Přejít k obsahu
 • Podej přihlášku na FF

  Nezapomeňte si podat přihlášku, termín je posunut nejpozději do 30. dubna. Více na stránkách fakulty: www.ff.zcu.cz.

  Číst dále >
 • Výběrové řízení na Erasmus+

  Katedra filozofie vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/21. Termín podání přihlášek je 6.4.2020. Přihlášky se podávají přes www.portal.zcu.cz. Veškeré potřebné informace najdete v přiloženém dokumentu. Při dotazech se neváhejte obrátit na Stefanii Dach.

  Číst dále >
 • Výběrové řízení na studijní pobyty v programu INTER-FREE-MOVERS - 3. kolo

  Fakulta filozofická vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na studijní poybyty v zahraničí v rámci programu INTER. Lhůta pro podání přihlášek je 12. dubna. V případě dotazů se obraťte na Stefanii Dach. Podrobnější informace najdete zde (odkaz na dokument https://ff.zcu.cz/export/sites/ff/zahranicni-vztahy/inter-freemover/upozorneni_3_kolo.pdf). 

  Číst dále >
 • Cyklus zvaných přednášek v roce 2020

  Všechny studentky a studenty, kolegyně a kolegy srdečně zveme na cyklus pravidelných přednášek, který se koná vždy v pátek vždy od 10:30 nebo 14:00 v RJ209. Budou na něm prezentovány nové badatelské výsledky nejen našich kolegů, ale i odborníků z řady spřízněných pracovišť a spolupracujících institucí včetně zahraničních. Detailní program je k dispozici zde. 

  Číst dále >
 • ZČU ruší výuku aneb zákaz osobní přítomnosti studentů na vysokých školách neznamená prázdniny

  Veškerá rozvrhovaná kontaktní výuka je sice pozastavena, nicméně v rozsahu, v jakém to povaha předmětu umožňuje, je výuka realizována pomocí distančních forem vzdělávání, nebo je určen náhradní způsob plnění studijních povinností pro daný předmět (čl.14/3 SZŘ). U vybraných předmětů bude chybějící výuka nahrazena formou blokové výuky po zrušení zákazu (předpokládá se, že v první polovině června, kterých předmětů se to týká bude studentům sděleno do konce dubna). Pokyny k jednotlivým kurzům sdělují jejich vyučující studentům hromadnými emaily nebo v Courseware, popr. si s nimi domluvili jiný způsob kontaktu. Rovněž je doporučeno upravit podmínky plnění zápočtu tak, aby je bylo možné splnit distančním způsobem. O těchto změnách informují vyučující studenty do 15. dubna. Zkoušky budou probíhat obvyklým prezenčním způsobem po znovuotevření vysokých škol, pravděpodobně v červnu. O stanovení tohoto „zkouškového období“ budou studenti včas informováni a zkouškové termíny budou poté vypsány ve STAGu obvyklým způsobem.

  Bakalářské a diplomové práce mají nově stanovený termín odevzdání na 22. května. V tomto termínu se práce budou odevzdávat pouze elektronicky, tj. nahráním do Portálu. Tištěné verze kvalifikačních prací se všemi náležitostmi podle vyhlášky děkana se budou vybírat dodatečně až po znovuotevření vysokých škol. O termínu budou studenti včas informováni. Podrobnosti jsou uvedeny a budou průběžně aktualizovány v Courseware příslušných předmětů (KFI/BPH, KFI/BPF, KFI/DPE a KFI/DPT). Státní záverečné zkoušky proběhnou nejdříve 15 dní po znovuotevření vysokých škol, tedy pravděpodobně ve druhé polovině června, rozhodně ne dříve. Podrobnosti jsou uvedeny a budou průběžně aktualizovány v Courseware příslušných předmětů (KFI/SZZ, KFI/SZZF, KFI/SZZE a KFI/SZZT).

  Číst dále >

Patička