Přejít k obsahu

Aktuální a připravované konference a přednáškové cykly

  • Aktuální konference 2020/2021

Postfenomenologie, mysl a média - první ročník konference je zaměřen na reflexi základních charakteristik postfenomenologie jakožto nového proudu filozofie techniky vycházejícího především z práce amerického filozofa Dona Ihdeho a nizozemského filozofa Peter-Paul Verbeeka (19.11.2020).

Více na: https://postfenomenologie.zcu.cz/

Komunikace a tvořivost - minikonference pořádaná studenty Teorie a filozofie komunikace v rámci předmětu Komunikace a tvořivost proběhne tentokrát ve virtuálním prostoru. Pestré tematické zaměření zahrnuje jak filozofii jazyka, tak rozbor masmediální komunikace.

Komunikace a vědění IV. - 4. ročník konference Komunikace a vědění se uskuteční dne 1. 10. 2020 v prostorách KFI FF ZČU a online. Tento ročník tematicky navazuje na předchozí ročník orientovaný na problematiku komunikace a vědění v 16. – 18. století. 

Více na: https://kvnt.zcu.cz/

  • "Univerzita jako příležitost"

Projekt "Univerzita jako příležitost" je kombinací konferencí a cyklu besed, které svým zaměřením přímo či nepřímo souvisí s tématem vzdělávání (nejen humanitního), vědy a obecně fungováním moderních společností v 21. století.

10.3.2020 proběhla v rámci tohoto cyklu beseda s Martinou Kastnerovou na téma "Bezedný oceán ženské touhy“: láska a klam v alžbětinské literární kultuře.

Více na: https://hsvv.zcu.cz/

  • Konference 2019/2020

Komunikace a vědění III. - třetí ročník studentské konference zaměřené na komunikaci a vědění v 16. a 18. století (30. 9. 2019). Více na: https://kvnt.zcu.cz/

Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání II. - Interdisciplinarita na pomezí vědy a vzdělání - druhý ročník panelové diskuze na aktiální témata vzdělávání a možné mezioborovosti (26.11. 2019). Více na: https://hsvv.zcu.cz/

  • Zahraniční přednášející na KFI: The Department of Philosophy Invited Talk Series

V rámci cyklu zahraničních přednášek a seminářů: The Department of Philosophy Invited Talk / Seminar Series na Katedru filozofie pravidelně zveme zajímavé zahraniční hosty. V letním semestru 2018/2019 již v rámci cyklu zahraničních besed vystoupil John Searle, Sascha B. Fink, Martin Korenjak. 

Hamid Ekbia: The Flood of Forms: On the Lure and Limits of AI

Na Katedře filozofie Fakulty filozofické ZČU proběhla 5. 6. 2019 přednáška profesora HAMIDA EKBII The Flood of Forms: On the Lure and Limits of AI. Hamid Ekbia hostuje v Plzni v rámci programu Fulbright Specialist.

Martin Korenjak: NOSCEMUS: Early Modern Scientific Literature and Latin. Presentation of the ERC Advanced Grant Project in Humanities

Ve dnech 9. 5. a 10.5.. 2019 vystoupil na Katedře filozofie významný profesor z inssbrucké univerzity Otto-von-Guericke-Universität Martin Korenjak s přednáškou OSCEMUS: Early Modern Scientific Literature and Latin. Presentation of the ERC Advanced Grant Project in Humanities. 

IMG_5131IMG_5115

Sascha Fink - What should a Neural Correlate of Consciousness be?

Ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2019 vystoupil na Katedře filozofie významný profesor z magdeburské univerzity Otto-von-Guericke-Universität Sascha B. Fink s přednáškou "How many stripes are on the tiger in my dreams?". Druhý den spolu s kolegy doc. Tomášem Marvanem a dr. Michalem Polákem představil téma "What should a Neural Correlate of Consciousness be?" na společném workshopu. 

Sascha 2Sascha 3

John Searle - What’s New in Chinese Room

Na Fakultě filozofické a Fakultě aplikovaných věd ZČU proběhla série přednášek světoznámého filosofa Johna Searla. Ve dnech 21. a 22. března proběhly přednášky na témata: "Introduction to Analytic Philosophy", "Philosophy of Language" a „What’s New in Chinese Room“, první dvě proběhly na Fakultě filozofické, třetí v areálu Fakulty aplikovaných věd. Více viz tisková zpráva. 

IMG_4584IMG_4531

Patička