První emeritní profesor Západočeské univerzity v Plzni

Kategorie

Pro veřejnost | Pro studenty
Během slavnostního zasedání Západočeská univerzita v Plzni poprvé ve své historii udělila čestný titul emeritního profesora. Stal se jím na základě návrhu děkana Fakulta filozofická český filozof, religionista a vysokoškolský pedagog prof. ThDr. Otakar Funda, Dr. theol., emeritní profesor, který na ZČU začal v roce 1995 vyučovat předměty z oblasti etiky, filozofie náboženství či teologické antropologie.

Upřímně blahopřejeme!

Více se dočtete v článku na info.zcu

Další články

Skip to content