Přejít k obsahu

Knihy podle let

2017

 paitlova_2017 Odstíny platonské uměřenosti: ctnost, poznání, láska a míra
Jitka Paitlová
Plzeň: Západočeská univerzita, 2017
 kocandrle-couprie_2017 Apeiron: Anaximander on generation and destruction
Radim Kočandrle, Dirk L. Couprie
Cham: Springer, 2017

2016

 kastnerova_2016_51px Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění
Martina Kastnerová
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016
 cerna_2016 Dál a dál za Herkulovy sloupy: přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda
Jana Černá
Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016

2015

  Informační grafika: Otto Neurath – Isotype
Lada Hanzelínová
Praha: Vyšehrad, 2015
  Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960
Petr Vopěnka, Marie Větrovcová
Praha: Vyšehrad, 2015
  Freudova neurofyziologie mysli
Michal Polák
Praha: Vyšehrad, 2015
  Vědomí a jeho teorie
Tomáš Marvan, Michal Polák
Praha: Vyšehrad, 2015
  Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy
Petr Pavlas
Praha: Vyšehrad, 2015
  Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie
Vladimír Havlík
Praha: Vyšehrad, 2015
  Stopování sémiotiky
Miroslav Hanke, Martina Kastnerová, Martin Švantner, Marie Větrovcová
Praha: Vyšehrad, 2015
  Když je řeč o barvách
Ondřej Beran
Praha: Vyšehrad, 2015
  Sny o mnohosti světů. Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins (1614–1672) a jejich obraz vesmíru
Iva Lelková
Praha: Vyšehrad, 2015
  Velká iluze matematiky 20. století
Petr Vopěnka
Praha: Karolinum, 2015
  Nová teorie množin a polomnožin
Petr Vopěnka
Praha: Karolinum, 2015
  Reálná čísla a jejich diskretizace
Petr Vopěnka
Praha: Karolinum, 2015
  Staronový diferenciální počet
Petr Vopěnka
Praha: Karolinum, 2015
  Pravda - dcera času. O původu ideje pokroku poznání
Daniel Špelda
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015

2014

  Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky
Miloš Ševčík
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014
  Vůle k víře. Studie k filosofii náboženství
Eduard Neupauer
Plzeň: Západočeská univerzita, 2014
  The Hidden Unity: An Experimental View on Aesthetics and Semiotics of Music in the Czech Milieu
Jarmila Doubravová
Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2014
  Anaximenés z Mílétu
Radim Kočandrle
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014
  Čínské tradiční vědění z pohledu Západu
Jitka Bílková
Plzeň: Západočeská univerzita, 2014
  Platonica Pilonica V. Ideje.
Karolína Jiráková, Kryštof Boháček
Plzeň: Západočeská univerzita, 2014
  Patočkovy interpretace literatury
Daniela Blahutková, Miloš Ševčík
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014
  Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie
Jana Vacíková
Plzeň: Západočeská univerzita, 2014
  Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století
Miloš Kratochvíl
Plzeň: Západočeská univerzita, 2014

2013

  Francouzská epistemologie : (přehled vývoje do poloviny 20. století)
Miloš Kratochvíl
Praha: Triton, 2013
  Racionalita versus transcendence. Spor Hanse Alberta s moderními teology
Otakar Funda
Praha: Filosofia, 2013
  Causality
Karel Pexidr, Nikolaj Demjančuk
Ely: Melrose Books, 2013
  Nespoutaná slova : Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus
Stefanie Dach
Plzeň: Západočeská univerzita, 2013
  Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení
Tomáš Nejeschleba, Jan Makovský
Brno: CDK, 2013

2012

  Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu
Jana Černá
Pavel Mervart, 2012
  Úvod do bioetického myšlení
Josef Dolista
Plzeň: Západočeská univerzita, 2012
  Evoluce před Darwinem : Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky
Vojtěch Hladký, Radim Kočandrle, Zdeněk Kratochvíl
Pavel Mervart, 2012
  Člověk v nových světech
Marie Větrovcová
Plzeň: Západočeská univerzita, 2012
  Eukleides: Základy. Kniha X.
Petr Vopěnka
Kanina: OPS, 2012
  Podivuhodný květ českého baroka
Petr Vopěnka
Praha: Karolinum, 2012

2011

 

