Přejít k obsahu

Společnost pro estetiku

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.

http://www.estetikaspol.cz

Zatím poslední přednáška na Katedře filozofie FF ZČU: 

ODTĚLESNĚNÍ VE VIRTUÁLNÍM UMĚNÍ
Zdeňka Špiclová | Katedra filozofie | Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Středa 20. 6. 2018 | 17.30 hod. | Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni, m. RJ209 | Sedláčkova 19, Plzeň |

V přednášce byly předloženy mnohdy paradoxní a protichůdné možnosti, jak uchopit fenomén odtělesnění v současném virtuálním umění. Jednotlivé možnosti interpretace tohoto fenoménu pak byly analyzovány na konkrétních vybraných příkladech, a to z hlediska tří podstatných aspektů. Za prvé prostřednictvím jejich historických kořenů; za druhé z hlediska formy, která je buď sama odtělesněná, nebo je užívána k dosažení odtělesněného účinku; a za třetí byla probrána percepce těchto uměleckých děl divákem.

Mgr. Zdeňka Špiclová vystudovala obory Humanistika a Evropská kulturní studia na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni, obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti je posluchačkou pátého ročníku oboru Evangelická teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Badatelská činnost je zaměřena na rané křesťanství, především na ty skupiny a hnutí spojené s působením a odkazem Ježíšova bratra Jakuba Spravedlivého, které tradovaly Ježíše jako Bohem pověřeného člověka. Dále se také kontinuálně věnuje estetice (včetně čtyřsemestrálního certifikátového programu Dějiny umění, absolvovaného na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni), především současnému virtuálnímu umění a tématům s ním spojeným – virtuální umění jako zprostředkovatel slabé synestetické zkušenosti, fenomén odtělesnění a jeho podoby ve virtuálním umění a reflexe transhumanistických a posthumanistických tendencí ve virtuálním umění.

predZ3_preview predZ2_preview

Více informací o aktuální přednáška Společnosti pro estetiku naleznete zde

Patička