Přejít k obsahu

Platonica Pilonica V. Ideje

Obálka knihy Platonica Pilonica V. Ideje

AUTOR

Karolína Jiráková, Kryštof Boháček (ed.)

ROK VYDÁNÍ

2014

NAKLADATEL

Plzeň : Západočeská univerzita

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

Platonica Pilonica; Platón; ideje; Faidón; Plzeňský platónský kroužek

Kniha navazuje na ediční řadu Platonica Pilonica, která se systematicky zabývá hlavními problémy s důrazem na myšlení z období klasické řecké filozofie. Platonica Pilonica V. Ideje se věnuje samotnému jádru platónské filozofie, tj. nauce o idejích. Je zde ukázáno pojetí idejí jak v rámci Platónových dialogů, tak i ozvuk a dopad této koncepce u dalších autorů, především pak diskuze s dalším velikánem antiky, Aristotelem. V rámci platónského korpusu je hlavní důraz kladen na dialog Faidón. Specifikem publikace je, že propojuje kulturně-politické souvislosti s teoretickými koncepty autorů a zároveň zpřítomňuje jejich reflexi u moderních autorů a badatelů.

Patička