1. Úvod
  2. Publikace
  3. Spiknutí! – Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu

Spiknutí! – Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu

Název v angličtině

Conspiracy! - The Role of Conspiracy Theories in the Public and Poli- tical Discourse

Autor publikace

TARANT, Zbyněk, TYDLITÁTOVÁ, Věra, BUDIL, Ivo, SOUKUPOVÁ, Blanka

Rok vydání

2014

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0425-4

Počet stránek

136

Klíčová slova

antisemitismus; mediální studia; konspirační teorie; hoax

Citace

TARANT, Z. TYDLITÁTOVÁ, V. BUDIL, I. SOUKUPOVÁ, B. „Spiknutí“ Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. ISBN: 978-80-261-0425-4.

Anotace

Publikace „Spiknutí“ Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu chce představit některé příklady spikleneckých teorií v krátkém chronologickém průřezu, přičemž z mnoha typů konspiračních teorií volíme ty, které mají vztah k antisemitismu. Tato kniha si klade za úkol představit některé z mechanismů, které vedou k produkci teorií spiknutí, upozornit na jejich význam a na jednotlivých příkladech ukázat fascinující a matoucí svět tohoto dosud málo zkoumaného žánru. Publikace chápe konspirační teorie jako specifický sociální fenomén a současně literární žánr. K jejich výzkumu přistupuje kombinací metod historie, etnologie a mediálních studií.
Skip to content