Přejít k obsahu

Research

In this section you will find the important information about the research interests and projects of the members of the department.

The Department of Philosophy of the Faculty of Arts of the University of West Bohemia in Pilsen focuses on scientific philosophy, primarily on analytical philosophy, philosophy of education, and on the history and philosophy of science and technology. This major specialization complements other areas such as the philosophy of religion, aesthetics or ethics. For more information, please refer to the profile of individual academics:

 • Mgr. Libor Benda, Ph.D.

Libor Benda graduated in Humanities (B.A.) and Theory and Philosophy of Communication (M.A.) at the University of West Bohemia in Pilsen. Ever since his Ph.D. studies he has focused his professional attention on the social studies of science. In his dissertation called "The Rational and the Social: Philosophy and Sociology in Dispute over the Nature of Science," successfully defended in 2015, he analyzed the interrelation between the philosophical and sociological approach to the study of science. His current research activities remain in-between these two disciplinary areas. The topics of his main interest include the social and temporal dimensions of science, the relationship between science and democracy, the social function of science, and expertise. At the Department of Philosophy of the Faculty of Arts of the University of West Bohemia in Pilsen, where he works as an assistant professor, he teaches among other courses philosophy of science with an overlap to the sociology of scientific knowledge. In his spare time he is engaged in sports, reading and culture.

Further information about Libor Benda’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.

After completing the studies at the Conservatory of Music in Pilsen, Jitka Bilkova studied culturology at the Charles University in Prague and the doctoral study programme Theory and History of Science and Technics at the University of West Bohemia. Her doctoral thesis The reflection of the traditional Chinese science and scientific thought  in the works of certain British and American scientists drew on her long-lasting interest in the cultures of India, China and Japan. Her recent work has been also aimed at regional topics (Pilsen and Pilsen region). She teaches the courses concentrated on the Indian, Chinese and Japanese cultures, the course focused on classical music and theoretical approaches to classical music, and the introduction to regional studies.

Further information about Jitka Bílkova’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D.

Daniela Blahutková received her Mgr. and Ph.D. degrees from Masaryk University in Brno (Aesthetics and German Studies; dissertation on the work of the Austro-Jewish writer Joseph Roth). In Pilsen she teaches introductory courses in aesthetics and philosophy of art. She has participated in research into Jan Patočka´s writings on art and literature. She translates from German.

Further information about Daniela Blahutkova’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Jana Černá absolvovala studium humanitní a teorie a filozofie komunikace na Západočeské univerzitě v Plzni. Zabývá se renesanční a raně moderní vědou a filozofií; kulturní dějiny raného novověku; Španělská věda a filozofie (16.-17. Století); objev Ameriky a transformace evropského poznání; vědy v raných moderních českých zemích a Iberoamerickém světě. Jeho dílčími tématy jsou: historie přírodních věd, přírodní filozofie, vizualizace přírody v časné moderní vědě a umění, empirismus v časné moderní vědě (historie naturalismu, medicíny, kosmografie), systematizace znalostí v raném novověku, vědecká komunikace, magie naturalis, renesanční filozofická antropologie, "černá legenda" a její ozvěny ve střední Evropě. Další specializace: Španělské filozofické myšlení 19. a 20. století; postmoderní filozofie.

Více informací o výzkumném zaměření a projektech d. Jana Černá najdete zde

 • Mgr. Stefanie Dach Ph.D. at Ph.D.

Stefanie Dach earned her Ph.D. in 2018 at the University of West Bohemia with a thesis on Wilfrid Sellars and scientific realism. In her research, she focuses on various aspects of Wilfrid Sellars' philosophy, combined with a general interest in "post-analytic philosophy" and pragmatism. She published a book on Richard Rorty and post-analytical philosophy as well as several articles on Wilfrid Sellars, Ludwig Wittgenstein, and pragmatism. In her non-working life, she enjoys reading, tai chi, and board games. Philosophy fascinates her as an intellectual journey which does not so much help us to find out things about the world but rather about ourselves and other people, about what we think and why we think it. Doing philosophy is exploring all these intricate but fragile mental constructions which people are capable of creating.

