Přejít k obsahu

Publikace podle roku

2019

Obálka knihy Problémy s indukcí ve vědě: Popper a jeho následovníci
BÍBA, Ondřej, PAITLOVÁ, Jitka, 2019
Obálka knihy Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera
PAITLOVÁ, Jitka, Nakladatelství Karolinum, 2019

2018

Obálka knihy Eukleidés: Základy. Kniha XIII.
VOPĚNKA, Petr, VĚTROVCOVÁ, Marie, OPS, 2018
Obálka knihy Alexandr Sommer Batěk: neoglyfy
FRÁNOVÁ, Radka, HANZELÍNOVÁ, Lada, Pavel Mervart, 2018
Obálka knihy Poezie jako vyprávění příběhů
KASTNEROVÁ, Martina, Pavel Mervart, 2018

2017

Obálka knihy Herbert Marcuse. Příslib štěstí
PROFANT, Martin, Epocha, 2017
Obálka knihy K filosofii náboženství
FUNDA, Otakar A., Nakladatelství Karolinum, 2017
Obálka knihy Apeiron. Anaximandros o vzniku a zániku
COUPRIE, Dirk L., KOČANDRLE, Radim, Springer, 2017
Obálka knihy Úděl, úkol, národ
PROFANT, Martin, Epocha, 2017
Obálka knihy Proměny paradigmatu výchovy
DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, STARK, Stanislav, Epocha, 2017
Obálka knihy Odstíny platónské uměřenosti
PAITLOVÁ, Jitka, Západočeská univerzita, 2017

2016

Obálka knihy Hans Küng: Židovství
BLAHUTKOVÁ, Daniela, PETKEVIČ, Vladimír, POHUNKOVÁ, Dagmar, Barrister & Principal, 2016
Obálka knihy Profesionalizace literární kultury
KASTNEROVÁ, Martina, Pavel Mervart, 2016
Obálka knihy Dál a dál za Herkulovy sloupy
ČERNÁ, Jana, Triton, 2016

2015

Obálka knihy Vědecké pojetí světa - Vídeňský kroužek
FIALA, Jiří, DACH, Stefanie, SCHUSTER, Radek, Západočeská univerzita, 2015
Obálka knihy Platonica Pilonica IV. Dobro
BOHÁČEK, Kryštof, JIRÁKOVÁ, Karolína, JIRÁK, Petr, MERGLOVÁ, Kateřina, PAITLOVÁ, Jitka, VAVERKA, Pavel, PŘIBOVÁ, Eva, STRÁNSKÝ, Jiří, ZIELINA, Martin, PETRŽELKA, Josef , Západočeská univerzita, 2015
Obálka knihy Nová infinitní matematika
VOPĚNKA, Petr, Nakladatelství Karolinum, 2015
Obálka knihy Kurt Gödel: Úplnost a neúplnost
ŠVANDOVÁ, Blažena, ŠVEJDAR, Vítězslav, OPS, 2015
Obálka knihy Carl Friedrich Gauss: O diferenciální geometrii
VĚTROVCOVÁ, Marie, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Stopování sémiotiky
HANKE, Miroslav, KASTNEROVÁ, Martina, ŠVANTNER, Martin, VĚTROVCOVÁ, Marie, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Nová infinitní matematika: II
VOPĚNKA, Petr, Nakladatelství Karolinum, 2015
Obálka knihy Když je řeč o barvách
BERAN, Ondřej, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Freudova neurofyziologie mysli
POLÁK, Michal, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy
PAVLAS, Petr, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Inštrumentálny realizmus
KVASZ, Ladislav, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Informační grafika: Otto Neurath - Isotype
HANZELÍNOVÁ, Lada, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960
VOPĚNKA, Petr, VĚTROVCOVÁ, Marie, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Pravda - dcera času
ŠPELDA, Daniel, Pavel Mervart, 2015
Obálka knihy Reálná čísla a jejich diskretizace
VOPĚNKA, Petr, Nakladatelství Karolinum, 2015
Obálka knihy Staronový diferenciální počet
VOPĚNKA, Petr, Nakladatelství Karolinum, 2015
Obálka knihy Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie
HAVLÍK, Vladimír, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Vědomí a jeho teorie
MARVAN, Tomáš, POLÁK, Michal, Vyšehrad, 2015
Obálka knihy Sny o mnohosti světů
LELKOVÁ, Iva, Vyšehrad, 2015

