Přejít k obsahu

Umění jako vyjádření smyslu: Filozofie umění Jana Patočky

Obálka knihy Umění jako vyjádření smyslu

AUTOR

ŠEVČÍK, Miloš

ROK VYDÁNÍ

2014

NAKLADATEL

Pavel Mervart

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

umění; smysl; Jan Patočka; výtvarné umění; literatura

Monografie je prvním obsáhlejším systematickým pokusem o shrnutí motivů Patočkovy filozofie umění. Mezi témata Patočkova myšlení, která autor v knize sleduje, patří zejména umělecká vzdělanost, pojetí vztahu literatury a mýtu, vzájemná souvislost a odlišnost architektury a sochařství, styl ve výtvarném umění, spojitost a rozdíl mezi uměním minulosti a přítomnosti a rovněž aspekty vztahu mezi uměním a vědeckým poznáním. Patočkova filozofie je zkoumána do značné míry chronologicky, od raných Patočkových textů ze 30. a 40. let k textům ze 60. a 70. let, chronologii vzniku je však nadřazeno zdůraznění obsahových spojitostí mezi jednotlivými pojednáními.

Patička