Přejít k obsahu

Podrobný přehled projektů

Rozcestník projektů

Grantová agentura České republiky

Poskytovatel a kód GAČR— 19-06839S
Projekt Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace |  Mgr. Karel Šebela, Ph.D. (UPOL) | 01. 01. 2019 — 31. 12. 2021

Poskytovatel a kód GAČR— 19-05575S
Projekt Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích |  PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2019 — 31. 12. 2021

Poskytovatel a kód GAČR— 18-15841S
Projekt Cazamianova koncepce humoru |  PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2018 — 31. 12. 2019

Poskytovatel a kód GAČR— 18-08239S
Projekt Objektivita: Experimentální přístup k tradičnímu filosofickému problému |  Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2018 — 31. 12. 2020
Odkaz na web Vlastní web projektu

Poskytovatel a kód GAČR— GA15-08890S
Projekt Propojení kosmologické koncepce ploché Země a meteorologie v antické iónské filosofii |  Dirk L. Couprie (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2015 — 31. 12. 2017

Poskytovatel a kód GAČR— GP13-20763P
Projekt Španělská přírodní filosofie a geneze raně novověké vědy |   | 01. 02. 2013 — 31. 12. 2015

Poskytovatel a kód GAČR— GAP401/12/0129
Projekt Veritas filia temporis: Zrození ideje teoretického pokroku |  Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2012 — 31. 12. 2014

Poskytovatel a kód GAČR— GPP401/11/P097
Projekt Friedrich Waismann a jeho dílo |  Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (ZČU) | 01. 01. 2011 — 31. 12. 2013

Poskytovatel a kód GAČR— GAP409/11/0324
Projekt Problematika umění v myšlení Jana Patočky |  PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2011 — 31. 12. 2013

Poskytovatel a kód GAČR— GAP401/10/0538
Projekt Francouzská epistemologie |  Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. | 01. 01. 2010 — 31. 12. 2012

Poskytovatel a kód GAČR— GAP401/10/0690
Projekt Prameny evropské matematiky |  Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2010 — 31. 12. 2012

Poskytovatel a kód GAČR— GA401/05/2560
Projekt Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma |  Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. | 01. 01. 2005 — 31. 12. 2007

Poskytovatel a kód GAČR— GA401/02/0910
Projekt Změna paradigmatu výchovy - filosoficko-antropologický pohled |  Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. | 01. 01. 2002 — 31. 12. 2004

Projekty přeshraniční spolupráce CZ-BY

Poskytovatel a kód INTERREG V-A (CZ-BY) – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (2014-2020)— 133
Projekt Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald |  PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. | 01. 01. 2018 — 31. 12. 2020

Poskytovatel a kód INTERREG V-A (CZ-BY) – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (2014-2020)— 79
Projekt Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul |  Prof. Marek Nekula (Universität Regensburg) | 01. 10. 2016 — 30. 09. 2019

ESF, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Poskytovatel a kód OPVK 2.2— CZ.1.07/2.2.00/28.0216
Projekt Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia |  Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 04. 04. 2013 — 30. 06. 2015

Poskytovatel a kód OPVK 2.2— CZ.1.07/2.2.00/28.0209
Projekt Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru |  Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. | 31. 03. 2012 — 28. 02. 2015

Poskytovatel a kód OPVK 2.3— CZ.1.07/2.3.00/20.0138
Projekt Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy |  PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 30. 04. 2012 — 31. 03. 2015

Poskytovatel a kód OPVK 2.2— 1.07/2.2.00/07.0217
Projekt ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky |  Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 04. 05. 2009 — 03. 05. 2012

Poskytovatel a kód OPVK 2.2— 1.07/2.2.00/07.0184
Projekt Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU |  PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 04. 05. 2009 — 03. 05. 2012

Fond rozvoje vysokého školství

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F1064/2011/F5a
Projekt Inovace kurzů četeb španělských odborných textů: vytvoření knihovny a studijních materiálů |  PhDr. Jana Černá, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2011 — 31. 12. 2011

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F2102/2011/F5d
Projekt Multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury |  Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2011 — 31. 12. 2011

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F0343/2011/F5d
Projekt Vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves pro podporu výuky ruského jazyka |  Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. (KGS FF ZČU) | 01. 01. 2011 — 31. 12. 2011

