Přejít k obsahu

O katedře

Slovo filosofie (φιλοσοφία) pochází z řečtiny a vzniklo složením dvou jiných slov - slovesa filein (φιλειν) „milovat“ a podstatného jména sofia (σοφια), tedy „vědění“, „poznání“ či „moudrost“. Proto se také filosofie obvykle překládá jako láska k moudrosti. Současný úzus stále více používá modernější fonetickou podobu psanou se „z“. Vyskytuje se v názvu většiny filozofických ústavů, a to i přesto, že pak již neodkazuje k moudrosti, ale jinému řeckému termínu zofos (ζόφος), tedy „temnota“, „mrákota“. Přestože Katedra filozofie Fakulty filozofocké Západočeské univerzity v Plzni akceptuje novou podobu pravopisu a používá ji, hlásí se k původnímu významu slova filosofie.

Filozofie jako taková se vymezuje poměrně obtížně, protože se v dějinách proměňovala, a protože existuje celá řada různých, zdánlivě vzájemně neslučitelných, filozofických stanovisek. V současné době je v některých kruzích zřetelná tendence ji vnímat jako překonanou disciplínu, která již nemá co nabídnout. Filozofie zřejmě není obecným návodem na řešení všech současných problémů, je ale cestou, užitečným návodem, protože učí samostatnému a kritickému myšlení, bez kterého se v dnešní době nejsme schopni zorientovat v obrovském množství informací a v téměř neomezené nabídce možností.

katedra 5

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni zajišťuje pedagogickou činnost a výzkum v oblasti filozofie, zejména dějin filozofie, filozofie dějin, filozofické antropologie, epistemologie, filozofie a metodologie přírodních, humanitních a technických věd, logiky, filozofie výchovy, etiky, estetiky, filozofie náboženství a religionistiky.

katedra2

Ve vědecké činnosti se katedra orientuje především na dva výzkumné okruhy. Prvním jsou filozofické, teoretické a historické aspekty vědy (dějiny vědy a techniky, filozofická reflexe teoretických a historických dimenzí vědecké činnosti). Druhým okruhem jsou filozofické problémy výchovy a vzdělávání v kontextu evropské kultury.

Katedra garantuje dva studijní programy:

  • F/filozofie,
  • H/humanitní studia.

Ve studijním programu Filozofie zajišťujeme:

  • bakalářský obor Filozofie;
  • navazující magisterský obor Teorie a filozofie komunikace.

Ve studijním programu Humanistika zajišťujeme:

  • bakalářský obor Humanistika;
  • navazující magisterský obor Evropská kulturní studia;
  • doktorský obor Teorie a dějiny vědy a techniky.


Pro studenty Západočeské univerzity v Plzni zajišťuje onu část humanitního vzdělání, která souvisí s filozofií a s interdisciplinárním přístupem k jednotlivým problémům. Katedra se také podílí na programu celoživotního vzdělávání a prostřednictvím pořádání neformálních debat a přednášek otevírá téma důležitosti humanitního vzdělání i širší veřejnosti.

Patička