Přejít k obsahu

Aktuality

 • Zkouškové období v čase pandemie

  Od pondělí 25. května začíná zkouškové období. Zkouškové termíny ke všem předmětům jsou vypsány ve STAGu a zkoušky budou probíhat obvyklým prezenčním způsobem, pochopitelně při zachování všech obvyklých epidemiologických opatření - nošení roušek, dodržování rozestupů a zachování max. počtu 15 osob ve studijní skupině. Kvalifikační práce se odevzdávají v elektronické podobě do pátku 22. května. V papírové podobě je možné je odevzdat v pátek 22. května, v pondělí 25. května a ve čtvrtek 28. května vždy v čase 9:00-12:00 a 13:00-17:00 v kanceláři RJ210. Harmonogram státních závěrečných zkoušek může být sestaven až po odevzdání závěrečných prací, poté bude zveřejněn v Courseware, nejpozději však do konce května.

  22.05.20
 • Přijímací zkoušky na Evropská kulturní studia

  Přijímací zkoušky na navazující magisterský obor Evropská kulturní studia (kombinovaná forma) se budou konat ve dvou termínech - řádný termín proběhne v pondělí 29. června 2020, náhradní pak v úterý 30. června 2020. S ohledem na epidemiologická opatření proběhnou v oba dny přijímací zkoušky od 10:00 pro uchazeče s příjmením začínajícím na písmeno A-O v učebně RJ-205 a od 13:00 pro uchazeče s příjmením začínajícím na písmeno P-Z v učebně RJ-205. Při zkouškách budou dodržena všechna nařízení o počtu shromažďovaných osob. S sebou si prosím vezměte: a) platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, b) úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, c) seznam přečtené literatury a d) ukázky vlastních prací.

  21.05.20
 • Zveme Vás do doktorského studia

  Termín podání přihlášek do doktorského studijního programu Filozofie a dějiny vědy a techniky na Fakultě filozofické je do 28. května 2020. Více informací naleznete na stránkách fakulty. 

  20.05.20
 • INTER-20, tj. “freemovers“ DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ celouniverzitní kolo

  International Office ZČU tímto vyhlašuje dodatečné celouniverzitní výběrové řízení v rámci projektu INTER-20 (studijní výjezd musí být realizován do konce roku 2020). Více informací viz příloha. 

  04.05.20
 • Cyklus zvaných přednášek v roce 2020

  Všechny studentky a studenty, kolegyně a kolegy srdečně zveme na cyklus pravidelných přednášek, který se koná vždy v pátek vždy od 10:30 nebo 14:00 v RJ209. Budou na něm prezentovány nové badatelské výsledky nejen našich kolegů, ale i odborníků z řady spřízněných pracovišť a spolupracujících institucí včetně zahraničních. Vzhledem k aktuální situaci jsou pro tento semestr semináře zrušeny. Těšíme se v příštím akademickém roce. 

  26.02.20

Patička