Přejít k obsahu

2011

Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva
Dagmar Demjančuková
Plzeň : Západočeská univerzita; Praha : Epocha, 2011
Myslet uprostřed dějin Myslet uprostřed dějin
Martin Profant
Praha : Epocha, 2011
O povaze vědy: Novokantovství O povaze vědy: Novokantovství
Nikolaj Demjančuk, Martin Profant, Jiří Podhajský
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011
Shakespeare a teorie interpretace Shakespeare a teorie interpretace
Martina Kastnerová
Plzeň : Západočeská univerzita; Praha : Epocha, 2011
Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti
Zdeněk Neubauer, Jiří Fiala
Praha : Malvern, 2011
Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků
Jana Černá
Plzeň : Západočeská univerzita; Praha : Epocha, 2011
Základy interpretace filozofických textů I Základy interpretace filozofických textů I
Jaromír Murgaš
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011

 

2010

Calculus infinitesimalis: Pars prima Calculus infinitesimalis: Pars prima
Petr Vopěnka
Kanina : OPS, 2010
Druhá světová válka : případ Tachovsko Druhá světová válka: případ Tachovsko
Jiří Nenutil
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010
Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století
Dagmar Demjančuková
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010
O povaze vědy: Věda v kulturních kontextech O povaze vědy: Věda v kulturních kontextech
Nikolaj Demjančuk
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010

 

2009

Fonetická segmentace hlásek Fonetická segmentace hlásek
Pavel Machač, Radek Skarnitzl
Praha : Epocha, 2009.
Kauzalita Kauzalita
Nikolaj Demjančuk, Karel Pexidr
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
Když se rákos chvěje nad hladinou Když se rákos chvěje nad hladinou
Otakar A. Funda
Praha : Karolinum, 2009

 

2008

Astronomie ve středověku Astronomie ve středověku
Daniel Špelda
Ostrava : Montanex, 2008
Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu
Miloš Ševčík
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008
Filozofie člověka v historickém kontextu Filozofie člověka v historickém kontextu
Stanislav Stark
Plzeň : Západočeská univerzita, 2008

 

2007

Ježíš a mýtus o Kristu Ježíš a mýtus o Kristu
Otakar A. Funda
Praha : Karolinum, 2007
Věda a zdravý rozum Věda a zdravý rozum
Jiří Nosek
Plzeň : FF ZČU, 2007

 

2006

Astronomie v antice Astronomie v antice
Daniel Špelda
Ostrava : Montanex, 2006
Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu
Stanislav Stark
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006

 

2005

Vzdělání a extremismus Vzdělání a extremismus
Nikolaj Demjančuk, Lucie Drotárová
Praha : Epocha, 2005

 

2004

Diktatura informací Diktatura informací
Emil Mleziva
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004

 

2003

Kapitoly z filosofie výchovy Kapitoly z filosofie výchovy
Stanislav Stark, Nikolaj Demjančuk, Dagmar Demjančuková
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Kosmologie z pohledu filosofa Kosmologie z pohledu filosofa
Karel Pexidr
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Současná filosofie a metodologie vědy Současná filosofie a metodologie vědy
Břetislav Fajkus
Praha : Filosofia, 2003
Společenské hry Společenské hry
Jarmila Doubravová (ed.)
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Teorie a dějiny náboženství Teorie a dějiny náboženství
Dagmar Demjančuková
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003

 

2002

Filosofie a vědecké myšlení Filosofie a vědecké myšlení
Nikolaj Demjančuk
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002

 

2000

Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim
Emil Mleziva
Praha : Vyšehrad, 2000
Filosofie 18.-20. století: vybrané kapitoly Filosofie 18.-20. století: vybrané kapitoly
Stanislav Stark
Plzeň : Západočeská univerzita, 2000
Psychologie a gnozeologie Psychologie a gnozeologie
Karel Pexidr
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2000
Úvod do systematické filosofie I - Ontologie Úvod do systematické filosofie I - Ontologie
Josef Špůr
Plzeň : Západočeská univerzita, 2000

 

před rokem 2000

Etika Etika
Jan Motyčka
Plzeň : Západočeská univerzita, 1992
Filosofie: kultura, věda, myšlení Filosofie: kultura, věda, myšlení
Nikolaj Demjančuk
Plzeň : Západočeská univerzita, 1996
Relativistická filosofie Relativistická filosofie
Karel Pexidr
Plzeň : Západočeská univerzita, 1996
Víra bez náboženství Víra bez náboženství
Otakar A. Funda
Praha : Prvokruh, 1994

Patička