Further information about Stefanie Dach’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Ludmila Dostálová studovala filozofii a logiku na Univerzitě Karlově. Ve svém výzkumu se zaměřuje na metodiku a didaktiku výuky logiky se zaměřením na e-learning a elektronickou podporu. Publikuje učebnice, organizuje workshopy a účastní se řady projektů v této oblasti. Zaměřuje se také na filozofii Bertranda Russella, Willarda van Ormana Quina, Donalda Davidsona a Ludwiga Wittgensteina. Ve věku? -? byl děkanem Filozofické fakulty Západočeské univerzity, v současné době působí jako vedoucí katedry filozofie, kde také vyučuje logiku.

Více informací o zaměření výzkumu a projektech dr. Ludmila Dostálová naleznete  zde .

 • prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.

Jarmila Doubravová vystudovala estetiku a muzikologii na Univerzitě Karlově. Pracovala v několika institutech české (bývalé Československé) akademie věd. Po roce 1990 začala vyučovat na univerzitách v Praze, Pardubicích a Plzni, kde vede katedru estetiky Filosofické fakulty Západočeské univerzity. Od 70. let je autorem mnoha studií a knih, učitele, pořadatele řady setkání a konferencí na toto téma, vydavatel a vedoucí výzkumného týmu (účastnil se práce v mezinárodním projektu Musical Significance v 90. letech, mezinárodní grant Grantu Sorosovy nadace zaměřený na uměleckou sémiotiku). Po roce 1990 navštěvovala řadu konferencí a kongresů v této oblasti, a to jak v Evropě, tak v Americe. Je členkou několika profesionálních společností, včetně mezinárodních. Specializace: obecná sémiotika, sémiotika (zejména čeština), sémiotika hudby, experimentální estetika hudby.

Více informací o zaměření výzkumu a projektech prof. Jarmila Doubravová najdete zde.

 • ThLic. Pavel Frývaldský

Pavel Frývaldský vystudoval katolickou teologii na Katolické teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Na univerzitě Gregoriana v Římě obhájil dizertační práci na téma: „Interpretace christologie Romana Guardiniho ve světle teologie Bonaventury z Bagnoregia“. Zabývá se teologií 20. století (Romano Guardini, Joseph Ratzinger) a středověkým myšlením (Bonaventura). Je členem české redakce Mezinárodní katolické revue Communio.

Více informací o výzkumném zaměření a projektech Pavla Frývaldského naleznete zde.

 • prof. ThDr. Otakar A. Funda, Dr. Theol.

Otakar Antoň Funda studied Protestant Theology at Comenius Protestant Theological Faculty in Prague (1965) and continued his studies at the Faculty of Arts, Charles University and postgraduate studies at the Faculty of Theology and Philosophy of the University of Basel, where he graduated in 1971 with a dissertation about Masaryk’s thinking and philosophy (lead by prof. M. Geiger). Because the Communist authorities refused to allow Funda's Basilian doctor’s degree, he graduated after a series of difficulties in 1981 for the second time at the Comenius Protestant Theological Faculty in Prague under prof. A. Molnar with the dissertation „Eirenaius and his doctrine about recapitulatio“. Habilitation in the non-religious interpretation of Christian faith could not be the subject of debate during the Communist regime for faithful and political reasons. Until 1990, it became the basis of habilitation proceedings at the Hussite Theological Faculty, Charles University. In 2003 he was appointed Professor of Philosophy at the proposal of the Faculty of Arts of Masaryk University. Since 1994, he has worked at the Department and Social Sciences and Philosophy at the Faculty of Education of the Charles University, where he has lectured philosophy and religion. Since 1995 he has also lectured at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts of the University of West Bohemia in Pilsen. In his theological period, he devoted himself primarily to the concept of demythologization and existential interpretation of the Christian faith, and since the 1980s he has conceived his position as a religionist. Philosophically he stands in the position of critical rationalism of K. Popper and H. Albert and the evolutionary ontology of A. N. Whitehead and N. Hartmann.

