1. Úvod
  2. Projekty
  3. Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru

Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru

Název v angličtině

Poskytovatel

OPVK

Kód

CZ.1.07/2.2.00/28.0209

Datum zahájení

31.03.2012

Datum ukončení

28.02.2015

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0209, Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru
řešeno 2012-2015, řešitelka Ludmila Dostálová

Cílem projektu je vytvořit chybějící metodiku, jak v prostředí e-learningových systémů zacházet s úlohami výpočtového a konstrukčního typu, aby mohly vzniknout efektivní nástroje pro jejich procvičování a hodnocení. Metodika bude aplikována na běžně užívané e-learningové systémy či jiné nástroje distanční výuky a automatického testování. Vzniknou manuály, v jaké podobě je daný systém schopen výpočtové a konstrukční úlohy implementovat a jakou může poskytovat zpětnou vazbu studentům i vyučujícím. Pro vybrané systémy budou vytvořeny moduly pro tyto úlohy. Obecná metodika i její dílčí aplikace se otestují ve výuce a představí vyučujícím. Výsledky projektu poskytnou zejména vyučujícím nástroje pro nahrazení prezenčních cvičení při distančním způsobu výuky, pro získání zpětné vazby o postupu studentů srovnatelnou s kontaktní výukou, a pro sdělení této informace studentům. Zaměření na výpočtové a konstrukční úlohy odpovídá potřebám matematických, technických i přírodovědných oborů.

Skip to content