Přejít k obsahu

Projekty

Krajina jako poznatek

Trvání: 01.06.2020 - 31.05.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Mezinárodní road movie festival (3. ročník)

Trvání: 01.05.2020 - 01.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Alchymistické korpuskulární teorie a vliv patronů v 16. a 17. století v Anglii

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Flexibilní formy výuky. Podpora vytváření online kurzů jako nástroje doplňkového vzdělávání studentů FF.

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komunikace a vědění IV.

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Popularizace vědy: Filozofování s dětmi

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Postfenomenologie a empirický obrat ve filozofii technologie

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Praxe jako součást výuky v profesních a akademických programech FF

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj mezinárodního prostředí na Fakultě filozofické ZČU v Plzni

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tanec jako jazyk v úvahách Josého Gila

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet

Trvání: 01.03.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Duální modely fenomenálního vědomí

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Jak zkonstruovat pragmatismus - Wilfrid Sellars a pragmatistická tradice

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Kulturní evoluce moralizujících náboženství ve starověkém Středomoří: Přístup distančního čtení

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Changes in the Conception of Space in Presocratic Cosmologies

Trvání: 01.09.2019 - 02.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Fulbright Specialist Program: Curriculum Development: An Interdisciplinary Approach to Artificial Intelligence

Trvání: 01.06.2019 - 12.07.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interdisciplinarita ? věda a vzdělání na pomezí oborů

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Cazamianova koncepce humoru

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Objektivita: Experimentální přístup k tradičnímu filosofickému problému

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Die Wissenschaftsphilosophie: Das Erbe des Wiener Kreises

Trvání: 01.04.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

The Role of Self-Reference in Human-Computer Interaction

Trvání: 25.09.2016 - 05.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Encoding and Interpreting in Digital Humanities

Trvání: 08.06.2016 - 16.08.2016
Poskytovatel: Dům zahraničních služeb MŠMT ()
Detail projektu

Der logische Wahrscheinlichkeitsbegriff des Wiener Kreises

Trvání: 01.05.2016 - 31.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Research and Teaching in Digital Humanities with a Focus on Wittgenstein Philosophy

Trvání: 04.08.2015 - 24.11.2015
Poskytovatel: Dům zahraničních služeb MŠMT ()
Detail projektu

Propojení kosmologické koncepce ploché Země a meteorologie v antické iónské filosofii

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Působení Jana Mukařovského v Plzni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Trvání: 04.04.2013 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Španělská přírodní filosofie a geneze raně novověké vědy

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkumná síť teorie a dějin vědy

Trvání: 01.10.2012 - 30.09.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Trvání: 30.04.2012 - 31.03.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru

Trvání: 31.03.2012 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Veritas filia temporis: Zrození ideje teoretického pokroku

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Využití mentálních map pro interpretaci textů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Friedrich Waismann a jeho dílo

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace kurzů četeb španělských odborných textů: vytvoření knihovny a studijních materiálů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Problematika umění v myšlení Jana Patočky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves pro podporu výuky ruského jazyka

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie přístupný prostřednictvím internetu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Francouzská epistemologie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Prameny evropské matematiky

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru "Analytická filozofie a filozofie vědy"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky

Trvání: 04.05.2009 - 03.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU

Trvání: 04.05.2009 - 03.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a věd

Trvání: 01.03.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ORGANON VI. Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů

Trvání: 01.01.2008 - 30.04.2009
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na VŠ

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření interaktivního portálu pro výuku renesanční a novověké filosofie

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Science as/in Culture, Scientific misconduct, evaluation, media

Trvání: 01.04.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: ASO Brno - Austrian science and research liaison office Brno ()
Detail projektu

Komunikologie, filosofie nevých médií a mediální výchova

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

Vytvoření interaktivní webové aplikace pro výuku logiky na humanitních oborech

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Extremismus - příručka pro učitele druhého stupně ZŠ a SŠ

Trvání: 01.10.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Badatelské centrum pro teorie a dějiny vědy při Katedře filosofie FHS ZČU

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Změna paradigmatu výchovy - filosoficko-antropologický pohled

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Patička