Further information about prof. O. A. Funda’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

After defending the thesis John Buridan and the Nominalist Theory of Rationality and receiving the Ph.D. degree at the Palacký University Olomouc in 2010 he worked as a researcher at the University of South Bohemia (2010–2011), lecturer of sociology at the Palacký University Olomouc (2011). Currently, he works as a post-doctoral fellow at the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Czech Republic (since 2011), a researcher in the Research Centre for the Theory and History of Science within the Department of Philosophy of the University of West Bohemia in Pilsen (since 2012), and a lecturer at the Department of Philosophy of the University of West Bohemia in Pilsen (since 2017). His research focuses on late-medieval and post-medieval scholastic logic.

Further information about Miroslav Hanke’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

Lada Hanzelínová graduated in International Trade at the University of Economics in Prague in 1994 and Theory and Philosophy of Communication at the Faculty of Arts of the University of West Bohemia in Pilsen in 2006. The dissertation on Otto Neurath and communication in artificial language was defended at FF UWB in 2015. In the years 1991-2009 she worked in the private sphere with a focus on business and personal training and coaching. The essence of her professional interest is how things or people appear. Practical realizations are the teaching of subjects focused on communication skills (Culture of Social Communication and Communication Practice). On the theoretical basis, the main subject of the research is a special part of visual communication - information graphics and, more recently, the theme of academic etiquette. Even in the university environment, she uses his economic knowledge in the positions of financial and project manager, in 2014-2017 he was chairwoman of the Budgetary Committee of the Academic Senate of UWB.

Further information about Lada Hanzelinova’s research interests and projects is found here.

 • doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.

Vladimír Havlík graduated from the Faculty of Philosophy and Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, study program: Philosophy and Physics. He earned habilitation in 2017 at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno with the topic "Problem of emergence in science and philosophy." He is a scientist at the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic, and at the Faculty of Philosophy at the University of West Bohemia in Pilsen. In 1991, he attended a course "Philosophy of Science - Theory and Experiment" at the International University Center of Dubrovnik. Between October 1992 and March 1993, he did an internship at King's College London. He deals with philosophical questions of science development, methodological and epistemological problems of the knowledge development, especially in the context of natural sciences - cosmology, physics, biology, and complexity theory. He leads lectures and seminars in the fields of Philosophy of science and History and philosophy of physics. He is the secretary of the Czech Committee for Logic, Methodology, and Philosophy of Science and member of the IT Committee at the Academy of Sciences of the Czech Republic. He publishes in scientific journals on topics of philosophy and methodology of science, evolution, emergence, and artificial intelligence. E.g. articles: “The naturalness of artificial intelligence from the evolutionary perspective“ (AI and Society, 2018); „Vývoj vědy jako evoluční boj idejí?“ (Filosofický časopis, 2016); and a book: “Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie” (Vyšehrad 2015).

Further information about Vladimír Havlík’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

Petra Hečková studied Theory and History of Art in the Department of the Art History at Palacký University in Olomouc (PhD thesis Vojtěch Birnbaum a his attitude to Orient-oder-Rom Controversy. Contribution to the research of late antique architecture after 1900, PhD degree 2009, supervisor prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.). Petra Heckova specializes in the historiography of art history and history of cultural heritage. Her special concern focuses to the historiography of the art of Antiquity (archaeological knowledge, afterlife of the artefacts of Antiquity, development of the antiquarianism and collecting practices, reception and dissemination of the formal prototypes all´antica in the Middle Ages and Modern Times). The common denominator on both personal and professional level is the interest in Italian culture and especially Rome, its history and its frenzied present. Research fellowships at the Czech Institute of History in Rome: September 2016, May 2018.

Further information about Petra Hečkova’s research interests and projects is found here.           

 • PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Martina Kastnerová graduated (Ph.D.) in 2010 with the doctoral thesis “The formation of literary science in the context of Renaissance literature: Searching for an adequate interpretative method for Renaissance literature” (Faculty of Arts, University of West Bohemia, Plzen). She currently works as a researcher and teaching assistant (i.e. assistant professor) at the Department of Philosophy at the same faculty, where she teaches the courses Hermeneutics and the Theory of Interpretation or Art in a Cultural Context etc. She works as department academic secretary for science and supervisor on the doctoral study programme Theory and History of Science and Technology as well. She is a member of the Research Centre for the Theory and History of Science (RCTHS, Plzen) and Czech and Slovak Society for Aesthetics (SPE, SPES).  Her research focus is on current theories of interpretation, particularly in English and American contexts, and on Elizabethan poetry and poetics (especially William Shakespeare and Philip Sidney). Her particular interests relate to the Sidneys circle, genesis of Robert and Philip Sidneyʼs poetic project on the basis of their communication with intellectuals on the continent, or neoplatonic concept of love in Elizabethan and Jacobean era (Robert Sidney, Mary Wroth, and William Herbert). She has published the monographs “Shakespeare and interpretation theory” (2011) (Shakespeare a teorie interpretace), “The self-fashioning of literary culture and poetry as a profession: Elizabethan poetry in the context of Renaissance knowledge” (2016) (Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění) and “Poetry and the sharing of stories: Philip Sidney’s intellectual network” (2018) (Poesie jako vyprávění příběhů. Intelektuální kruh Philipa Sidneyho). She carried out projects: “Communication and knowledge: Philip Sidney’s intellectual network” (2016-2017) or “The self-fashioning of literary culture and poetry as a profession: Elizabethan poetics in the context of Renaissance knowledge” (2015-2016) etc. In 2018 she has carried out research and presented papers on the conferences in Birmingham (Jubilee Centre for Character and Virtues, University of Birmingham) and London (Royal Hollowayʼs Humanities and Arts Research Institute) and The Shakespeare Institute in Stratford (personal independent research). Renaissance literary culture is both, her academic and personal interest, and part of her fondness for sharing stories.

Further information about Martina Kastnerova’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Vojtěch Kaše

Vojtěch Kaše has graduated in the study of religions from Masaryk University, Brno, Czech Republic. He is currently finishing his doctoral studies jointly supervised at the Masaryk University (study of religions) and the University of Helsinki, Finland (New Testament studies) with a thesis entitled “Tracing the Origins of Eucharistic Magic: On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals”. In the study of religions, he has an expertise in the field of early Christianity and cognitive theories of religion. On a more general level, his research interest lies in the field of cultural evolution, what is bounded with his interest in computational quantitative methodology. In Helsinki, he was employed as a researcher at the project REECR: Ritual and Emergence of Early Christian Religion: A Socio-Cognitive Analysis (2013-2017). In Brno, he was a member of an interdisciplinary research project GEHIR: Generative Historiography of Religion (2015-2018). At the UWB, he is leading a student research project DiRECT: Distant Reading of Early Christian Texts: Explorations in Socio-Cognitive Interpretation (2018-2020).

Further information about Vojtěch Kaše’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.

Radim Kočandrle received a master’s degree in philosophy from the Faculty of Philosophy of Palacký University in Olomouc and a PhD in philosophy and history of natural sciences from the Faculty of Science of Charles University in Prague. His long-term research interests centre around ancient Greek philosophy and cosmology, especially the Presocratics and the Ionian school of philosophy in particular. The intellectual perspective of the Archaic Period continues to be a source of inspiration for his work. So far, Kočandrle’s attention tended to focus on Anaximander of Miletus, on whose thoughts he wrote a number of works. Books he published on this subject include Anaximandros z Mílétu (Pavel Mervart 2010), Anaximenés z Mílétu (Pavel Mervart 2014), and Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction (Springer 2017, jointly with Dirk L. Couprie).

