Přejít k obsahu

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Logo-RCTHS

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (Research Centre for Theory and History of Science, RCTHS) bylo založeno v roce 2011 jako výzkumné centrum se zaměřením na filozofii a dějiny vědy. Centrum, jež funguje v rámci Katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, plní primárně roli platformy umožňující setkávání badatelů, kteří se orientují na problémy vědeckého poznávání v historickém a metodologickém kontextu.

V oblasti tradičních historizujících a filozofických přístupů k vědeckému poznání se výzkum soustředí zejména na antické období, přičemž je zaměřen na problematiku archaických kosmologií a s nimi souvisejících filozofických východisek. V rámci soudobých témat se výzkum orientuje především na problémy z oblasti filozofie jazyka a mysli, interakce člověka a stroje, kognitivních věd a umělé inteligence. Zároveň jsou vědecké poznání a racionalita reflektovány v širších společenských a kulturních souvislostech, zejména estetických a literárních. Obecně je tak cílem výzkumného centra propojit historizující přístupy s aktuálními vědeckými výzvami a současný technologický vývoj s humanitně orientovaným myšlením.

Členové Výzkumného centra předkládají výsledky své práce především ve formě odborných publikací nebo na vědeckých konferencích. Zároveň vyvíjejí projektovou činnost, která vychází z jejich odborného zaměření. K badatelské praxi zároveň nezbytně patří rozvíjení mezinárodní spolupráce zvláště formou stáží na zahraničních pracovištích.   

  • Členové

Mgr. Libor Benda, Ph.D.

PhDr. Lada Wagnerová, Ph.D.

PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.

Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

  • Kontaktní osoba

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

Patička