Přejít k obsahu

Erasmus

Fakulta  filozofická  nabízí  možnost  studovat  na  zahraničních  univerzitách,  se  kterými  má uzavřenou  bilaterální  dohodu  v  rámci  programu  Erasmus  +. Seznam  bilaterálních  dohod  je zveřejněn na webových stránkách Zahraničního oddělení ZČU (international.zcu.cz).

Každá  smlouva  je  garantována  příslušným  pracovištěm,  resp.  osobou,  která  je  uvedena  vseznamu. Výběrová řízení  v  programu  probíhají  vždy  na  přelomu  kalendářního  roku  – prosinec  –  únor.  Jednotliví  garanti  vypíší  výběrová řízení  a  stanoví  podmínky,  které  musí student  splnit  (termíny  výběrových řízení  jsou  vždy  zveřejněny  na  stránkách  příslušné garantující katedry). Výběrové řízení má většinou podobu ústního pohovoru, na který student donese  životopis  a  motivační  dopis  v českém  jazyce  a  v  jazyce  zahraniční  univerzity (podmínky  se  samozřejmě mohou  měnit,  protože  je  stanovuje  garant  smlouvy).  Pohovor prověřuje  studentovu  jazykovou  vybavenost  a  motivaci  vycestovat  do  zahraničí. Může  být zohledněn celkový studijní prospěch uchazeče.

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2019 / 2020: zde.

Patička