1. Úvod
  2. Publikace
  3. Nespoutaná slova : Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus

Nespoutaná slova : Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus

Název v angličtině

Unchained Words - Richard Rorty, Post-analytical Philosophy and Linguistic Idealism

Autor publikace

DACH, Stefanie

Rok vydání

2013

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0264-9

Počet stránek

174

Klíčová slova

R. Rorty; W. Sellars; D. Davidson; W.V.O. Quine; jazykový idealismus; epistemologie; fundacionismus; reprezentacionalismus; pragmatismus; analytická filosofie; konstruktivismus

Citace

DACH, S. Nespoutaná slova : Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2013. ISBN: 978-80-261-0264-9.

Anotace

Kniha se soutřeďuje na Richarda Rortyho a otázku jazykového idealismu. Rortyho dílo je vyloženo v kontextu třech dalších autorů, o něž se Rorty při své argumentaci opírá, tj. W.V.O. Quine, Wilfrid Sellars a Donald Davidson. Po analýze Rortyho vazeb na osatní tři filosofy, rozebírám každého ze zmíněných čtýř autorů vzhledem k tomu, které jazykově-idealistické prvky lze u něj vystopovat a jak ho můžeme hájit proti obvinění z jazykového idealismu. Předkládám tezi, že obvinění z jazykového idealismu je smysluplné jedině na základě určitého obrazu našeho vztahu ke světu, který předpokládá konfrontaci mysli nebo jazyka se zbtykem světa. Na konci se přikloním k názoru, že alespoň Davidson a Rorty zastávají jiný obraz našeho vztahu ke světu, a to obraz takový, že otázka jazykového idealismu by neměla ani vyvstat.
Skip to content