Přejít k obsahu

Research

In this section you will find the important information about the research interests and projects of the members of the department.

The Department of Philosophy of the Faculty of Philosophy and Arts of the University of West Bohemia in Pilsen focuses on scientific philosophy, primarily on analytical philosophy, philosophy of education, and on the history and philosophy of science and technology. This major specialization complements other areas such as the philosophy of religion, aesthetics or ethics. For more information, please refer to the profile of individual academics:

 • Mgr. Libor Benda, Ph.D.

Libor Benda graduated in Humanities (B.A.) and Theory and Philosophy of Communication (M.A.) at the University of West Bohemia in Pilsen. Ever since his Ph.D. studies he has focused his professional attention on the social studies of science. In his dissertation called "The Rational and the Social: Philosophy and Sociology in Dispute over the Nature of Science," successfully defended in 2015, he analyzed the interrelation between the philosophical and sociological approach to the study of science. His current research activities remain in-between these two disciplinary areas. The topics of his main interest include the social and temporal dimensions of science, the relationship between science and democracy, the social function of science, and expertise. At the Department of Philosophy of the Faculty of Philosophy at the University of West Bohemia, where he works as an assistant professor, he teaches among other courses philosophy of science with an overlap to the sociology of scientific knowledge. In his spare time he is engaged in sports, reading and culture.

Further information about Libor Benda’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.

After completing the studies at the Conservatory of Music in Pilsen, Jitka Bilkova studied culturology at the Charles University in Prague and the doctoral study programme Theory and History of Science and Technics at the University of West Bohemia. Her doctoral thesis The reflection of the traditional Chinese science and scientific thought  in the works of certain British and American scientists drew on her long-lasting interest in the cultures of India, China and Japan. Her recent work has been also aimed at regional topics (Pilsen and Pilsen region). She teaches the courses concentrated on the Indian, Chinese and Japanese cultures, the course focused on classical music and theoretical approaches to classical music, and the introduction to regional studies.

Further information about Jitka Bílkova’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D.

Daniela Blahutková received her Mgr. and Ph.D. degrees from Masaryk University in Brno (Aesthetics and German Studies; dissertation on the work of the Austro-Jewish writer Joseph Roth). In Pilsen she teaches introductory courses in aesthetics and philosophy of art. She has participated in research into Jan Patočka´s writings on art and literature. She translates from German.

Further information about Daniela Blahutkova’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Jana Černá absolvovala studium humanitní a teorie a filozofie komunikace na Západočeské univerzitě v Plzni. Zabývá se renesanční a raně moderní vědou a filozofií; kulturní dějiny raného novověku; Španělská věda a filozofie (16.-17. Století); objev Ameriky a transformace evropského poznání; vědy v raných moderních českých zemích a Iberoamerickém světě. Jeho dílčími tématy jsou: historie přírodních věd, přírodní filozofie, vizualizace přírody v časné moderní vědě a umění, empirismus v časné moderní vědě (historie naturalismu, medicíny, kosmografie), systematizace znalostí v raném novověku, vědecká komunikace, magie naturalis, renesanční filozofická antropologie, "černá legenda" a její ozvěny ve střední Evropě. Další specializace: Španělské filozofické myšlení 19. a 20. století; postmoderní filozofie.

Více informací o výzkumném zaměření a projektech d. Jana Černá najdete zde

 • Mgr. Stefanie Dach Ph.D. at Ph.D.

Stefanie Dach earned her Ph.D. in 2018 at the University of West Bohemia with a thesis on Wilfrid Sellars and scientific realism. In her research, she focuses on various aspects of Wilfrid Sellars' philosophy, combined with a general interest in "post-analytic philosophy" and pragmatism. She published a book on Richard Rorty and post-analytical philosophy as well as several articles on Wilfrid Sellars, Ludwig Wittgenstein, and pragmatism. In her non-working life, she enjoys reading, tai chi, and board games. Philosophy fascinates her as an intellectual journey which does not so much help us to find out things about the world but rather about ourselves and other people, about what we think and why we think it. Doing philosophy is exploring all these intricate but fragile mental constructions which people are capable of creating.

Further information about Stefanie Dach’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Ludmila Dostálová studovala filozofii a logiku na Univerzitě Karlově. Ve svém výzkumu se zaměřuje na metodiku a didaktiku výuky logiky se zaměřením na e-learning a elektronickou podporu. Publikuje učebnice, organizuje workshopy a účastní se řady projektů v této oblasti. Zaměřuje se také na filozofii Bertranda Russella, Willarda van Ormana Quina, Donalda Davidsona a Ludwiga Wittgensteina. Ve věku? -? byl děkanem Filozofické fakulty Západočeské univerzity, v současné době působí jako vedoucí katedry filozofie, kde také vyučuje logiku.

