Přejít k obsahu

Pokyny pro autory

Přehledné "pokyny pro autory" v pdf formátu jsou k dispozici zde.

Autoři mají povinnost se jimi řídit. Redakce si vyhrazuje právo nepřijmout texty neupravené podle výše uvedených zásad.

Texty přijaté k recenznímu řízení posuzují anonymně dva oponenti vybraní redakční radou. Na základě jejich posudku je text publikován v časopise nebo vrácen autorovi k přepracování. Pokud oba oponenti navrhují zásadní úpravy textu, prochází tento upravený text druhým recenzním řízením. Pokud je názor na text u oponentů rozdílný, je vybrán recenzent třetí a o konečném přijetí textu rozhoduje redakční rada. V případě nepřijetí je text odmítnut.

Respektování výhrad recenzentů a formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikování jakéhokoliv textu. Příspěvky, které nesplňují uvedené formální náležitosti, mohou být redakcí odmítnuty i bez recenzního řízení. Upozorňujeme autory, že recenzní řízení může trvat v závislosti na povaze textu několik týdnů až měsíců.

Patička