1. Úvod
  2. Projekty
  3. Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald

Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald

Název v angličtině

Poskytovatel

INTERREG V-A

Kód

133

Datum zahájení

01.01.2018

Datum ukončení

31.12.2020

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

INTERREG V-A 133, Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald
řešeno 2018-2020, řešitelka Lada Hanzelínová

Projekt je zaměřen na výzkum a prezentaci kulturního dědictví a identity regionu s důrazem na dřevařství od 18. století jako ekonomické a ekologické činnosti. Klíčová slova: dřevařství, kulturní dědictví, identita regionu

Skip to content