2014

Obálka knihy Platonica Pilonica V. Ideje
Karolína Jiráková, Kryštof Boháček (ed.), Západočeská univerzita, 2014
Obálka knihy Kosmologie a antropologie
Anna Lukešová (eds.), Západočeská univerzita, 2014
Obálka knihy Anaximenés z Mílétu
KOČANDRLE, Radim, Pavel Mervart, 2014
Obálka knihy Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie
VACÍKOVÁ, Jana, Západočeská univerzita, 2014
Obálka knihy The Hidden Unity: An Experimental View on Aesthetics and Semiotics of Music in the Czech Milieu
DOUBRAVOVÁ, Jarmila, PL Academic Research, 2014
Obálka knihy Čínské tradiční vědění z pohledu Západu
BÍLKOVÁ, Jitka, Západočeská univerzita, 2014
Obálka knihy Spiknutí! - Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu
TARANT, Zbyněk, TYDLITÁTOVÁ, Věra, BUDIL, Ivo, SOUKUPOVÁ, Blanka, Západočeská univerzita, 2014
Obálka knihy Vůle k víře
NEUPAUER, Eduard, Západočeská univerzita, 2014
Obálka knihy Patočkovy interpretace literatury
BLAHUTKOVÁ, Daniela, ŠEVČÍK, Miloš, Pavel Mervart, 2014
Obálka knihy Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století
KRATOCHVÍL, Miloš, Západočeská univerzita, 2014
Obálka knihy Umění jako vyjádření smyslu
ŠEVČÍK, Miloš, Pavel Mervart, 2014
Obálka knihy Organizace konferencí na Západočeské univerzitě
LUKEŠOVÁ, Anna, Západočeská univerzita, 2014

2013

Obálka knihy Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský. Prolog
BLAHUTKOVÁ, Daniela, Barrister & Principal, 2013
Obálka knihy Studie k filosofii Bertranda Russella
Ludmila Dostálová (eds.), Filosofia, 2013
Obálka knihy Nespoutaná slova : Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus
DACH, Stefanie, Západočeská univerzita, 2013
Obálka knihy Racionalita versus transcendence
FUNDA, Otakar A., Filosofia, 2013
Obálka knihy Francouzská epistemologie : (přehled vývoje do poloviny 20. století)
KRATOCHVÍL, Miloš, Triton, 2013
Obálka knihy History of Hatred, Hatred of History - Encounters Between Antisemitism and Historical Memory
TARANT, Zbyněk, TYDLITÁTOVÁ, Věra, BUDIL, Ivo, HOŠEK, Pavel, Západočeská univerzita, 2013
Obálka knihy Causality
PEXIDR, Karel, DEMJANČUK, Nikolaj, Melrose Books, 2013
Obálka knihy Physics, Astronomy and Engineering
LUKEŠOVÁ, Anna, The Scientia Socialis Press, 2013
Obálka knihy Korespondence Carla Friedricha Gausse
VĚTROVCOVÁ, Marie, Západočeská univerzita, 2013
Obálka knihy Lazare and Sadi Carnot
GILLISPIE, Charles C., PISANO, Raffaele, Springer, 2013
Obálka knihy Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení
MAKOVSKÝ, Jan, NEJESCHLEBA, Tomáš, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013

