Přejít k obsahu

Proměny paradigmatu výchovy

Obálka knihy Proměny paradigmatu výchovy

AUTOR

DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, STARK, Stanislav

ROK VYDÁNÍ

2017

NAKLADATEL

Epocha

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

filosofie výchovy; paradigmata výchovy; dějiny filosofie; filosofická antropologie

Publikace představuje základní etapy vývoje filosofických přístupů k výchově a vzdělávání. Práce není vyčerpávajícím přehledem tohoto vývoje. Volba antických, středověkých, renesančních, novověkých a moderních autorů byla podřízena hledání a výkladu alternativních modelů, idejí, koncepcí, které promlouvají do dějin naší doby. Je to důležité proto, že dnešní svět je globální školou, která „likviduje“ tradiční hodnoty evropské kultury, směřuje ke kulturní otevřenosti s jejími přínosy i záludnostmi. Práce předjímá střety a zápasy na poli výchovy příštích dnů, nabízí z evropské tradice to, co umožní řešení současných i budoucích problémů. Autoři se obracejí ke studiu proměny filosofických modelů výchovy, aby ukázali bohatství a kontinuitu evropské výchovné a vzdělávací tradice, její hodnoty, ideály a standardy.

Patička