Přejít k obsahu

Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960

Obálka knihy Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960

AUTOR

VOPĚNKA, Petr, VĚTROVCOVÁ, Marie

ROK VYDÁNÍ

2015

NAKLADATEL

Vyšehrad

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

Kniha pojednává o historickém vývoji obecné (množinové) topologie jakožto nové matematické disciplíny 20. století. První část se věnuje dějinám základních pojmů a tvrzení v topologii s důrazem na názornost důkazu. Druhá část sleduje dva cíle: jednak diskusi topologických jevů v příslušných časopisech, vydávání článků a knih, ale také stručné uvedení hlavních představitelů topologie, jejich práce a dějinného zařazení.

Patička