Přejít k obsahu

Patočkovy interpretace literatury

Obálka knihy Patočkovy interpretace literatury

AUTOR

BLAHUTKOVÁ, Daniela, ŠEVČÍK, Miloš

ROK VYDÁNÍ

2014

NAKLADATEL

Pavel Mervart

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

Patočka; interpretace; literatura; fenomenologie

Monografie je pokusem o systematický průzkum Patočkových interpretací literatury a jejich vztahu k Patočkovým filozofickým názorům. Autoři sledují zejména Patočkovo pojetí vztahu literatury a mýtu a literatury a filozofie. S prvním souvisí mj. otázka života mytologických témat v literatuře epoch, s druhým, jak Patočka u literárních děl filozoficky vykazuje fenomenologii životního smyslu. Autoři se zabývají Patočkovými texty ze 30.-40. let a zejména z 60.-70. let.

Patička