Further information about Radim Kočandrle’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

Miloš Kratochvíl obtained Ph.D. in philosophy at the Palacký´s University in Olomouc. The main areas of his academical interests are epistemology, especially the early development of its French tradition (from Comte to Bachelard), history of ethics and the Czech philosophy of the late 19th and the early 20th century. Aside from articles on these topics he published books Jean Piaget: uvedení do genetické epistemologie (Jean Piaget: an introduction to genetic epistemology), Francouzská epistemologie: Přehled vývoje do poloviny 20. století (French Epistemology, an overview of its development) a Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století (Positivism in Czech philosophy in the first half of the 20th century).

Further information about Miloš Kratochvíl’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Zdeňka Míchalová, Ph.D.

Zdeňka Míchalová studied art history at Masaryk University in Brno, defending her dissertation on urban visual culture in early modern Moravia in 2017. Her research focuses on Reformation art and guilds and burghers as patrons of the arts. She works at the National Heritage Institute and at the University of Western Bohemia teaches art history and methodology.

Further information about Zdeňka Míchalova’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Jaromír Murgaš graduated from Philosophy and Physics at the Faculty of Philosophy and Faculty of Mathematics and Physics at Charles University in Prague. He started his career by studying the philosophical questions of natural sciences, which took place at the Institute of Philosophy of the Czechoslovak Academy of Sciences and culminated in a study stay at the London School of Economics in 1992. These studies brought him closer to philosophy itself and teacher´s nature of J. Murgaš led him to teach philosophy. Since 1993, he introduces to philosophy students of different studies, mostly humanistic studies, both at the University of West Bohemia in Pilsen and Charles University in Prague. He gained significant experience in gestalt therapy (1993-7, Multi-diens) and later systematic therapeutical work (2002-2015, The 7th C, R. Verlinden). Due to these experiences, he consider as his core activities teaching face to face above texts. He wrote the study guide Basic Skills in Interpretation of the Philosophical Texts I (2010) for skills of extraction of thoughs from texts. The practice for the real adoption of the thoughts is cultivating by him in course The Philosophy and Gestalt Experience since 1998. He also teaches introductory courses in philosophy and, especially, ethics for next medical professionals on Faculty of Health Care Studies of UWB. He sees his role as a teacher of philosophy in promoting "people" and "thinking" in their connection.

Further information about Jaromír Murgaš’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Jitka Paitlová, Ph.D.

Jitka Paitlová works at the Department of Philosophy of the University of West Bohemia in Pilsen. Initially, she dealt with the ontological, epistemological and cosmological problems of Plato's philosophy, especially in the context of the protological interpretation of tübingen school. She then turned her interest in epistemology and the theory of twentieth century science. In her dissertation, she analyzed the critical rationalism of the German philosopher Hans Albert, examining his specifics, transformations, and overlaps in comparison with the concept of Karel R. Popper. In the context of critical rationalism, it focuses in particular on the problems of rationalization of knowledge, conditions and advancement of knowledge, scientific methods, value neutrality of science, the relationship of knowledge and decision. It further focuses on the relationship of critical rationalism to Kant's transcendentalism and the experimental philosophy of science. She graduated yearly with prof. Hanse Rotta at the Lehrstuhl für theoretische Philosophie at the Regensburg University and a six-month internship at Lehrstuhl für Philosophie at prof. Ursula Renz at the Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt.

Further information about Jitka Paitlova’s research interests and projects is found here.  

 • Mgr. Petr Pavlas

Petr Pavlas has completed his studies in Humanities (Bc.), Analytic Philosophy and Philosophy of Science (Mgr.) and Theory and History of Science and Technology (PhD) at the University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Arts of the University of West Bohemia. In September 2015, he succesfully defended his dissertation thesis called Trinus liber Dei: Comenius’s Place in the History of the Book Metaphor (supervisor: Daniel Špelda) and was admitted as a lecturer to the Department of Philosophy where he had already been working as a team member in a research project. At the same time he was admitted as a postdoctoral researcher to the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague. Petr Pavlas does research on Comenius’s project of perfect language and writes a monograph Define and Combine. Jan Amos Comenius’s Last Language. He attended three long–term research visits in 2013–2014 (Berlin), 2017 (Berlin) and 2018 (Erfurt). He has published one monograph and an array of studies in Czech and English. He is going to concentrate on the relation of the Comenius circle (Ritschel, Bisterfeld, Rave) to Leibniz, potentially, to the mathematical and logical aspects of Jan Amos Comenius’s pansophism.

