Přejít k obsahu

Stopování sémiotiky

Obálka knihy Stopování sémiotiky

AUTOR

HANKE, Miroslav, KASTNEROVÁ, Martina, ŠVANTNER, Martin, VĚTROVCOVÁ, Marie

ROK VYDÁNÍ

2015

NAKLADATEL

Vyšehrad

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

sémiotika; novověk; tradice; sémantika; filosofie matematiky; poetika; pragmatické aspekty jazyka

Monografie rozvíjí různé aspekty znakové funkce, tak jak jsou se specifickými důrazy probírány v pluralitě "vedlejších" (před-)novověkých tradic. První kapitola se věnuje vývoji obecně sémiotické teorie od klasických zdrojů po druhou scholastiku s důrazem na klíčové formativní momenty pozdně scholastické diskuse. Druhá kapitola věnovaná teorii větného významu tuto obecně charakterizovanou funkci specifikuje ve vztahu k sémantické koncepci pravdivosti. Kapitola věnovaná filosofii matematiky je založena na rozboru transformace matematiky mezi středověkou a raně novověkou tradicí. Poslední kapitola pak doplňuje pohled poetiky na základě analýzy procesu profesionalizace alžbětinské literární kultury.

Patička