1. Úvod
  2. Projekty
  3. Francouzská epistemologie

Francouzská epistemologie

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

GAP401/10/0538

Datum zahájení

01.01.2010

Datum ukončení

31.12.2012

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

filosofie vědy, teorie poznání, věda, holismus, konvencionalismus

Citace

GAČR GAP401/10/0538, Francouzská epistemologie
řešeno 2010-2012, řešitel Miloš Kratochvíl

Navrhovaný projekt bude usilovat o zmapování východisek a vysvětlení podstaty francouzské epistemologie 19. a počátku 20. století a jejího vlivu na filosofii vědy 20. století. Francouzská epistemologie netvoří filosofickou školu v tradičním významu, nýbrž jde o vědce a filosofy, kteří si kladou podobné filosofické otázky. Francouzská epistemologie bude přiblížena jako diskuse o otázkách týkajících se vztahu teorie a empirie, mechanismů vývoje vědeckého poznání, holismu ve filosofii vědy, statusu a zdrojů hypotéz a konstruktivismu. Vedle dílčích studií bude hlavním výstupem projektu monografie zaměřená na tři velká témata. Za prvé na zpracování vlivů pozitivismu a Kantovy filosofie francouzským myšlením tohoto období. Za druhé na představení hlavních postav (Cournot, Duhem, E.Boutroux, Poincare, Milhaud, Meyerson, P.Boutroux, Le Roy, Metzgerová, Brunschvicg, Lalande). Za třetí na to, jak se myšlenkové dědictví této tradice projevilo ve dvou proudech filosofie vědy 20.století, v post-pozitivismu a v genetické epistemologii.

Skip to content