Further information about Petr Pavlas’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Michal Polák studied the Theory and Philosophy of Communication and the Theory and History of Science and Technology at the University of West Bohemia in Pilsen. In the dissertation he dealt with the concept of intentionality in Daniel Dennett's work. In his research, he has devoted himself to the philosophy of mind and cognitive science for a long time. He is currently focusing on the philosophical and methodological aspects of consciousness science. He subscribes to naturalism and the need to work with the knowledge of empirical sciences, especially cognitive psychology and neuroscience. He has published several papers in impact journals and three monographs. He is an assistant professor and researcher at the University of West Bohemia in Pilsen at the Department of Philosophy. He is also a member of the Research Center for the Theory and History of Science and the Association for the Scientific Study of Consciousness. He has completed internships at the Central European University in Budapest, the University of Sussex in Brighton, and is currently on an internship at the Otto von Guericke Universität in Magdeburg.

Further information about Michal Polák’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Martin Profant, PhD.

He studied and gained his PhDr. on the Philosophy Faculty at the Charles University (1985) and he studied post-gradually on the Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV till 1989. He obtained his PhD on the Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia counsellor consultant in Pilsen. Since 1992 he had been active in politics as a counsellor in the parliament and as the Chief-adviser of the Minister of Education from 2002 to 2006. During this time he modestly published and occasionally held external lectures on various universities (UJEP, UK, ZČU). After the year 2006, he has fully returned to the academic career as a research worker on Filosofického ústavu AV ČR (oddělení morální a politické filosofie). His work focuses on the history of philosophy of the first half of the 20th century (monographs about Cassirer and about Marcuse), on education as a theme of the political philosophy and on a problematic of the nation in the Central-European thematizing.

Further information about Martin Profant’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Radek Schuster received his doctor degree in Theory and History of Science and Technology at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic in 2010. He defended, under the supervision of doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., his PhD thesis with the title “Between Language and Logic” which deals with work of a philosopher and mathematician Friedrich Waismann in the context of the 20 century analytic philosophy and philosophy of science. As a student he undertook the Erasmus Exchange Programme at the University of Durham (09/2001–01/2002) and the Free Movers research stay at the Bodleian Library, University of Oxford where he consulted Waismann’s Nachlass (09–11/2005). Recently he works as an assistant professor and the deputy head at the Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of West Bohemia. In his academic career he focuses on three fields: 1) analytic philosophy and philosophy of language, primarily work of Wittgenstein, 2) philosophy and history of science, chiefly legacy of the Vienna Circle, 3) philosophy of technology, particularly philosophical aspects of AI and human-computer interaction. These his three interests have been also realized in form of international collaboration with and research stays at the following institutions:  University of Bergen/The Wittgenstein Archives (Norway Grants, 09/2015 a 06/2016), Universität Wien/Institut Wiener Kreis (AKTION, 05/2011, 05/2016 a 04–09/2017) and Indiana University/School of Informatics, Computing, and Engineering (Fulbright, 09/2016–02/2017). His hobbies include illusions and paradoxes of all kinds.