Více informací o zaměření výzkumu a projektech dr. Ludmila Dostálová naleznete  zde .

 • prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.

Jarmila Doubravová vystudovala estetiku a muzikologii na Univerzitě Karlově. Pracovala v několika institutech české (bývalé Československé) akademie věd. Po roce 1990 začala vyučovat na univerzitách v Praze, Pardubicích a Plzni, kde vede katedru estetiky Filosofické fakulty Západočeské univerzity. Od 70. let je autorem mnoha studií a knih, učitele, pořadatele řady setkání a konferencí na toto téma, vydavatel a vedoucí výzkumného týmu (účastnil se práce v mezinárodním projektu Musical Significance v 90. letech, mezinárodní grant Grantu Sorosovy nadace zaměřený na uměleckou sémiotiku). Po roce 1990 navštěvovala řadu konferencí a kongresů v této oblasti, a to jak v Evropě, tak v Americe. Je členkou několika profesionálních společností, včetně mezinárodních. Specializace: obecná sémiotika, sémiotika (zejména čeština), sémiotika hudby, experimentální estetika hudby.

Více informací o zaměření výzkumu a projektech prof. Jarmila Doubravová najdete zde .

 • Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

Miroslav Hanke byl v roce 2010 zaměstnán na Univerzitě Palackého v Olomouci jako výzkumný pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010-2011) a profesorem sociologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (2011). V současné době je postdoktorandským studentem Filosofického ústavu Akademie věd ČR (od roku 2011), výzkumného pracovníka RCTHS na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (2012-2015) a přednášející na Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (2017). Jeho výzkum se zaměřuje na pozdní středověkou a post-středověkou scholastickou logiku.

Více informací o zaměření výzkumu a projektech dr. Miroslav Hanke najdete  zde .

 • PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

Lada Hanzelínová graduated in International Trade at the University of Economics in Prague in 1994 and Theory and Philosophy of Communication at the Faculty of Philosophy at the University of West Bohemia in Pilsen in 2006. The dissertation on Otto Neurath and communication in artificial language was defended at FF UWB in 2015. In the years 1991-2009 she worked in the private sphere with a focus on business and personal training and coaching. The essence of her professional interest is how things or people appear. Practical realizations are the teaching of subjects focused on communication skills (Culture of Social Communication and Communication Practice). On the theoretical basis, the main subject of the research is a special part of visual communication - information graphics and, more recently, the theme of academic etiquette. Even in the university environment, she uses his economic knowledge in the positions of financial and project manager, in 2014-2017 he was chairwoman of the Budgetary Committee of the Academic Senate of UWB.

Further information about Lada Hanzelinova’s research interests and projects is found here.

 • doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.

Vladimír Havlík graduated from the Faculty of Philosophy and Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, study program: Philosophy and Physics. He earned habilitation in 2017 at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno with the topic "Problem of emergence in science and philosophy." He is a scientist at the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic, and at the Faculty of Philosophy at the University of West Bohemia in Pilsen. In 1991, he attended a course "Philosophy of Science - Theory and Experiment" at the International University Center of Dubrovnik. Between October 1992 and March 1993, he did an internship at King's College London. He deals with philosophical questions of science development, methodological and epistemological problems of the knowledge development, especially in the context of natural sciences - cosmology, physics, biology, and complexity theory. He leads lectures and seminars in the fields of Philosophy of science and History and philosophy of physics. He is the secretary of the Czech Committee for Logic, Methodology, and Philosophy of Science and member of the IT Committee at the Academy of Sciences of the Czech Republic. He publishes in scientific journals on topics of philosophy and methodology of science, evolution, emergence, and artificial intelligence. E.g. articles: “The naturalness of artificial intelligence from the evolutionary perspective“ (AI and Society, 2018); „Vývoj vědy jako evoluční boj idejí?“ (Filosofický časopis, 2016); and a book: “Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie” (Vyšehrad 2015).

