Přejít k obsahu

Hans Küng: Židovství

Obálka knihy Hans Küng: Židovství

AUTOR

BLAHUTKOVÁ, Daniela, PETKEVIČ, Vladimír, POHUNKOVÁ, Dagmar

ROK VYDÁNÍ

2016

NAKLADATEL

Barrister & Principal

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PETKEVIČ, V., BLAHUTKOVÁ, D., POHUNKOVÁ, D. Hans Küng: Židovství. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2016, 635 s. ISBN: 978-80-7485-110-0

KLÍČOVÁ SLOVA

teologie, religionistika, judaismus, mezináboženský dialog

Překlad zprostředkovává monografii švýcarského teologa a religionisty Hanse Künga Judentum. Wesen und Geschichte (Piper, München 1991), jíž autor v 90. letech zahájil trilogii věnovanou tzv. abrahamovským náboženstvím (židovství, křesťanství, islámu). Dnes už klasická studie předkládá systematický pohled na židovství z teologické, historické a politické perspektivy. Židovské dějiny představuje jako sled epochálních konstelací neboli paradigmat. Kriticky pohlíží na vztahy křesťanství a židovství zejména ve 20. století, analyzuje předpoklady vzniku Státu Izrael i politické a náboženské aspekty jeho existence, probírá otázky židovské identity a zvažuje možnosti mezináboženského trialogu židů, křesťanů a muslimů, který závěrem spojuje s vizí světového étosu a nadějí na mír na Blízkém východě i v globalizovaném světě.

Patička