Přejít k obsahu

Projekty

(podávané a řešené)

  • Mgr. Libor Benda, Ph.D.

GAČR 20-13399S; Proměny akademického času a jejich vliv na intelektuální svobodu.

Vzdělávací nadace Jana Husa; Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?

  • PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

SGS-2016-047; Česká vizuální komunikace v mezinárodním srovnání.

SGS-2018-006; Etika a akademická etiketa v mezinárodním srovnání.

097L000025; Grant Plzeňského kraje Podpora literární tvorby a publikační činnosti.

NAKI; Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet.

Projekt 133; Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese, Fortst – und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald.

TAČR ETA - TL 03000179; Filosofie jako nástroj pro rozvoj kritického myšlení a participativní demokracie (členka řešitelského týmu).

  • PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

SGS-2015-013; Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění.

SGS-2016-008; Komunikace a vědění: intelektuální kruh Philipa Sidneyho.

SVK2-2017-001; Komunikace, vědění a nové technologie; projekt konference 20. 9. – 21. 9. 2017.

SVK1-2018-007; Komunikace, vědění a nové technologie II; projekt konference 3. 5. 2018.

SGS-2019-006; Geneze poetického konceptu Philipa a Roberta Sidneyho v kontextu renesanční intelektuální a korespondenční sítě.

SVK1-2019-007; Komunikace a vědění III.

GA ČR 20-03305S; Geneze poetiky Philipa a Roberta Sidneyových a střední Evropa.

  • doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.

GA ČR 19-05575S; Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích.

  • Mgr. Michal Polák, Ph.D.

GA17-17426S; Naturalizace vědomí z pohledu neurofilosofie.

GAČR; Fenomenální vědomí a jeho vlastnosti (spoluřešitel, projekt podávaný společně s FLU CAS).

GAČR; Od vědomých k nevědomým fenomenálním kvalitám (spoluřešitel, projekt podávaný společně s FLU CAS).

GA ČR 20-06049S; Klasifikační rámec pro výzkum fenomenálního vědomí.

GA ČR 20-14445S; Duální modely fenomenálního vědomí (spoluřešitel, projekt podávaný společně s FLU CAS).

SGS-2020-030; Postphenomenologie a empirický obrat ve filosofii technologie (člen týmu).

  • Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

SGS-2016-017; Nové přístupy k dílu Ludwiga Wittgensteina.

OP VVV; výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP) KOGTECH: Kognitivní a komunikační aspekty interakce člověka a stroje.

SGS-2017-031; Goodmanův konstruktivismus v kontextu současné analytické filozofie (spoluřešitel).

SVK1-2019-014; Interdisciplinarita - věda a vzdělání na pomezí oborů (spoluřešitel).

SGS-2019-017; Jazyk jako předmět zkoumání filosofie vědy.

GA ČR 20-08531S; Reflexe umělé inteligence v kontextu Wittgensteinovy filosofie.

TL03000179; Filosofie jako nástroj pro rozvoj kritického myšlení a participativní demokracie.

FSP-P004540; Fulbright Specialist Program: Curriculum Development: An Interdisciplinary Approach to Artificial Intelligence. 1. 6. 2019 - 12. 7. 2019 (spoluřešitel s prof. Hamid Ekbia).

  • PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

GA17-06390S; Cazamianova koncepce humoru.

Plzeň - univerzitní město 2017; Etická koncepce Jiljího Jahna.

SGS-2018 – 013; Virtualita a otevřenost těla v úvahách Josého Gila o tanci (školitel).

GAČR 20-17777S; Krása jako tvorba harmonie: estetika Gabriela Séaillese.

GAČR 18-15841S; Cazamianova koncepce humoru.

SGS-2020-005; Tanec jako jazyk v úvahách Josého Gila (školitel).

Patička