Ohlédnutí za konferencí Performativita, narativita, deskriptivita

Kategorie

Pro veřejnost | Pro studenty

Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU v Plzni, Společnost pro estetiku AV ČR a Slovenská asociácia pre estetiku uspořádaly v Plzni ve dnech 25. a 26. října slovensko-českou estetickou konferenci. Konference zvaná Pernadeska si dala za ambiciózní cíl prozkoumat charakter a vztah tří významných dimenzí zkušenosti s uměleckými díly, případně i jejich význam v mimoumělecké estetické zkušenosti: narativity jakožto artikulace příběhu, performativity jakožto tvorby situace či realizace postupu a myšlenky a deskriptivity jakožto zachycení vlastností předmětu či prostředí.

Více informací na webu konference zde.

Další články

Skip to content