Přejít k obsahu

Přednáškové cykly a pravidelné konference

Katedra filozofie FF ZČU pravidelně pořádá cykly vzdělávacích a odborných setkání. V současné době jsou to především odborné semináře věnované významným osobnostem z oblasti filosofie a vědy, semináře o otázkách a problémech výuky logiky vedené pod hlavičkou projektu Organon, platónské konference, kde představují svou činnost členové kroužku kolem Kryštofa Boháčka, a doktorandské konference při oboru Teorie a dějiny vědy a techniky. Zároveň probíhá projekt Univerzita jako příležitost, který je kombinací konferencí a cyklu besed, které svým zaměřením přímo či nepřímo souvisí s tématem vzdělávání (nejen humanitního), vědy a obecně fungováním moderních společností v 21. století.

Konference Univerzita jako příležitost

26. listopadu 2019, Plzeň: Interdisciplinarita – věda a vzdělání na pomezí oborů

4. října 2018, Plzeň: Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti

Odborné semináře z historie a filosofie vědy

Pavel Tichy Bertrand Russell Thomas Kuhn Archimedes Stephen C. Pepper Nelson Goodman Charles Darwin Ludwig Wittgenstein Donald Davidson Eukleides Willard Van Orman Quine John Stuart Mill René Descartes Hans Reichenbach Henri Poincaré Imre Lakatos Jan Sokol T. G. Masaryk John Dewey

 Konference Teorie a dějiny vědy a techniky

Doktorandské konference pořádané každoročně při oboru Teorie a dějiny vědy a techniky.

Teorie a dějiny vědy a techniky VI. Teorie a dějiny vědy a techniky V. Teorie a dějiny vědy a techniky IV. Teorie a dějiny vědy a techniky III. Teorie a dějiny vědy a techniky II. Teorie a dějiny vědy a techniky I.

 Konference Organon

Organon VIII. Organon VII. Organon VI. Organon V.

 Platónské konference

 Konference k filosofii výchovy

Univerzita : Tradiční a netradiční ve výuce Univerzita v novém mileniu Výchova a tradice evropského myšlení Výchova a vzdělání ve věku techniky Filosofie, věda, vzdělání Univerzita: ideál a skutečnost Filosofie výchovy

  • 20.-21. ledna 2005, Plzeň: Univerzita : Tradiční a netradiční ve výuce
  • 23.-24. října 2003, Plzeň: Univerzita v novém miléniu
  • 17.-18. září 2002, Plzeň: Filosofie, výchova a tradice evropského myšlení
  • 11.-12. května 2000, Plzeň: Výchova a vzdělání ve věku techniky
  • 13.-14. května 1999, Plzeň: Filosofie, věda, vzdělání
  • 20.-21. září 1995, Plzeň: Univerzita: ideál a skutečnost
  • 25.-26. ledna 1993, Plzeň: Filosofie výchovy

 Konference Evropská kulturní studia

 Víkendová setkání studentů Fakulty humanitních studií

 Ostatní

Patička