Přejít k obsahu

Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie

Obálka knihy Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie

AUTOR

HAVLÍK, Vladimír

ROK VYDÁNÍ

2015

NAKLADATEL

Nakladatelství Vyšehrad

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KLÍČOVÁ SLOVA

anomálie; ad hoc; hypotézy; metodologie vědy; kosmologie

: Kniha se zabývá legitimností řešení anomálních situací ve vědeckém bádání pomocí přijímání pomocných ad hoc hypotéz. Snaží se nejen představit hlavní diskuse v rámci filosofie a metodologie vědy o roli a statusu ad hoc hypotéz ve vědeckém bádání, ale ukázat zároveň na konkrétních příkladech z kosmologie obtížnost stanoveného úkolu pro moderní metodologii. Východisko pro možné zodpovězení těchto otázek shledává kniha nakonec v evoluční metodologii vědy a to konkrétně v ekosystémovém pojetí, kde nejsou ad hoc hypotézy hodnoceny izolovaně jen jako pozitivní nebo negativní případy, ale jsou zhodnoceny naopak z hlediska celku, jako nutné strategie pro nalézání souladu při vývoji vědění.

Patička