1. Úvod
  2. Studium
  3. Pro uchazeče
  4. Den otevřených dvěří

Informace ke dni otevřených dveří

Zatím poslední Den otevřených dveří se konal ve středu 30. ledna 2023 od 8:00 – 14:00 v budově fakulty Sedláčkova 19.   

Záznamy z proběhlých ročníků naleznete níže.

V rámci jednotlivých Dnů otevřených dveří můžete poznat naše fakulty, zhlédnout záznam celouniverzitního vysílání, seznámit se s nabídkou studia okomentovanou přímo našimi studenty, dozvědět se odpovědi na nejčastější otázky a mnoho dalšího. Zájemci o humanitní a společenskovědní obory si mohou vybrat z široké nabídky studijních programů zaměřených jak akademicky, tak profesně.

 

Záznam z online streamu 2022

Záznam z online streamu 2021

Rozhovor s děkanem fakulty Davidem Šancem

Studium na katedře filozofie

Bakalářský program

Bakalářský program

Magisterský program

Magisterský program

Skip to content