2012

Obálka knihy Eukleides: Základy. Kniha X.
VOPĚNKA, Petr, OPS, 2012
Obálka knihy Gotlob Frege: Pojmopis
FIALA, Jiří, OIKOYMENH, 2012
Obálka knihy Studie k filosofii Nelsona Goodmana
Ludmila Dostálová (eds.), Filosofia, 2012
Obálka knihy Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim
Jarmila Doubravová (eds.), Chrudim : Město Chrudim, 2012
Obálka knihy Úvod do bioetického myšlení
DOLISTA, Josef, Západočeská univerzita, 2012
Obálka knihy Úvod do systematické filosofie
ŠPŮR, Josef, Západočeská univerzita, 2012
Obálka knihy Faces of Hatred - Contemporary Antisemitism in its Historical Context
TARANT, Zbyněk, TYDLITÁTOVÁ, Věra, AMIR, Michlean, BUDIL, Ivo, NOVOTNÁ, Lena-Arava, HOŠEK, Pavel, PARUSHEV, Parush R., Západočeská univerzita, 2012
Obálka knihy Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu
ČERNÁ, Jana, Pavel Mervart, 2012
Obálka knihy Křesťanství v životě Evropy
FUNDA, Otakar, DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, 2012
Obálka knihy Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie
HIRT, Tomáš, ZÍKOVÁ, Tereza, TOUŠEK, Laco, SOSNA, Daniel, HENIG, David, TOŠNER, Michal, HREŠANOVÁ, Ema, DVOŘÁKOVÁ, Ilona, KAVALÍR, Aleš, KOVÁŘ, Jakub, PAŘÍZKOVÁ, Alena, Západočeská univerzita, 2012
Obálka knihy Podivuhodný květ českého baroka
VOPĚNKA, Petr, Nakladatelství Karolinum, 2012
Obálka knihy Evoluce před Darwinem: Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky
HLADKÝ, Vojtěch, KOČANDRLE, Radim, KRATOCHVÍL, Zdeněk, Pavel Mervart, 2012
Obálka knihy Das Entstehen des christlichen Glaubens
FUNDA, Otakar, Univerzita Karlova, 2012

2011

Obálka knihy Eukleides: Základy. Knihy XI-XII.
VOPĚNKA, Petr, OPS, 2011
Obálka knihy Gotlob Frege: Logická zkoumání. Základy aritmetiky.
FIALA, Jiří, OIKOYMENH, 2011
Obálka knihy Světlo světa. Papež církev a znamení doby
BLAHUTKOVÁ, Daniela, Barrister & Principal, 2011
Obálka knihy Niels H. Abel: O algebraických rovnicích
BENEDIKTOVÁ, Marie, OPS, 2011
Obálka knihy Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský - 2. díl. Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání
BLAHUTKOVÁ, Daniela, Barrister & Principal, 2011
Obálka knihy Aesthetics Revisited. Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic
Miloš Ševčík (eds.), LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, 2011
Obálka knihy Platonica Pilonica II. Faidros.
Jiří Stránský , Kryštof Boháček (eds.), Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy Cultures as Sign Systems and Processes
Jarmila Doubravová, Radek Schuster (eds.), University of West Bohemia, 2011
Obálka knihy Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení
STARK, Stanislav, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti
FIALA, Jiří, NEUPAUER, Zdeněk, Malvern, 2011
Obálka knihy Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva.
DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy O povaze vědy: Fenomenologie
DEMJANČUK, Nikolaj, Epocha, 2011
Obálka knihy Interpretace filozofických textů s pomocí pojmových map
MURGAŠ, Jaromír, ŽÁČKOVÁ, Eva, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy Křesťanské kořeny evropanství
FUNDA, Otakar, Západočeská univerzita, Fakulta filozofická, 2011
Obálka knihy Arabská lidová přísloví v minulosti a dnes
RAMADAN, Issam, RAMADAN, Ivan, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy Apeiron Anaximandra z Mílétu
KOČANDRLE, Radim, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy Filosofie v Byzanci
NEUPAUER, Eduard, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy The Interpretation of Philosophical Texts I
MURGAŠ, Jaromír, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy Myslet uprostřed dějin: dějiny a dějinnost ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera
PROFANT, Martin, Epocha, 2011
Obálka knihy O povaze vědy: Novokantovství
DEMJANČUK, Nikolaj, PROFANT, Martin, PODHAJSKÝ, Jiří, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy Shakespeare a teorie interpretace
KASTNEROVÁ, Martina, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy L´histoire als Lehrerin of Life
MUŠKOVÁ, Eva, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy Pochody smrti - český příspěvek k otevřené otázce
NENUTIL, Jiří, Západočeská univerzita, 2011
Obálka knihy Exhumace obětí II. světové války - předpoklady, východiska, výzkum
NENUTIL, Jiří, RAK, Michal, Západočeská univerzita, 2011

