1. Úvod
  2. Projekty
  3. Využití mentálních map pro interpretaci textů

Využití mentálních map pro interpretaci textů

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F0365/2011/F5a

Datum zahájení

01.01.2011

Datum ukončení

31.12.2011

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

PhDr. Eva Žáčková, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F0365/2011/F5a, Využití mentálních map pro interpretaci textů
řešeno 2011, řešitel Jaromír Murgaš

Čtenářské výzkumy na různých typech škol, ale i zkušenosti vysokoškolských učitelů ukazují, že současná schopnost řady studentů a studentek porozumět textům, zejména textům obsahujícím složitější myšlenky a myšlenkové struktury, není dobrá. Studium mnoha oborů – samozřejmě také na naší filozofické fakultě, a zejména u kombinovaného studia – však tuto schopnost nutně vyžaduje. Je tedy třeba v současnosti vytvořit pro schopnost interpretace a porozumění určité pomůcky. A to nejlépe ve spolupráci učitelů a studentů i studentek, protože výchozí dispozice k orientaci v textech a prozumění jim jsou u každé z těchto obecných skupin trochu jiné. Projekt připraví společné návody v podobě vhodných mentálních map dílem k postupům při interpretaci filozofických textů, dílem ke konkrétním textům. Na typologizaci problémů interpretace, zpracování vhodných textů i vytvoření mentálních map se budou podílet studenti a studentky kursu Interpretace filozofických textů (IFT) a Filozofie a zkušenost gestaltu (FZG), kteří tak sami získají vhodné myšlenkové návyky a dovednosti, které uplatní buď při dalším studiu, nebo i v praxi na nejrůznějších institucích. Výsledky projektů budou textově (a časem elektronicky) dostupné i širší akademické veřejnosti.

Skip to content