Přejít k obsahu

Publikace

  • Mgr. Libor Benda, Ph.D.

Benda, L. Experti a laici v demokratické společnosti: tři pohledy na problematiku demokratizace vědy. Teorie vědy. Theory of Science, 2015, roč. 37, č. 1, s. 3-28. ISSN: 1210-0250.

Benda, L. K problematice vztahu přírodních a humanitních věd: Brockmanovo pojetí „třetí kultury“ a jeho kritika. E-Logos, 2015, roč. 22, č. 2, s. 19-29. ISSN: 1211-0442.

  • PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Kastnerová, M. Básně jako slovní obrazy a morální účinek poezie: imitace či adaptace klasické estetiky v alžbětinské poetice? In Knápek, P. – Beníšková, B. (eds.) Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání soužití v kontextu vyučování, kultury. Pardubice: Univerzita Pardubice 2/2016. ISSN 2336-5307, s. 191-206.

Kastnerová, M. “Constant Art”: concept of love in poetry of Mary Wroth in dialogue with the male poetic tradition. American and British Studies Annual 1, roč. 11, 2018, s. 100-112. ISSN 1803-6058.

Kastnerová, M. Evropská cesta a výpověď dopisů: formování Sidneyho intelektuální osobnosti. Svět literatury, 2017, roč. 27, č. 56, s. 87-104. ISSN: 0862-8440.

Kastnerová, M. „Nepostižitelný prostor ženské vůle“: poetické svědectví Lady Mary Wroth. Svět literatury, 2018, roč. 58, č. 28. ISSN 0862-8440, s. 29-60.

Kastnerová, M. Philip Sidney’s poetics in the context of ancient and continental examples. American and British Studies Annual, 2017, roč. 10, č. 1, s. 9-23. ISSN: 1803-6058.

Kastnerová, M. Poezie jako vyprávění příběhů. Intelektuální kruh Philipa Sidneyho. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2018. ISBN 978-80-7465-301-8.

Kastnerová, M. Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016, 121 s. ISBN: 978-80-7465-203-5.

Kastnerová, M. Sidneyho Obrana básnictví jako strategie vyrovnání s antickými a kontinentálními vzory. Svět literatury, 2015, roč. 25, č. 51, s. 49-66. ISSN: 0862-8440.

Kastnerová, M. Viatori in continens: Intelektuální kruh rodiny Sidney a střední Evropa (Andreas Dudith, Johannes Sambucus). Ostium 4, 15, 2019, s. 1-31.

  • doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.

Kočandrle, R. Anaximandrovy nekonečné světy. Filosofický časopis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 491-512. ISSN: 0015-1831.

Kočandrle, R. a Couprie, D. L. Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2017, 112 s. ISBN: 978-3-319-49753-2.

Kočandrle, R. Aristotelés o Thalétově pojetí počátku. Aithér, 2016, roč. 8, č. 15, s. 46-71.

Kočandrle, R. Explaining Earth’s Stability by Uniformity: Origins of the Argument. Apeiron 51, 2018, s. 459-482. ISSN 003-6390.

Kočandrle, R. Hledání původu koncepce rovnovážného umístění Země. Aithér, 2017, roč. 9, č. 17, s. 4-31. ISSN: 1803-7860.

Kočandrle, R. Charakteristické aspekty Anaximenovy kosmologie. Reflexe 54, 2018, s. 19-42. ISSN 0862-6901.

Kočandrle, R. The Stability of the Earth in Anaximander’s Universe. Ancient Philosophy, 2017, roč. 37, č. 2, s. 265-280. ISSN: 2154-4689.

Kočandrle, R. Aristotle on the Stability of Anaximander’s Earth. In Proceedings of the World Congress Aristotle 2400 Years. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies, A.U.Th ., 2019. s. 616-621.

  • Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Polák, M. a Marvan, T. Neural Correlates of Consciousness Meet the Theory of Identity. Frontiers in Psychology, 9, 2018, s. 1-13. ISSN 1664-1078.

Polák, M. a Marvan, T. Neurální koreláty vědomí a teorie identity. In Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Karolinum, 2017, s. 99-112. ISBN: 978-80-246-3747-1.

Polák, M. a Marvan, T. Unitary and dual models of phenomenal consciousness. CONSCIOUSNESS AND COGNITION, 2017, roč. 56, č. NOV 2017, s. 1-12. ISSN: 1053-8100.

Polák. M. a Marvan, T. How to Mitigate the Hard Problem by Adopting the Dual Theory of Phenomenal Consciousness. Frontiers in Psychology 10, 2837, 2019, s. 1-7.

  • Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Schuster, R. Aspect Perception and Immersion in Virtual Reality. The Philosophy of Perception and Observation. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2017, roč. XXV, č. srpen, s. 231-233. ISSN: 1022-3398.

Schuster, R. Wittgenstein on Probability: Walking the Line Between Logic and Epistemology. In: Majetschak, S -Weiberg, A (Eds.) Contributions of the 39th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, ALWS, 2016, XXIX, 226-228.

  • PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Ševčík, M. Čas jako hudba a hudba jako čas: Bergsonovo pojetí evidence. In 25 rokov študijného odboru estetika v Prešove (STUDIA AESTHETICA XVI). Prrešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. s. 54-63. ISBN: 978-80-555-1799-5.

Ševčík, M. Mukařovského nezáměrnost: tajemství, uchvácení a přeludná věcnost. In Umenie a estetično ako sociálně a autonómne fakty. Aktuálnosť deial Jana Mukařovského. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017. s. 48-63. ISBN: 978-80-972624-0-2.

Ševčík, M. Patočka’s Interpretations of Hegel’s Thesis on the Past Character of Art. Estetika, 2015, roč. LII, č. 1, s. 78-98. ISSN: 0014-1291.

Ševčík, M. Rytmus jako princip aisthesis v úvahách Emmanuela Levinase a Georgese Bataille. Kuděj, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 53-63. ISSN: 1211-8109.

Ševčík, M. Trhlina a nesoulad: Focillonovo pojetí vztahu mezi uměním a prostředím. Filosofický časopis, 2018, roč. 66, č. mimořádné číslo 3, s. 53-67. ISSN: 0015-1831.

Ševčík, M. Laskavost a hořkost humoru v úvahách Louise Cazamiana. Filozofia, 2019, 74, 10, s. 866-875.

  •  PhDr. Lada Wagnerová, Ph.D.

Hanzelínová, L. – Fránová, R. Alexandr Sommer Batěk: neoglyfy. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2018. ISBN 978-80-7465-314-8.

Patička