Přejít k obsahu

Apeiron. Anaximandros o vzniku a zániku

Obálka knihy Apeiron. Anaximandros o vzniku a zániku

AUTOR

COUPRIE, Dirk L., KOČANDRLE, Radim

ROK VYDÁNÍ

2017

NAKLADATEL

Springer

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

Anaximandros; apeiron; příroda; vznik; zánik

Anaximandros měl podle tradice pokládat za počátek všeho to apeiron. Na základě dochovaných textových pramenů však autoři poukazují k tomu, že místo podstatného jména to apeiron se původně spíše jednalo o adjektivum, které bylo úzce spojené s termínem fysis (přirozenost, příroda). Původní spojení fysis apeiros přitom mohlo vyjadřovat bezmeznou sílu přírody, zodpovědnou za veškerý vznik a růst. Na tomto základě autoři dále interpretují Anaximandrovu kosmogonii z biologického hlediska, kdy každý další krok diferenciace světa a jednotlivých jevů je pokračováním původního oddělení plodného semene. Ve své interpretaci prvního písemného filosofického výkladu vzniku světa tak zdůrazňují ústřední úlohu bezmezné síly přírody.

Patička