  Detail publikace

Patička