Further information about Vladimír Havlík’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

Petra Hečková studovala teorii a dějiny výtvarného umění na katedře dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na teorii a historiografii výtvarného umění a architektury, s přihlédnutím k současným otázkám vývoje oboru v 19. a počátku 20. století (vzájemné vymezení dějin umění k estetice a klasické archeologii, Vídeň Škola historie umění. Téma se také týkalo disertační práce věnované historikovi umění Vojtěchu Birnbaumovi a jeho názoru ve vědecké diskusi "Orient-oder-Rom" (obhajoba práce 2009, vedoucí prof. Ivo Hlobil, Ph.D.). Druhou oblastí její specializace je historiografie starého umění, včetně souvisejících aspektů, jako je vývoj archeologických poznatků starověké kultury, transformace vztahu k starým artefaktům a vývoj starožitných sbírek umění, stejně jako otázka šíření formálních prototypů a modelů all'antica v moderní době. Není náhodou, že v tomto případě je společný jmenovatel zájem o město Řím, jeho historickou kulturu a jeho zuřivý dar, který roste z úrovně profesionálního na osobní úroveň (a samozřejmě naopak) .

Více informací o zaměření výzkumu a projektech dr. Petra Hečková naleznete  zde .               

 • PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Martina Kastnerová graduated (Ph.D.) in 2010 with the doctoral thesis “The formation of literary science in the context of Renaissance literature: Searching for an adequate interpretative method for Renaissance literature” (Faculty of Arts, University of West Bohemia, Plzen). She currently works as a researcher and teaching assistant (i.e. assistant professor) at the Department of Philosophy at the same faculty, where she teaches the courses Hermeneutics and the Theory of Interpretation or Art in a Cultural Context etc. She works as department academic secretary for science and supervisor on the doctoral study programme Theory and History of Science and Technology as well. She is a member of the Research Centre for the Theory and History of Science (RCTHS, Plzen) and Czech and Slovak Society for Aesthetics (SPE, SPES).  Her research focus is on current theories of interpretation, particularly in English and American contexts, and on Elizabethan poetry and poetics (especially William Shakespeare and Philip Sidney). Her particular interests relate to the Sidneys circle, genesis of Robert and Philip Sidneyʼs poetic project on the basis of their communication with intellectuals on the continent, or neoplatonic concept of love in Elizabethan and Jacobean era (Robert Sidney, Mary Wroth, and William Herbert). She has published the monographs “Shakespeare and interpretation theory” (2011) (Shakespeare a teorie interpretace), “The self-fashioning of literary culture and poetry as a profession: Elizabethan poetry in the context of Renaissance knowledge” (2016) (Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění) and “Poetry and the sharing of stories: Philip Sidney’s intellectual network” (2018) (Poesie jako vyprávění příběhů. Intelektuální kruh Philipa Sidneyho). She carried out projects: “Communication and knowledge: Philip Sidney’s intellectual network” (2016-2017) or “The self-fashioning of literary culture and poetry as a profession: Elizabethan poetics in the context of Renaissance knowledge” (2015-2016) etc. In 2018 she has carried out research and presented papers on the conferences in Birmingham (Jubilee Centre for Character and Virtues, University of Birmingham) and London (Royal Hollowayʼs Humanities and Arts Research Institute) and The Shakespeare Institute in Stratford (personal independent research). Renaissance literary culture is both, her academic and personal interest, and part of her fondness for sharing stories.

Further information about Martina Kastnerova’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Vojtěch Kaše

Vojtěch Kaše has graduated in the study of religions from Masaryk University, Brno, Czech Republic. He is currently finishing his doctoral studies jointly supervised at the Masaryk University (study of religions) and the University of Helsinki, Finland (New Testament studies) with a thesis entitled “Tracing the Origins of Eucharistic Magic: On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals”. In the study of religions, he has an expertise in the field of early Christianity and cognitive theories of religion. On a more general level, his research interest lies in the field of cultural evolution, what is bounded with his interest in computational quantitative methodology. In Helsinki, he was employed as a researcher at the project REECR: Ritual and Emergence of Early Christian Religion: A Socio-Cognitive Analysis (2013-2017). In Brno, he was a member of an interdisciplinary research project GEHIR: Generative Historiography of Religion (2015-2018). At the UWB, he is leading a student research project DiRECT: Distant Reading of Early Christian Texts: Explorations in Socio-Cognitive Interpretation (2018-2020).

Further information about Vojtěch Kaše’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.

