1. Úvod
  2. Publikace
  3. Eukleidés: Základy. Kniha XIII.

Eukleidés: Základy. Kniha XIII.

Název v angličtině

Eukleides: Elements. The Book 13

Autor publikace

VOPĚNKA, Petr, VĚTROVCOVÁ, Marie

Rok vydání

2018

Vydavatelství

OPS

Typ

Překlady

ISBN

978-80-261-0529-9

Počet stránek

88

Klíčová slova

dějiny matematiky, Eukleidés, Základy, pravidelné mnohostěny

Citace

VOPĚNKA, P., VĚTROVCOVÁ, M., KUPČÁKOVÁ, M. Eukleidés: Základy. Kniha XIII.
Kanina a Plzeň : OPS a ZČU, 2018. ISBN: 978-80-261-0529-9.

Anotace

Vydání kritického překladu 13. knihy Eukleidových Základů o pravidelných mnohostěnech a užití iracionalit podle překladu Františka Servíta s úvodní studií Petra Vopěnky a dopracování Marií Větrovcovou a Marií Kupčákovou. Překlad je doplněn poznámkovým aparátem s opravami a současnou terminologií (Marie Větrovcová, Marie Kupčáková). Doprovodné obrázky provedla Marie Kupčáková.
Skip to content