Přejít k obsahu

Herbert Marcuse. Příslib štěstí

Obálka knihy Herbert Marcuse. Příslib štěstí

AUTOR

PROFANT, Martin

ROK VYDÁNÍ

2017

NAKLADATEL

Epocha

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PROFANT, M. Herbert Marcuse. Příslib štěstí. 1. vyd. Praha : Epocha, 2017, 376 s. ISBN: 978-80-7557-102-1

KLÍČOVÁ SLOVA

Herbert Marcuse

Čtenáři se dostává do ruky šest studií Herberta Marcuse, nyní v českém překladu, z nichž nejstarší Nové prameny k založení historického materialismu pochází z roku 1932, nejmladší Represivní tolerance pak byla napsána v roce 1965, ale zásadně rozšířena v roce 1968. Texty reprezentují různé úseky myslitelského vývoje jedné z nejvýraznějších osobností první generace kritické teorie. Reprezentují proměny, kterými Marcuse reagoval na překotně se měnící svět i to, čemu zůstal vždy věrný: Starost o svobodu a štěstí, které nemohou být jedno bez druhého; starosti o svobodu a štěstí, které vycházejí ze skutečné solidarity lidského rodu a nemohou a nesmějí koexistovat s bídou a utrpením kohokoliv jiného.

Patička