Přejít k obsahu

Racionalita versus transcendence: Spor Hanse Alberta s moderními teology

Obálka knihy Racionalita versus transcendence

AUTOR

FUNDA, Otakar A.

ROK VYDÁNÍ

2013

NAKLADATEL

Filosofia

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

racionalita; transcendence; Hans Albert; teologie

Autor uvádí na českou filosofickou scénu koncepci kritické racionality významného německého filosofa Hanse Alberta. Představuje postupně Albertovu kritiku předních moderních teologů dvacátého století (Rudolfa Bultmanna, Gerharda Ebelinga, Hanse Künga a Josepha Ratzingera). V závěru se Funda vůči Albertově kritice v některých bodech vymezuje. Jeho kniha je proto příspěvkem k polemice mezi ateismem a křesťanstvím, vedené na vysoké filosofické úrovni moderního teologického diskurzu.

Patička