1. Úvod
  2. Projekty
  3. Komunikologie, filosofie nových médií a mediální výchova

Komunikologie, filosofie nových médií a mediální výchova

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F0539/2007/G5

Datum zahájení

01.01.2007

Datum ukončení

31.12.2007

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Lukáš Vlček (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. – spolupracovník (KFI FF ZČU)

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F0539/2007/G5, Komunikologie, filosofie nových médií a mediální výchova
řešeno 2007, řešitel Lukáš Vlček

Projekt je zaměřen na vytvoření a naplnění prostoru pro akademickou diskusi a výzkum v oblasti filosofie nových médií a mediální výchovy na ZČU. Důraz bude kladen na jeho integrací do dění a odborné diskuse na tematicky příbuzných pracovištích v ČR a v Německu s ohledem na teoretickou i praktickou rovinu řešených problémů.

Skip to content