2010

Obálka knihy Eukleides: Základy VII-IX
VOPĚNKA, Petr, OPS, 2010
Obálka knihy René Descartes: Geometrie
FIALA, Jiří, OIKOYMENH, 2010
Obálka knihy Descartes: La dioptrique = Dioptrika
FIALA, Jiří, OIKOYMENH, 2010
Obálka knihy Henri Poincaré: Číslo - prostor – čas
FIALA, Jiří, OPS, 2010
Obálka knihy Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina
Ludmila Dostálová , Radek Schuster (eds.), Filosofia, 2010
Obálka knihy Calculus infinitesimalis: Pars prima
VOPĚNKA, Petr, OPS, 2010
Obálka knihy Anaximandros z Mílétu
KOČANDRLE, Radim, Pavel Mervart, 2010
Obálka knihy Druhá světová válka - případ Tachovsko
NENUTIL, Jiří, Západočeská univerzita, 2010
Obálka knihy Das quälende Geheimnis
VOPĚNKA, Petr, Práh, 2010
Obálka knihy Platonica Pilonica I. Od Ústavy k pozdním dialogům.
BOHÁČEK, Kryštof, STRÁNSKÝ, Jiří, ŠVANTNER, Martin, ŠÍMA, Antonín, TRČKA, Josef, ZIELINA, Martin, KLÁŠTERKOVÁ, Markéta, JIRUŠKOVÁ, Karolína, PAITLOVÁ, Jitka, Západočeská univerzita v Plzni , 2010
Obálka knihy O povaze vědy: věda v kulturních kontextech
DEMJANČUK, Nikolaj, Západočeská univerzita, 2010
Obálka knihy Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století
DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, Západočeská univerzita, 2010

2009

Obálka knihy Eukleides Základy. Knihy V-VI.
VOPĚNKA, Petr, OPS, 2009
Obálka knihy Relativismus a kontingentní budoucnosti
FIALA, Jiří, Filosofický ústav AV ČR, 2009
Obálka knihy M. Lévinas, E.. La réalité et son ombre
ŠEVČÍK, Miloš, Filosofický ústav AV ČR, 2009
Obálka knihy Wunibald Müller. Nabrat dech v Boží blízkosti
BLAHUTKOVÁ, Daniela, Karmelitánské nakladatelství, 2009
Obálka knihy Häring, Bernhard: V bezpečí a svoboden
BLAHUTKOVÁ, Daniela, Barrister & Principal, 2009
Obálka knihy Francois Rivenc: Několik poznámek o vynoření se problému přesvědčení ve filosofii ducha
FIALA, Jiří, Nakladatelství Olomouc, 2009
Obálka knihy Tradice a současnost. Týdny J. W. Goetha v Mariánských Lázních 1999-2009 : výroční sešit 1999-2009 / Tradition und Gegenwart. Goethe-Woche in Marienbad 1999-2009. Denkschrift.
. Eduard Neupauer, Dagmar Ernstová (eds.), 2009
Obálka knihy Teorie a dějiny vědy a techniky : sborník příspěvků z VI. doktorandské konference
Radek Schuster (ed.), Západočeská univerzita, 2009
Obálka knihy Knowledge, value, evolution
Tomáš Hříbek, Juraj Hvorecký (eds.), King’s College, 2009
Obálka knihy Relativismus a kontingentní budoucnosti
FIALA, Jiří, Filosofický ústav AV ČR, 2009
Obálka knihy Großes Themenwörterbuch Italienisch
STRNADOVÁ, Kateřina, MAZZA, Giuliano, Cornelsen Verlag, 2009
Obálka knihy Kauzalita
DEMJANČUK, Nikolaj, PEXIDR, Karel, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
Obálka knihy Renesanční a novověká filosofie
ŠPELDA, Daniel, Západočeská univerzita, 2009
Obálka knihy Proměny historiografie vědy
ŠPELDA, Daniel, Filosofia, 2009
Obálka knihy Pojednání o jevech povstávajících na množstvích
VOPĚNKA, Petr, OPS, 2009
Obálka knihy Když se rákos chvěje nad hladinou
FUNDA, Otakar, Nakladatelství Karolinum, 2009

