Přejít k obsahu

Uplatnění našich absolventů

Komerční sféra

Mgr. Nela Drunecká

Absolventka bakalářského oboru Humanistika a magisterského oboru Teorie a filozofie komunikace, studium zakončila diplomovou prací na téma „Když roboti mluví: Analýza komunikačních modelů UI ve sci-fi podle Griceovy koncepce jazyka“ v roce 2016.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?
V současné době pracuji jako projektová manažerka v digitální komunikační agentuře PROSEO Media v Plzni. Soustředíme se na tvorbu webů a marketingových strategií v onlinu.

Podrobné informace

Mgr. Roman Zdařil

Absolvent bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi a magisterského oboru Evropská kulturní studia, studium zakončil diplomovou prací na téma „Interkulturní komunikace v Evropské unii na příkladu česko-německé komunikace v oblasti obchodních vztahů: Současné problémy a jejich příčiny“ v roce 2013.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?
Jsem majitel rozvíjející se obchodní společnosti

Podrobné informace

Mgr. Jitka Jiterská

Absolventka bakalářského oboru Humanistika, magisterského oboru Evropská kulturní studia, obojí v kombinované formě, studium zakončila diplomovou prací na téma „Fenomén čarodějnictví v USA“ v roce 2018.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?
Pracuji ve společnosti zajišťující mezinárodní kamionovou dopravu specializující se na přepravu nebezpečných látek (hořlaviny, kyseliny, toxické látky aj.) v cisternových návěsech v režimu mezinárodní úmluvy ADR. Jsem zaměstnána jako manažerka řízení kvality dle normy ISO 9001 a dispečerka mezinárodní nákladní dopravy.

Podrobné informace

Akademická sféra

PhDr. Jitka Paitlová, Ph.D.

Absolventka bakalářského oboru Humanistika, magisterského oboru Evropská kulturní studia a doktorského oboru Teorie a filozofie vědy a techniky), studium zakončila dizertační prací na téma „Kritický racionalismus Hanse Alberta“ v roce 2016.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?
Odborná asistentka na Katedře filozofie FF ZČU.

Podrobné informace

Veřejná a státní správa

Mgr. Václav Kešner

Absolvent bakalářského oboru Humanistika a magisterského oboru Evropská kulturní studia, studium zakončil diplomovou prací na téma „Byzantské vojenství“ v roce 2013.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?
Toho času pracuji jako tiskový mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu. Předtím jako zástupce tiskového mluvčího a ještě dříve jako novinář.

Podrobné informace

Mgr. Jan Straka

Absolvent bakalářského oboru Politologie a magisterského oboru Evropská kulturní studia, studium zakončil diplomovou prací na téma „Obraz nepřítele na státní hranici v letech 1945 až 1989“ v roce 2014.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?
Jsem uvolněný místostarosta města Tachov. Kdo u nás ve městě ještě nebyl, je srdečně zván. Třeba naše národní kulturní památka Jízdárna Světce je unikát, který nemá ve střední Evropě obdoby a určitě stojí za návštěvu.

Podrobné informace

Kulturní instituce a média

Bc. Alexandra Hrdinová

Absolventka bakalářského oboru Filozofie, studium zakončila bakalářskou prací na téma „Objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy“ v roce 2016.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?
Pracuji jako redaktorka pro dvě televize. Na poloviční úvazek v celoplošné Regionálnítelevizi.cz jako šéfredaktor pořadu Na větvi a jako externí redaktor pro ČT24.

Podrobné informace

Patička