1. Úvod
  2. Publikace
  3. Korespondence Carla Friedricha Gausse

Korespondence Carla Friedricha Gausse

Název v angličtině

Correspondence of Carl Friedrich Gauss

Autor publikace

VĚTROVCOVÁ, Marie

Rok vydání

2013

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

-

Počet stránek

192

Klíčová slova

C. F. Gauss; intencionální historiografie; fenomenologická filosofie; epistemologie matematiky; diferenciální geometrie; dějiny matematiky; dějiny astronomie; dějiny geodézie; H. C. Schumacher

Citace

VĚTROVCOVÁ, M. Korespondence Carla Friedricha Gausse.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2013.

Anotace

Historiografické uvedení do práce C. F. Gausse se zaměřením na diferenciální geometrii. Cílem práce je zkoumání Gaussovy korespondence, zúžené na léta 1813-1842 (s dohledáním kontextuality z let 1808-1813). Na základě toho pak vyjasnit okolnosti a podat způsob uvažování, jakým Gauss své práce z diferenciální geometrie psal, a tím vysvětlit pozadí vzniku jeho příspěvků k dějinám diferenciální geometrie. Práce obsahuje čtyři části: I. Gaussova diferenciální geometrie ve světle intencionální historiografie matematiky; II. Carl Friedrich Gauss (1777-1855); III. Křivé plochy v korespondenci Gauss-Schumacher; IV. Gaussova diferenciální geometrie (překlady). Součástí práce jsou původní kritické překlady (z latiny a němčiny do češtiny) všech Gaussových publikovaných prací k diferenciální geometrii křivých ploch.
Skip to content