  Platonica Pilonica II. Faidros.
Kryštof Boháček, Jiří Stránský
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011
  Gotlob Frege: Logická zkoumání. Základy aritmetiky
Jiří Fiala
Praha: OIKOYMENH, 2011
  Apeiron Anaximandra z Mílétu
Radim Kočandrle
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011
  Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení
Stanislav Stark
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011
  Eukleides: Základy. Knihy XI-XII
Petr Vopěnka
Kanina: OPS, 2011
 Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva
Dagmar Demjančuková
Plzeň : Západočeská univerzita; Praha : Epocha, 2011
 Myslet uprostřed dějin Myslet uprostřed dějin
Martin Profant
Praha : Epocha, 2011
 O povaze vědy: Novokantovství O povaze vědy: Novokantovství
Nikolaj Demjančuk, Martin Profant, Jiří Podhajský
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011
 Shakespeare a teorie interpretace Shakespeare a teorie interpretace
Martina Kastnerová
Plzeň : Západočeská univerzita; Praha : Epocha, 2011
 Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti
Zdeněk Neubauer, Jiří Fiala
Praha : Malvern, 2011
 Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků
Jana Černá
Plzeň : Západočeská univerzita; Praha : Epocha, 2011
 Základy interpretace filozofických textů I Základy interpretace filozofických textů I
Jaromír Murgaš
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011

 

2010

 

Calculus infinitesimalis: Pars prima Calculus infinitesimalis: Pars prima
Petr Vopěnka
Kanina : OPS, 2010
Druhá světová válka : případ Tachovsko Druhá světová válka: případ Tachovsko
Jiří Nenutil
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010
Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století
Dagmar Demjančuková
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010
O povaze vědy: Věda v kulturních kontextech O povaze vědy: Věda v kulturních kontextech
Nikolaj Demjančuk
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010

 

2009

 

Fonetická segmentace hlásek Fonetická segmentace hlásek
Pavel Machač, Radek Skarnitzl
Praha : Epocha, 2009.
Kauzalita Kauzalita
Nikolaj Demjančuk, Karel Pexidr
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
Když se rákos chvěje nad hladinou Když se rákos chvěje nad hladinou
Otakar A. Funda
Praha : Karolinum, 2009

 

2008

 

Astronomie ve středověku Astronomie ve středověku
Daniel Špelda
Ostrava : Montanex, 2008
Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu
Miloš Ševčík
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008
Filozofie člověka v historickém kontextu Filozofie člověka v historickém kontextu
Stanislav Stark
Plzeň : Západočeská univerzita, 2008

 

2007

 

Ježíš a mýtus o Kristu Ježíš a mýtus o Kristu
Otakar A. Funda
Praha : Karolinum, 2007
Věda a zdravý rozum Věda a zdravý rozum
Jiří Nosek
Plzeň : FF ZČU, 2007

 

2006

 

Astronomie v antice Astronomie v antice
Daniel Špelda
Ostrava : Montanex, 2006
Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu
Stanislav Stark
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006

 

2005

 

Vzdělání a extremismus Vzdělání a extremismus
Nikolaj Demjančuk, Lucie Drotárová
Praha : Epocha, 2005

 

2004

 

Diktatura informací Diktatura informací
Emil Mleziva
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004

 

2003

 

Kapitoly z filosofie výchovy Kapitoly z filosofie výchovy
Stanislav Stark, Nikolaj Demjančuk, Dagmar Demjančuková
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Kosmologie z pohledu filosofa Kosmologie z pohledu filosofa
Karel Pexidr
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Současná filosofie a metodologie vědy Současná filosofie a metodologie vědy
Břetislav Fajkus
Praha : Filosofia, 2003
Společenské hry Společenské hry
Jarmila Doubravová (ed.)
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Teorie a dějiny náboženství Teorie a dějiny náboženství
Dagmar Demjančuková
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003

 

2002

 

Filosofie a vědecké myšlení Filosofie a vědecké myšlení
Nikolaj Demjančuk
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002

 

2000

 

Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim
Emil Mleziva
Praha : Vyšehrad, 2000
Filosofie 18.-20. století: vybrané kapitoly Filosofie 18.-20. století: vybrané kapitoly
Stanislav Stark
Plzeň : Západočeská univerzita, 2000
Psychologie a gnozeologie Psychologie a gnozeologie
Karel Pexidr
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2000
Úvod do systematické filosofie I - Ontologie Úvod do systematické filosofie I - Ontologie
Josef Špůr
Plzeň : Západočeská univerzita, 2000

 

před rokem 2000

 

Etika Etika
Jan Motyčka
Plzeň : Západočeská univerzita, 1992
Filosofie: kultura, věda, myšlení Filosofie: kultura, věda, myšlení
Nikolaj Demjančuk
Plzeň : Západočeská univerzita, 1996
Relativistická filosofie Relativistická filosofie
Karel Pexidr
Plzeň : Západočeská univerzita, 1996
Víra bez náboženství Víra bez náboženství
Otakar A. Funda
Praha : Prvokruh, 1994

Patička