2008

Obálka knihy Staré a nové
NEUPAUER, Eduard, Pravoslavné vydavatelství, 2008
Obálka knihy Toulky po východním Bavorsku a Čechách. Kultura a historie
BLAHUTKOVÁ, Daniela, Tourismusverband Ostbayern e. V., 2008
Obálka knihy W. V. O. Quine: Covitosti: Občasně filosofický slovník
FIALA, Petr, Mladá fronta, 2008
Obálka knihy Evropská věda a filosofie
Nikolaj Demjančuk (ed.), Západočeská univerzita, 2008
Obálka knihy Teorie a dějiny vědy a techniky V
Nikolaj Demjančuk, Radek Schuster (eds.), Západočeská univerzita, 2008
Obálka knihy Eukleides: Základy geometrie
Ludmila Dostálová (ed.), Západočeská univerzita, 2008
Obálka knihy Pražské jaro 1968: pokus o obnovu občanské
Pavel Krákora (ed.), Epocha, 2008
Obálka knihy Fysis iónských myslitelů : rozprava nad peripatetickou dezinterpretací
KOČANDRLE, Radim, Pavel Mervart, 2008
Obálka knihy Gespräch
ROZBROJ, Radomír, Königshausen & Neumann, 2008
Obálka knihy Staré a nové
NEUPAUER, Eduard, Pravoslavné vydavatelství, 2008
Obálka knihy Filozofie člověka v historickém kontextu
STARK, Stanislav, Západočeská univerzita, 2008
Obálka knihy Ruská kultura 20. století
DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, Západočeská univerzita, 2008
Obálka knihy Astronomie ve středověku
ŠPELDA, Daniel, Montanex, 2008
Obálka knihy Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu
ŠEVČÍK, Miloš, Univerzita Karlova, 2008

2007

Obálka knihy Ježíš Nazaretský
BLAHUTKOVÁ, Daniela, Barrister & Principal, 2007
Obálka knihy Karl Mannheim: Problém generací
BLAHUTKOVÁ, Daniela, FSS MU, 2007
Obálka knihy Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský
BLAHUTKOVÁ, Daniela, Barrister & Principal, 2007
Obálka knihy Teorie a dějiny vědy a techniky
Nikolaj Demjančuk, Radek Schuster (eds.), Západočeská univerzita, 2007
Obálka knihy QUINE: nejen gavagai
Ludmila Dostálová, Tomáš Marvan (eds.), Západočeská univerzita, 2007
Obálka knihy Věda v renesanční a novověké kultuře
Nikolaj Demjančuk, Jana Vařenková (eds.), Západočeská univerzita, 2007
Obálka knihy Věda a zdravý rozum
NOSEK, Jiří, Západočeská univerzita, 2007
Obálka knihy Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ
MACHOVÁ, Svatava, ŠAMALOVÁ, Markéta, Univerzita Karlova, 2007
Obálka knihy Ježíš a mýtus o Kristu
FUNDA, Otakar, Univerzita Karlova, 2007
Obálka knihy Veselé tropy
SVOBODA, Michal, LENK, Lukáš, SVOBODOVÁ, Jiřina, LÉBLOVÁ, Marta, Antropoweb v produkci Dokořán, 2007
Obálka knihy Chodský slovník
HOLUB, Zbyněk, CHÝLOVÁ, Helena, PSUTKOVÁ, Blanka, ULRYCHOVÁ, Marta, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007
Obálka knihy Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ II.
MACHOVÁ, Svatava, ŠAMALOVÁ, Markéta, Univerzita Karlova, 2007

