Přejít k obsahu

Aktuální a připravované konference a přednáškové cykly

  • Připravované konference 2019/2020

Komunikace a vědění III. - třetí ročník studentské konference zaměřené na komunikaci a vědění v 16. a 18. století (30. 9. 2019). Více na: https://kvnt.zcu.cz/

Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání II. - Interdisciplinarita na pomezí vědy a vzdělání - druhý ročník panelové diskuze na aktiální témata vzdělávání a možné mezoooborovosti (26.11. 2019). Více na: https://hsvv.zcu.cz/

  • Zahraniční přednášející na KFI: The Department of Philosophy Invited Talk Series

V rámci cyklu zahraničních přednášek a seminářů: The Department of Philosophy Invited Talk / Seminar Series na Katedru filozofie pravidelně zveme zajímavé zahraniční hosty. V letním semestru 2018/2019 již v rámci cyklu zahraničních besed vystoupil John Searle, Sascha B. Fink, Martin Korenjak. 

Hamid Ekbia: The Flood of Forms: On the Lure and Limits of AI

Na Katedře filozofie Fakulty filozofické ZČU proběhla 5. 6. 2019 přednáška profesora HAMIDA EKBII The Flood of Forms: On the Lure and Limits of AI. Hamid Ekbia hostuje v Plzni v rámci programu Fulbright Specialist.

Martin Korenjak: NOSCEMUS: Early Modern Scientific Literature and Latin. Presentation of the ERC Advanced Grant Project in Humanities

Ve dnech 9. 5. a 10.5.. 2019 vystoupil na Katedře filozofie významný profesor z inssbrucké univerzity Otto-von-Guericke-Universität Martin Korenjak s přednáškou OSCEMUS: Early Modern Scientific Literature and Latin. Presentation of the ERC Advanced Grant Project in Humanities. 

IMG_5131 IMG_5115

Sascha Fink - What should a Neural Correlate of Consciousness be?

Ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2019 vystoupil na Katedře filozofie významný profesor z magdeburské univerzity Otto-von-Guericke-Universität Sascha B. Fink s přednáškou "How many stripes are on the tiger in my dreams?". Druhý den spolu s kolegy doc. Tomášem Marvanem a dr. Michalem Polákem představil téma "What should a Neural Correlate of Consciousness be?" na společném workshopu. 

Sascha 2 Sascha 3

John Searle - What’s New in Chinese Room

Na Fakultě filozofické a Fakultě aplikovaných věd ZČU proběhla série přednášek světoznámého filosofa Johna Searla. Ve dnech 21. a 22. března proběhly přednášky na témata: "Introduction to Analytic Philosophy", "Philosophy of Language" a „What’s New in Chinese Room“, první dvě proběhly na Fakultě filozofické, třetí v areálu Fakulty aplikovaných věd. Více viz tisková zpráva. 

IMG_4584 IMG_4531

  • Cyklus besed "Univerzita jako příležitost"

Katedra filozofie FF ZČU v Plzni připravuje v akademickém roce 2018/2019 pravidelné besedy se zajímavými hosty, které budou nepřímo navazovat na panelovou diskuzi věnovanou humanitnímu a společenskovědnímu vzdělávání. Dne 27.11.2018 v 16:30 se uskuteční první beseda s šéfredaktorem týdeníku Respekt a držitelem ceny Magnesia Litera Mgr. Erikem Taberym v Mezigeneračním a dobrovolnickém centrum TOTEM, která bude navazovat na vydání jeho stejnojmenné knihy "Opuštěná společnosti" o vývoji českého státu a výzvách, kterým nyní čelí. Druhá beseda s předním biochemikem, zastupcem reditele ÚOCHB AV ČR a předsedou výzkumné rady TA ČR prof. Martinem Fuskem bude věnována tématu "Aplikovaný výzkum a jeho místo na univerzitě" a uskuteční se 7.2.2019 v Univerzitní kavárně Družba. Dalšími keynote speakery budou přední (makro) ekonom; vědec, který se dlouhodobě zabývá umělou inteligencí a kybernetikou; filosof dlouhodobě se věnující teorii institucí (ontologii kultury) aj. Postupně Vás budeme informovat o termínech besed a zvěřejňovat naše přednášející. Více na webových stránkách.

Besedy: 

7.5.2019 -  Beseda s novinářem Jindřichem Šídlem: „Univerzita jako příležitost… poznat mediální svět“

24.4.2019 - Beseda s historikem dr. Romanem Kodetem: “Univerzita jako příležitost… poznat japonskou kulturu”

27.3.2019 - Beseda s prof. Dušanem Lužným: “Univerzita jako příležitost… pochopit její fungování”

07.02.2019 - Beseda s biochemikem prof. Martinem Fuskem: “Univerzita jako příležitost… aplikovat výzkum”

27.11.2018 - Beseda s šéfredaktorem Erikem Taberym: “Univerzita jako příležitost… opuštěná univerzita"

Beseda s Jindřichem Šídlem: 

IMG_5002 IMG_5044
Letáky ostatních besed 2018/2019: 
Tabery leták KSS Fusek leták Letak Lužný Letak A4 2018 Kodet
  • 4. října 2018, aule FPE, Plzeň: Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti, KFI FF ZČU v Plzni 

Jednodenní panelová diskuze zaměřená na snahu zdůraznit silné a slabé stránky humanitního a společenskovědního vzdělání a vzdělávání. Zároveň bude i varováním před problémy vznikajícími v důsledku opomíjení těchto oborů, které jsou považované za základ vzdělaní po tisíciletí a které mají nepopiratelný vliv na fungování moderních společností v 21. století. Více informací naleznenete na webových stránkách konference a na facebooku Katedry filozofie.

IMG_3469 IMG_3433 IMG_3646

  • 6. 2018, Plzeň: To Automate or To Heteromate? That Is the Question

Jednodenní přednáška nazvanoá „To Automate or To Heteromate? That Is the Question“ profesora Hamida Ekbii na téma „heteromatizace“ (heteromation). Zatímco v rámci automatizace stroje vykonávají to, co lidé nemohou nebo nechtějí dělat, v rámci heteromatizace lidé vykonávají takovou práci, jež je příliš nákladná nebo komplexní na to, aby ji zastaly stroje. Prof. Hamid Ekbia nenavštívil Západočeskou univerzitu v Plzni poprvé, neboť byl, v období 2011–2013, zvaným přednášejícím tří ročníků mezinárodní konference Beyond AI, jež přinesla interdisciplinární náhled na umělou inteligenci a na jejímž uspořádání se podílela Katedra filozofie společně s Výzkumným centrem Nové technologie ZČU.

konf1_preview Foto5

  • 3. května 2018, Plzeň: Komunikace, vědění a nové technologie II., KFI FF ZČU v Plzni

Druhý ročník konference Komunikace, vědění a nové technologie II. jehož cílem bylo umožnit vědeckou diskuzi doktorandům, postdoktorandům, ale i studentům magisterských oborů. Více informací naleznete na webových stránkách konference. Sborník abstraktů 2. ročníku konference. 

tvk5_preview

Patička