Radim Kočandrle received a master’s degree in philosophy from the Faculty of Philosophy of Palacký University in Olomouc and a PhD in philosophy and history of natural sciences from the Faculty of Science of Charles University in Prague. His long-term research interests centre around ancient Greek philosophy and cosmology, especially the Presocratics and the Ionian school of philosophy in particular. The intellectual perspective of the Archaic Period continues to be a source of inspiration for his work. So far, Kočandrle’s attention tended to focus on Anaximander of Miletus, on whose thoughts he wrote a number of works. Books he published on this subject include Anaximandros z Mílétu (Pavel Mervart 2010), Anaximenés z Mílétu (Pavel Mervart 2014), and Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction (Springer 2017, jointly with Dirk L. Couprie).

Further information about Radim Kočandrle’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

Miloš Kratochvíl obtained Ph.D. in philosophy at the Palacký´s University in Olomouc. The main areas of his academical interests are epistemology, especially the early development of its French tradition (from Comte to Bachelard), history of ethics and the Czech philosophy of the late 19th and the early 20th century. Aside from articles on these topics he published books Jean Piaget: uvedení do genetické epistemologie (Jean Piaget: an introduction to genetic epistemology), Francouzská epistemologie: Přehled vývoje do poloviny 20. století (French Epistemology, an overview of its development) a Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století (Positivism in Czech philosophy in the first half of the 20th century).

Further information about Miloš Kratochvíl’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Jaromír Murgas studoval fyziku a filozofii na Filozofické fakultě a Univerzitě Karlově v Praze. Později působil v Ústavu filozofie Akademie věd České republiky. V roce 1992 studoval na London School of Economics a také se zúčastnil Jarní školy filozofie přírodních věd v Dubrovníku. Původně byl předmětem jeho odborného zájmu o filozofii fyziky a přírodních věd, poté se začal věnovat filozofii pravdy a filosofie člověka se zaměřením na komunikaci, vztahy a porozumění. Zabývá se také terapií Gestalt a psychosyntézou.

More information about the research focus and projects of dr. Jaromír Murgaš can be found here.

 • PhDr. Jitka Paitlová, Ph.D.

Jitka Paitlová works at the Department of Philosophy of the University of West Bohemia in Pilsen. Initially, she dealt with the ontological, epistemological and cosmological problems of Plato's philosophy, especially in the context of the protological interpretation of tübingen school. She then turned her interest in epistemology and the theory of twentieth century science. In her dissertation, she analyzed the critical rationalism of the German philosopher Hans Albert, examining his specifics, transformations, and overlaps in comparison with the concept of Karel R. Popper. In the context of critical rationalism, it focuses in particular on the problems of rationalization of knowledge, conditions and advancement of knowledge, scientific methods, value neutrality of science, the relationship of knowledge and decision. It further focuses on the relationship of critical rationalism to Kant's transcendentalism and the experimental philosophy of science. She graduated yearly with prof. Hanse Rotta at the Lehrstuhl für theoretische Philosophie at the Regensburg University and a six-month internship at Lehrstuhl für Philosophie at prof. Ursula Renz at the Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt.

Further information about Jitka Paitlova’s research interests and projects is found here.  

 • Mgr. Petr Pavlas

Petr Pavlas has completed his studies in Humanities (Bc.), Analytic Philosophy and Philosophy of Science (Mgr.) and Theory and History of Science and Technology (PhD) at the University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Philosophy and Arts. In September 2015, he succesfully defended his dissertation thesis called Trinus liber Dei: Comenius’s Place in the History of the Book Metaphor (supervisor: Daniel Špelda) and was admitted as a lecturer to the Department of Philosophy where he had already been working as a team member in a research project. At the same time he was admitted as a postdoctoral researcher to the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague. Petr Pavlas does research on Comenius’s project of perfect language and writes a monograph Define and Combine. Jan Amos Comenius’s Last Language. He attended three long–term research visits in 2013–2014 (Berlin), 2017 (Berlin) and 2018 (Erfurt). He has published one monograph and an array of studies in Czech and English. He is going to concentrate on the relation of the Comenius circle (Ritschel, Bisterfeld, Rave) to Leibniz, potentially, to the mathematical and logical aspects of Jan Amos Comenius’s pansophism.