2006

Obálka knihy Marius Victorinus: O soupodstatnosti Trojice
NĚMEC, Václav, OIKOYMENH, 2006
Obálka knihy Muž davu
BLAHUTKOVÁ, Daniela, FSS MU, Sociální studia 2/2006, 2006
Obálka knihy O tom, co je
DOSTÁLOVÁ, Ludmila, Západočeská univerzita, 2006
Obálka knihy Pokus o objektivní zdůvodnění nauky o třech rozměrech prostoru
FIALA, Jiří, Filosofia, 2006
Obálka knihy Věci a jejich role v teoriích
DOSTÁLOVÁ, Ludmila, Západočeská univerzita, 2006
Obálka knihy Vybrané články k ontologii a epistemologii / W.V.O.Quine
Ludmila Dostálová, Tomáš Marvan(eds.), Západočeská univerzita, 2006
Obálka knihy Věda v antice a středověku
Nikolaj Demjančuk(ed.), Západočeská univerzita, 2006
Obálka knihy Teorie a dějiny vědy a techniky
Nikolaj Demjančuk, Radek Schuster(eds.), Západočeská univerzita, 2006
Obálka knihy Czechs in Europe
Nikolaj Demjančuk (ed.), University of West Bohemia, 2006
Obálka knihy Analytická filosofie - úvod
FIALA, Jiří, OPS, 2006
Obálka knihy Analytická filosofie - první čítanka
FIALA, Jiří, OPS, 2006
Obálka knihy Čítanka dějin náboženství
DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, ŠPILEROVÁ, Štěpánka, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006
Obálka knihy Věda v renesanci a novověku
JANKO, Jan, Západočeská univerzita, 2006
Obálka knihy Astronomie v antice
ŠPELDA, Daniel, Montanex, 2006
Obálka knihy Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu
STARK, Stanislav, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006
Obálka knihy Hra, věda a filosofie
NOSEK, Jiří, Filosofia, 2006

2005

Obálka knihy Moc a zlo - sociálně psychologický pohled na svět
ZIMBARDO, Philip G. Edited by Jiří Fiala - Martina Klicperová-Baker., Moraviapress, 2005
Obálka knihy Filozofický jazyk
NEUPAUER, Eduard, Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), 2005
Obálka knihy Peter Galison: Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy
FIALA, Jiří, Mladá fronta, 2005
Obálka knihy Existence logických předmětů podle Fregeho
FIALA, Jiří, Filosofický ústav AV ČR, 2005
Obálka knihy Teorie a dějiny vědy a techniky
Radek Schuster (ed.), Západočeská univerzita, 2005
Obálka knihy Teorie a dějiny vědy a techniky
Nikolaj Demjančuk , Daniel Špelda , Radek Schuster (eds.), Západočeská univerzita, 2005
Obálka knihy René Descartes
Jiří Fiala , Michal Polák (eds.), Západočeská univerzita, 2005
Obálka knihy Imre Lakatos a filosofie vědy
Nikolaj Demjančuk , Břetislav Fajkus , Jiří Fiala , Jan Slavík (eds.), Západočeská univerzita, 2005
Obálka knihy Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce
Nikolaj Demjančuk , Dagmar Demjančuková , Stanislav Stark (eds.), Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005
Obálka knihy Vzdělání a extremismus
DEMJANČUK, Nikolaj, DROTÁROVÁ, Lucia, Epocha, 2005
Obálka knihy Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ
MACHOVÁ, Svatava, ŠAMALOVÁ, Markéta, Univerzita Karlova, 2005
Obálka knihy Filosofie a metodologie vědy
FAJKUS, Břetislav, Academia, 2005
Obálka knihy Umění jako odkaz na realitu času
ŠEVČÍK, Miloš, Univerzita Karlova, 2005