Further information about Radek Schuster’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Drahomír Suchánek acquired a degree in history at the Faculty of Arts at Charles University and a degree in Catholic Theology at the Catholic Faculty of Theology at Charles University in Prague. He also took internships at Universität Bayreuth (2000/2001) and Universität Wien (2003) and has also been permitted to carry out research at the Secret Vatican Archive several times (2009, 2010, 2011). He is an assistant professor at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts of the West Bohemian University in Plzeň and also at the Institute of World History of the Faculty of Arts at Charles University. He is concerned with general medieval history, focusing on Church history and relations between secular and religious powers, particularly the papal elections, medieval papacy and the Ottonian-Salian Empire. He is the author or co-author of the following monographs: “Church History I: Antiquity and the Middle Ages”, “Church History II: Modern History”, “Ius Exclusivae: The Right of Exclusivity during Papal Elections”, “The History of Lichtenstein”, “Imperium et Sacerdotium: The Imperial Church at the Turn of the First and Second Millennia” and “An Inventory of the Estate of Adolf Procházka“.

Further information about Drahomír Suchánek’s research interests and projects is found here.

 • PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Miloš Ševčík graduated from aesthetics and philosophy at the Faculty of Arts, Charles University, Prague in 1998. At the same faculty, he also completed his Ph.D. studies of aesthetics in 2003. From 1999, he has been affiliated as assistant professor to Department of Aesthetics, Faculty of Arts, Charles University; from 2004, he has been simultaneously affiliated to Department of Philosophy, University of West Bohemia, Pilsen. In 2001, he received scholarship for investigation from Instituto Camões and carried out the scientific sojourn at Faculty of Arts, University of Coimbra, Portugal. In his professional work, he deals with French and Czech aesthetics of the 20th century. In particular, he inquires into the problems of temporality of aesthetic event ant it sensual nature. He published several dozens of studies in academic journals and edited volumes both in Czech Republic and abroad. He authored and co-authored five scientific monographs published in Czech: “Arts as a Reference to the Reality of Time”, “Bergson’s Concept of Comic Imagination and Laughter”, “Aisthesis. The Problem of Aesthetic Event in E. Levinas, J.-F. Lyotard and G. Deleuze & F. Guattari“, „Art as an Expression of Meaning. Jan Patočka’s Philosophy of Art“ and „Patočka’s Intepretations of Literature“ (all published in Czech).

Further information about Miloš Ševčík’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Zdeňka Špiclová

Zdeňka Špiclová studied Humanities and European Cultural Studies at the Faculty of Arts of the University of West Bohemia in Pilsen, Media Studies at the Faculty of Social Sciences, Charles University, and Protestant Theology at the Protestant Theological Faculty of Charles University. She focuses on the reflection of the use of new technologies in the humanities, specifically in the context of virtual art and also in the field of digital humanities. Methods that form in digital humanities are not only theoretically reflected, but Špiclová also explore their practical applicability in the research of early Christianity. She deals primarily with the Jewish Christian groups of Jesus followers, associated with the names of James, the brother of the Lord, and the apostle Thomas Juda Didymos. She attended her internship at Immersive 3D Visualization Lab (Polytechnika Gdanska, 2016) and at the Pontifical Biblical Institute (Rome, 2018); she participated on  international conferences at the University of Liberal Arts and Sciences in Warsaw (2015) and at the University of Helsinki (International Meeting Society of Biblical Literature & EABS 2018). Summer semester 2018/2019 will spend at prof. Köpf at the Eberhard Karls University in Tübingen.

Further information about Zdeňka Špiclova’s research interests and projects is found here.

 • Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D.

Marie Větrovcová vystudovala matematiku (Mgr., Fakulta aplikovaných věd ZČU) a teorii a dějiny vědy a techniky (Ph.D., Fakulta filozofická ZČU). Úzce spolupracovala s prof. Petrem Vopěnkou. Zabývá se (intencionální) historiografií a filosofií matematiky se zaměřením na středověkou matematiku a matematiku 19. a 20. století. Zejména se věnuje spojení fenomenologické filosofie a matematiky (vnímání, rozumění, symbolismus...). Na Katedře filozofie FF ZČU přednáší historii a filosofii matematiky a fyziky a vede interpretační filosofický seminář.

Further information about Marie Větrovcova’s research interests and projects is found zde.

Patička