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F0365/2011/F5a
Projekt Využití mentálních map pro interpretaci textů |  PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2011 — 31. 12. 2011

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F0681/2010/F5d
Projekt Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie přístupný prostřednictvím internetu |  Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2010 — 31. 12. 2010

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F1569/2010/G5
Projekt Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru "Analytická filozofie a filozofie vědy" |  Mgr. Radoslav Škarda (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2010 — 31. 12. 2010

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F0065/2008/F5d
Projekt Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na VŠ |  Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2008 — 31. 12. 2008

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F0365/2008/F5d
Projekt Vytvoření interaktivního portálu pro výuku renesanční a novověké filosofie |  PhDr. Jana Černá, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2008 — 31. 12. 2008

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F0539/2007/G5
Projekt Komunikologie, filosofie nových médií a mediální výchova |  Mgr. Lukáš Vlček (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2007 — 31. 12. 2007

Poskytovatel a kód FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol— F0566/2006/F5
Projekt Vytvoření interaktivní webové aplikace pro výuku logiky na humanitních oborech |  Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.  | 01. 01. 2006 — 31. 12. 2006

Vzdělávací nadace Jana Husa

Poskytovatel a kód VNJH – Vzdělávací nadace Jana Husa CI – CURCUS INNOVATI— CI 0701/NIF
Projekt ORGANON VI. Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů |  Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 01. 2008 — 30. 04. 2009

Poskytovatel a kód VNJH – Vzdělávací nadace Jana Husa CI – CURCUS INNOVATI— CI 0502/NIF
Projekt ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru |  Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. | 01. 01. 2006 — 31. 12. 2006

Projekty města Plzeň

Poskytovatel a kód PUM2014, Plzeň - univerzitní město 2014— 16 PUM 2014
Projekt Působení Jana Mukařovského v Plzni |  PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 19. 02. 2014 — 31. 12. 2014

Ostatní

Poskytovatel a kód AKTION – Spolupráce s Rakouskem
Projekt Die Wissenschaftsphilosophie: Das Erbe des Wiener Kreises |  Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 04. 2017 — 30. 09. 2017

Poskytovatel a kód AKTION – Spolupráce s Rakouskem— Stipendium UW
Projekt Der logische Wahrscheinlichkeitsbegriff des Wiener Kreises |  Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 01. 05. 2016 — 31. 05. 2016

Poskytovatel a kód CZ07 – Program na spolupráci škol a stipendia EHP fondy— NF-CZ07-INP-5-346-2016
Projekt Encoding and Interpreting in Digital Humanities |  Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 08. 06. 2016 — 16. 08. 2016

Poskytovatel a kód Fulbright— Fulbright VSP2016
Projekt The Role of Self-Reference in Human-Computer Interaction |  Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 25. 09. 2016 — 05. 02. 2017

Poskytovatel a kód Program na spolupráci škol a stipendia EHP fondy CZ07— NF-CZ07-INP-3-1382014
Projekt Research and Teaching in Digital Humanities with a Focus on Wittgenstein Philosophy |  Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (KFI FF ZČU) | 04. 08. 2015 — 24. 11. 2015

Poskytovatel a kód NPV II. – Národní program výzkumu II. 2B, 2C, 2D, 2E— 2E08042
Projekt Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a věd |  Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček – hlavní řešitel (NTC ZČU) | 01. 03. 2008 — 31. 12. 2009

Poskytovatel a kód PVS Rakousko – Podpora vědecké spolupráce Rakousko— 22-07
Projekt Science as/in Culture, Scientific misconduct, evaluation, media |  Gerhard Fröhlich – hlavní řešitel (Johanes Kepler Universität Linz) | 01. 04. 2007 — 31. 12. 2007

Poskytovatel a kód NDE, Nadace Duhová energie ČEZ – účelové dary na vědu— GK173/03/5
Projekt Badatelské centrum pro teorie a dějiny vědy při Katedře filosofie FHS ZČU |  Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D | 01. 01. 2004 — 31. 12. 2004

Poskytovatel a kód PPV – Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy— 26947/04-22
Projekt Extremismus: příručka pro učitele druhého stupně ZŠ a SŠ |  doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. | 01. 01. 2004 — 31. 12. 2004

Text

Patička