Přejít k obsahu

Monografie

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Štípková, Martina. 2018

Prarodičovství v současné české společnosti.

Kniha představuje české prarodiče prostřednictvím analýzy kvantitativních dat z druhé vlny mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let a kvalitativní analýzy 53 hloubkových rozhovorů s babičkami, dědečky a matkami vnoučat/dětí do deseti let.

quine_nejen_gavagai Dostálová Ludmila, Marvan Tomáš. 2008

Quine: Nejen Gavagai

Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Štípková, Martina. 2018

Prarodičovství v současné české společnosti.

Kniha představuje české prarodiče prostřednictvím analýzy kvantitativních dat z druhé vlny mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let a kvalitativní analýzy 53 hloubkových rozhovorů s babičkami, dědečky a matkami vnoučat/dětí do deseti let.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Štípková, Martina. 2018

Prarodičovství v současné české společnosti.

Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí.

Patička