1. Úvod
  2. Publikace
  3. O povaze vědy: Novokantovství

O povaze vědy: Novokantovství

Název v angličtině

On the Nature of Science: Neo-Kantianism

Autor publikace

DEMJANČUK, Nikolaj, PROFANT, Martin, PODHAJSKÝ, Jiří

Rok vydání

2011

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0045-4

Počet stránek

157

Klíčová slova

Novokantovství; metodologie; filosofie; základy věd; dějinnost

Citace

DEMJANČUK, N. PROFANT, M. PODHAJSKÝ, J. O povaze vědy: Novokantovství.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-261-0045-4.

Anotace

Úkolem předkládané knihy je poskytnout obraz jednoho z vlivných filosofických směrů přelomu 19.-20. století, kterým je novokantovství. Samo o sobě je novokantovství jedním z dobových pokusů systematicky rozpracovat pojetí vědy a prozkoumat široké spektrum aspektů vědeckého poznání. Zároveň si tento směr uvědomuje a reflektuje těsnou vazbu vědy jako činnosti a kultury, v jejímž rámci je tato činnost realizována. V knize jsou představeny ty nejdůležitější myšlenky, názory a reflexe novokantovců, které jsou aktuální i v dnešních diskuzích. V českém prostředí plní text zároveň úkol (službu) úvodu do tohoto filosofického směru a je doplněn o řadu faktografických údajů o životě a díle jeho nejvlivnějších představitelů. Kniha je rozdělena do tří na sebe navazujících částí, které jsou doplněny o dodatek, jenž čtenáři umožňuje odkrýt určující souvislosti mezi Kantovou filosofií a myšlením novokantovců.
Skip to content