Přejít k obsahu

Freudova neurofyziologie mysli

Obálka knihy Freudova neurofyziologie mysli

AUTOR

POLÁK, Michal

ROK VYDÁNÍ

2015

NAKLADATEL

Vyšehrad - Západočeská univerzita v Plzni

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

Sigmund Freud; neurověda; psýché; vědomí; mysl

Monografie usiluje o znovuobjevení Freudova Projektu vědecké psychologie. Je pokusem zasadit jej do kontextu geneze úvah o lidské mysli a vědomí v druhé polovině 19. století, s cílem ukázat, že ani Freud nebyl zdaleka prost důležité motivace empiricky zdůvodnit bázi lidské psychiky. Kniha se zabývá počátky neurofyziologie lidského mozku a jejím hlavním argumentem je teze, že Freuda lze chápat jako biologického naturalistu, který odmítá nemateriální základy lidské psýché.

Patička