Přejít k obsahu

Vědomí a jeho teorie

Obálka knihy Vědomí a jeho teorie

AUTOR

MARVAN, Tomáš, POLÁK, Michal

ROK VYDÁNÍ

2015

NAKLADATEL

Vyšehrad

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

vědomí; kválie; introspekce; neurální koreláty vědomí; reprezentacionismus; naturalismus

Kniha pojednává o mnoha filosofických a empirických otázkách, týkajících se tématu fenomenálního vědomí. Jejím širším cílem je snaha podpořit chápání fenomenálního vědomí jakožto přirozeného jevu materiálního světa. Kniha demonstruje užitečnost filosofie při výzkumu vědomí tím, že rozvíjí tezi nevědomých fenomenálních obsahů vznikajících při percepci. To pak umožňuje oddělit mechanismy pro tvorbu fenomenálních obsahů od mechanismů, které zajišťují vstup těchto obsahů do vědomí. Tato teze je zde podpořena řadou empirických i teoretických argumentů.

Patička