2004

Obálka knihy Predpisy pre celé spoločenstvo Izraela v posledné dni : (Prvé tri listy rukopisu ako uvedenie do apokalyptiky Esénov vo svetle rukopisov z Chirbet-Qumránu)
NEUPAUER, Eduard, Katedra byzantológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2004
Obálka knihy Gorgiás „O nebytí“
BOHÁČEK, Kryštof, Filosofický časopis, 2004
Obálka knihy Vilém Flusser: Tři gesta
FIALA, Jiří, Společnost pro Revolver Revue, 2004
Obálka knihy Horizonty nekonečna
Jiří Fiala (ed.), Moraviapress, 2004
Obálka knihy Kreativita - hledání alternativ
Nikolaj Demjančuk et. al. (eds.), Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004
Obálka knihy Univerzita v novém miléniu
Nikolaj Demjančuk(ed.), Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004
Obálka knihy Kreativita : hledání alternativ
Radek Schuster et. al. (eds.), Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004
Obálka knihy Horizonty nekonečna
VOPĚNKA, Petr, Moraviapress, 2004
Obálka knihy Al'ternativnaja teorija množestv : novyj vzgljad na beskonečnostʹ
VOPĚNKA, Petr, Izdatel'stvo Instituta matematiky, 2004
Obálka knihy Proč Gorgiás mluví
BOHÁČEK, Kryštof, Filosofický ústav AV ČR, 2004
Obálka knihy Historická reflexe filozofických systémů
BERINGER, Jaromír, Prima Press, 2004
Obálka knihy Vyprávění o kráse novobarokní matematiky
VOPĚNKA, Petr, Práh, 2004

2003

Obálka knihy Benoit Mandelbrot: Fraktály: tvar, náhoda a dimenze
FIALA, Jiří, Mladá fronta, 2003
Obálka knihy Istorija russkoj filosofiji
DEMJANČUK, Nikolaj, DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, Izdateľstvo Respublika, 2003
Obálka knihy Hledání pravdy
MARVAN, Tomáš, Filosofický ústav AV ČR, 2003
Obálka knihy Společenské hry. Analytický přístup
Jarmila Doubravová(ed.), Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003
Obálka knihy Výchova a tradice evropského myšlení
Stanislav Stark , Nikolaj Demjančuk , Dagmar Demjančuková (eds.), Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003
Obálka knihy Vágnost, věda a filosofie
Jiří Nosek (ed.), Filosofia, 2003
Obálka knihy Metoda - význam - intence
Vladimír Havlík (ed.), Filosofia, 2003
Obálka knihy Analytická filosofie - Třetí čítanka
FIALA, Jiří, OPS, 2003
Obálka knihy Kapitoly z filosofie výchovy
STARK, Stanislav, DEMJANČUK, Nikolaj, DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003
Obálka knihy Logika pro humanistiku
SVATEK, Jan, DOSTÁLOVÁ, Ludmila, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003
Obálka knihy Teorie a dějiny náboženství
DEMJANČUKOVÁ, Dagmar, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003
Obálka knihy Současná filosofie a metodologie vědy
FAJKUS, Břetislav, Filosofia, 2003

2002

Obálka knihy Joseph Weizenbaum: Mýtus počítače : počítačový pohled na svět
FIALA, Jiří, Moraviapress, 2002
Obálka knihy Charisteria Sidonio Neubauero sexagenario : sborník k šedesátinám Zdeňka Neubauera
Jiří Fiala(ed.), OPS, 2002
Obálka knihy Kultura a vědecká racionalita
Nikolaj Demjančuk, Břetislav Fajkus (eds.), Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002
Obálka knihy Milénium vědy a filosofie
Jiří Nosek (ed.), Filosofia, 2002
Obálka knihy Kultura a vědecká racionalita
Nikolaj Demjančuk, Břetislav Fajkus (eds.), Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002
Obálka knihy Analytická filosofie - druhá čítanka
FIALA, Jiří, OPS, 2002
Obálka knihy Úvod do systematické filosofie
ŠPŮR, Josef, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002
Obálka knihy Sémiotika v teorii a praxi
DOUBRAVOVÁ, Jarmila, Portál, 2002
Obálka knihy Filosofie a vědecké myšlení
DEMJANČUK, Nikolaj, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002
Obálka knihy Zdeněk Neubauer, Respondeo dicendum
FIALA, Jiří, OPS, 2002

2001

Obálka knihy Úvahy o pravdivosti
Jiří Nosek (ed.), Filosofia, 2001
Obálka knihy Role médií v občanské společnosti
Plzeňské rozhovory 2011, Magistrát města Plzně, 2001
Obálka knihy Sémantika & pragmatická lingvistika
MACHOVÁ, Svatava, ŠVEHLOVÁ, Milena, Univerzita Karlova, 2001

Patička