Přejít k obsahu

Čínské tradiční vědění z pohledu Západu

Obálka knihy Čínské tradiční vědění z pohledu Západu

AUTOR

BÍLKOVÁ, Jitka

ROK VYDÁNÍ

2014

NAKLADATEL

Západočeská univerzita

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

tradiční čínské vědecké a filosofické myšlení; britští a američtí vědci; tradiční čínská kultura; západní věda

Publikace se zabývá některými aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexí v dílech vybraných britských a amerických vědců. Autoři zmínění v publikaci reprezentují různé myšlenkové směry a k čínskému vědění zaujímají odlišné přístupy, stanoviska a kritéria. Jedná se především o autory dvacátého století – Needhama, Russella, Grahama, Huffa, Elmana, Bernala, Mumforda, Templa, Sivina. Kniha poskytuje přehled jejich bádání. Nabízí také kritickou analýzu, která s využitím zejména Sivinova rozboru zprostředkovává osobitost a specifiku rozsáhlé oblasti čínského vědění v souvislostech jeho myšlenkového a společensko-historického prostředí: zahrnuje specifiku jazyka, čínského přístupu k přírodě a způsobu popisu přírody, specifiku myšlení, systému hodnot, cílů a zájmů. Z tohoto úhlu pohledu problematizuje způsob tázání a zpracování tématu v dílech většiny zmíněných autorů a naznačuje východiska pro další bádání.

Patička