Přejít k obsahu

Jakub Sirovátka - Štěstí a neštěstí materiálna u E. Levinase

Anotace

Dne 29.11. od 10:30 vystoupí na KFI doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

---

doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil. studoval filosofii a teologii v Německu a Itálii. Doktorát a habilitaci ve filosofii získal na univerzitě Eichstätt-Ingolstadt. Momentálně vyučuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, působil i v Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR. Specializace: etika, filosofie náboženství, filosofie I. Kanta, fenomenologie (zvláště E. Levinas).

---

Štěstí a neštěstí materiálna u E. Levinase. Ve svém díle Složitá svoboda píše Levinas, že neexistuje špatný materialismus kromě toho našeho. Tato poněkud překvapivá věta inspiruje k zamyšlení nad rolí materiálna v myšlení E. Levinase. Na základě raného spisu Čas a jiné a pozdějších hlavních děl Totalita a nekonečno a Jinak než být se pokusím ukázat, že materiálno je pro člověka ambivalentní. Materiálno znamená štěstí i neštěstí pro lidskou identitu, stejně tak pro jeho etickou subjektivitu. Materiálno je v Levinasově myšlení bytostně spojeno s tělesností člověka. Lidská identita a subjektivita není pro Levinase založena prvotně v rozumu, nýbrž v možnosti "být tělem". Skrze své materiální tělo člověk získává svou identitu (štěstí), zároveň je však na své tělo vázán a nedokáže se od něj oprostit (neštěstí). I etická odpovědnost za druhého spočívá v darování materiálních věcí a v posledu i sama sebe (štěstí), zároveň to však pro Levinase znamená opuštění své vlastní ontologické identity (neštěstí).

Datum zahájení 29.11.2019
Datum ukončení 29.11.2019
Místo konání RJ 209, 10:30
Více informací www.kfi.zcu.cz
Počet účastníků z ČR 15
Počet zahraničních učastníků 0
Zpět na seznam akcí

Patička