1. Úvod
  2. Publikace
  3. History of Hatred, Hatred of History – Encounters Between Antisemitism and Historical Memory

History of Hatred, Hatred of History – Encounters Between Antisemitism and Historical Memory

Název v angličtině

History of Hatred, Hatred of History - Encounters Between Antisemitism and Historical Memory

Autor publikace

TARANT, Zbyněk, TYDLITÁTOVÁ, Věra, BUDIL, Ivo, HOŠEK, Pavel

Rok vydání

2013

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0316-5

Počet stránek

126

Klíčová slova

historie; paměť; zneužití historie; zneužití paměti; revisionismus; rasismus; antisemitismus; Sametová revoluce; Masaryk; Ernst Renan; Benjamin Disraeli; Miroslav Dolejší

Citace

TARANT, Z. TYDLITÁTOVÁ, V. BUDIL, I. HOŠEK, P. History of Hatred, Hatred of History - Encounters Between Antisemitism and Historical Memory.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-261-0316-5.

Anotace

Tato kniha se pokouší poukázat na některé zajímavé paradoxy, plynoucí ze střetu mezi antisemitismem historií a kolektivní pamětí. Jejím cílem je průzkum a pojmenování rozličných strategií, jimiž antisemitské ideologie manipulují historickou pamětí. Výsledný text však tento původní záměr přesahuje a poukazuje na četné paradoxy, které ze střetu antisemitismu s historickou pamětí vznikají, jakož i na méně známé pozadí vzniku a šíření soudobých antisemitských motivů. Kniha je společným dílem čtyř autorů. Ivo Budil se ve své kapitole obrací k počátkům rasové ideologie, aby na vzájemném porovnání myšlenek Benjamina Disraeliho a Ernesta Renana poukázal na to, jak se v myšlení orientalistů 18. a 19. století proměňovalo vnímání Židů od obdivovaného k nenáviděnému lidu. Věra Tydlitátová se obrací do českého prostředí, aby poukázala na komplikovaný vztah soudobých českých antisemitů k osobě Tomáše Garrigue Masaryka. Autorka poukazuje na fakt, že ani sto let od Hilsnerovy aféry či sporu o rukopisy nepřestala být tato témata v kruzích radikálních českých nacionalistů živá a že ačkoliv je považujeme za již uzavřené kapitoly a za součást učebnic dějepisu, tato témata ovlivňují veřejný diskurz dodnes. Zbyněk Tarant se pak ve třetí kapitole pokouší zmapovat pozici událostí 17. listopadu v myšlení české krajní pravice. Autor poukazuje na fakt, že Mezinárodní den studentstva se svými dvěma významovými vrstvami (1939 a 1989) představuje pro českou krajní pravici překvapivě komplikovanou výzvu, neboť se na jedné straně jedná o významný den, během něhož je každoročně bilancován polistopadový vývoj, ovšem současně jde i o den připomínky nacistického pokusu o likvidaci české inteligence. Pavel Hošek se pak ve své rešerši teologického myšlení Avrahama Joshuy Heschela pokouší nabídnout jeden z typickým příkladů židovské odpovědi na otázku antisemitismu a holocaustu.
Skip to content