Přejít k obsahu

SVK

Pod zkratkou SVK se skrývá "studentská vědecká konference", tedy konference, kterou organizují a které se účastní studenti. Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Bližší informace naleznete zde.

Patička