Further information about Petr Pavlas’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Michal Polák se zabývá filozofií mysli, současnými filozofickými a empirickými teoriemi vědomí, kognitivní vědou a epistemologií. Ve výzkumu mysli zdůrazňuje neeliminovatelnost subjektivní zkušenosti, perspektivu první osoby a nutnost pracovat s poznatky empirických věd, zejména neurovědy a kognitivní psychologie. Preferuje určitou formu epifenomenalismu. Působí jako odborný asistent a vědecko-výzkumný pracovník na Západočeské univerzitě v Plzni na Katedře filozofie. Je členem výzkumného centra pro studium teorie a dějin vědy a techniky. Absolvoval odborné stáže na Central European University v Budapešti. Publikoval řadu odborných statí na témata subjektivity, intencionality, jáství, emocí a smyslových dat. Z jeho monografií jmenujme tituly „Filozofie mysli“ a „Freudova neurofyziologie mysli“ o Freudově empirické teorii mysli. Rád sportuje, má rád horské túry, snowboard a běh na dlouhé tratě. K jeho koníčkům patří pěstování bonsají.

More information about the research focus and projects of dr. Michal Polák can be found here.

 • Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Radek Schuster působí jako odborný asistent na Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni, kde také v r. 2010 získal doktorát v oboru Teorie a dějiny vědy a techniky. Během studia absolvoval pobyty na University of Durhem (Erasmus) a University of Oxford (Freemovers). V současnosti se odborně profiluje ve třech oblastech: 1) analytická filozofie a filozofie jazyka, zejména dílo L. Wittgensteina, 2) filozofie a dějiny vědy, především tradice Vídeňského kroužku, 3) filozofické aspekty umělé inteligence a interakce člověka a stroje. Těmto zaměřením odpovídají i zahraniční spolupráce a stáže na University of Bergen/The Wittgenstein Archives (Norway Grants), Universität Wien/Institut Wiener Kreis (AKTION) a Indiana University/School of Informatics, Computing, and Engineering (Fulbright). Mezi jeho koníčky patří iluze a paradoxy všeho druhu.

More information about the research focus and projects of dr. Radek Schuster can be found here.

 • PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Drahomír Suchánek vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a katolickou teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval stáže na Universität Konstanz (2003) a Universität Wien (2003) a několikrát mu bylo též umožněno bádání ve Vatikánském archivu (2009, 2011). Je odborným asistentem na Katedře filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a rovněž na Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se obecnými dějinami středověku se zaměřením na církevní dějiny a vztahy světské a duchovní moci, především papežskými volbami, středověkým papežstvím a otonsko-sálským císařstvím. Je autorem či spoluautorem následujících monografií: „Církevní dějiny I. Antika a středověk“, „Ius exclusivae: právo exkluzivity při papežských volbách“, „Dějiny Lichtenštejnska“, „Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí“ a „Inventář pozůstalosti Adolfa Procházky“.

More information about the research focus and projects of dr. Drahomír Suchánek can be found here.

 • PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Miloš Ševčík graduated from aesthetics and philosophy at the Faculty of Arts, Charles University, Prague in 1998. At the same faculty, he also completed his Ph.D. studies of aesthetics in 2003. From 1999, he has been affiliated as assistant professor to Department of Aesthetics, Faculty of Arts, Charles University; from 2004, he has been simultaneously affiliated to Department of Philosophy, University of West Bohemia, Pilsen. In 2001, he received scholarship for investigation from Instituto Camões and carried out the scientific sojourn at Faculty of Arts, University of Coimbra, Portugal. In his professional work, he deals with French and Czech aesthetics of the 20th century. In particular, he inquires into the problems of temporality of aesthetic event ant it sensual nature. He published several dozens of studies in academic journals and edited volumes both in Czech Republic and abroad. He authored and co-authored five scientific monographs published in Czech: “Arts as a Reference to the Reality of Time”, “Bergson’s Concept of Comic Imagination and Laughter”, “Aisthesis. The Problem of Aesthetic Event in E. Levinas, J.-F. Lyotard and G. Deleuze & F. Guattari“, „Art as an Expression of Meaning. Jan Patočka’s Philosophy of Art“ and „Patočka’s Intepretations of Literature“ (all published in Czech).

Further information about Miloš Ševčík’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D.

Marie Větrovcová vystudovala matematiku (Mgr., Fakulta aplikovaných věd ZČU) a teorii a dějiny vědy a techniky (Ph.D., Fakulta filozofická ZČU). Úzce spolupracovala s prof. Petrem Vopěnkou. Zabývá se (intencionální) historiografií a filosofií matematiky se zaměřením na středověkou matematiku a matematiku 19. a 20. století. Zejména se věnuje spojení fenomenologické filosofie a matematiky (vnímání, rozumění, symbolismus...). Na Katedře filozofie FF ZČU přednáší historii a filosofii matematiky a fyziky a vede interpretační filosofický seminář.

Further information about Marie Větrovcova’s research interests and projects is found zde .

Patička