Přejít k obsahu

Vybrané publikace

2018

Bez názvu – 2 Eukleidés: Základy. Kniha XIII.
Vopěnka, P., Větrovcová, M., Kuočáková
Plzeň : OPS a ZČU, 2018
Bez názvu – 2
Alexandr Sommer Batěk: neoglyfy
Hanzelínová, L., Fránová, R.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018
Bez názvu – 2
Poezie jako vyprávění příběhů. Intelektuální kruh Philipa Sidneyho
Kastnerová, M.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018
Bez názvu – 2
Kuděj - časopis pro kulturní dějiny
Kuděj 19 (2018), č. 1. Plzeň, 2018

2017

Bez názvu – 2
Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction
KOČANDRLE, R., COUPRIE, D.L.
Cham : Springer International Publishing, 2017
K filosofii náboženství K filosofii náboženství
Funda, O.
Praha : Karolinum, 2017
2691a105-5d47-11e9-b3b1-6cae8b547852 malej
Herbert Marcuse. Příslib štěstí
Martin Profant
Praha : Epocha, 2017
Kuděj 1.2017malej
Kuděj - časopis pro kulturní dějiny
2017/1. Plzeň, 2017
Bez názvu – 2
Kuděj - časopis pro kulturní dějiny
2017/2. Plzeň, 2017
Úděl, úkol, národ Úděl, úkol, národ
Martin Profant
Praha : Epocha, 2017
Bez názvu – 2 Proměny paradigmatu výchovy
Dagmar Demjančuková, Stanislav Stark
Praha : Epocha, 2017
Odtíny platónské uměřenosti
Odstíny platónské uměřenosti. Ctnost, poznání, láska a míra
Paitlová, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2017

 2016

kastnerova_2016_51px Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění
Martina Kastnerová
Červený Kostelec : Pavel Melvart, 2016
cerna_2016 Dál a dál za Herkulovy sloupy: přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda
Jana Černá
Praha : Triton, 2016
Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera
Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera
PAITLOVÁ, J.
Praha : Karolinum, 2016
Image-000
Hans Küng: Židovství
PETKEVIČ, V., BLAHUTKOVÁ, D., POHUNKOVÁ, D.
Brno : Barrister & Principal, 2016

 2015

Bez názvu – 2 Platonica Pilonica IV. Dobro
BOHÁČEK, K., JIRÁKOVÁ, K., JIRÁK, P., MERGLOVÁ, K., PAITLOVÁ, J., VAVERKA, P., PŘIBOVÁ, E., STRÁNSKÝ, J., ZIELINA, M., PETRŽELKA, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2015
Velká iluze matematiky XX. století
Velká iluze matematiky 20. století
VOPĚNKA, P.
Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015
Bez názvu – 2
Kurt Gödel: Úplnost a neúplnost
ŠVEJDAR, V., ŠVANDOVÁ, B.
Plzeň : OPS a ZČU, 2015
Bez názvu – 2
Carl Friedrich Gauss: O diferenciální geometrii
VĚTROVCOVÁ, M.
Praha : Vyšehrad, 2015
Stopování sémiotikymalej
Stopování sémiotiky
HANKE, M., KASTNEROVÁ, M., ŠVANTNER, M., VĚTROVCOVÁ, M.
Praha : Vyšehrad, 2015
Bez názvu – 2
Nová teorie množin a polomnožin
VOPĚNKA, P.
Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015
Bez názvu – 2
Platonica Pilonica IV. Dobro
BOHÁČEK, K.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2015
Bez názvu – 2
Když je řeč o barvách
BERAN, O.
Praha : Vyšehrad, 2015
Bez názvu – 2
Freudova neurofyziologie mysli
POLÁK, M.
Plzeň : Vyšehrad - Západočeská univerzita v Plzni, 2015
Bez názvu – 2
Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy
PAVLAS, P.
Plzeň - Praha : Vyšehrad, 2015
Bez názvu – 2
Inštrumentálny realizmus
KVASZ, L.
Praha : Vyšehrad, 2015
Bez názvu – 2
Informační grafika: Otto Neurath - Isotype
HANZELÍNOVÁ, L.
Praha : Vyšehrad, 2015
Bez názvu – 2
Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960
VOPĚNKA, P., VĚTROVCOVÁ, M.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015
Bez názvu – 2
Reálná čísla a jejich diskretizace
VOPĚNKA, P.
Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015
Po cestách kritického myšlení malá
Po cestách kritického myšlení
PAITLOVÁ, J.
Praha : Karolinum, 2015
Bez názvu – 2
Pravda - dcera času
ŠPELDA, D.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015
Bez názvu – 2
Vědecké pojetí světa - Vídeňský kroužek
FIALA, J., DACH, S., SCHUSTER, R.
Pilsen : Západočeská univerzita, 2015
Bez názvu – 2
Staronový diferenciální počet
VOPĚNKA, P.
Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015
Bez názvu – 2
Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie
HAVLÍK, V.
Plzeň ; Praha : v nakladatelství Vyšehrad vydala Tiskárna Bílý slon s.r.o., 2015
Bez názvu – 2
The Vienna Circle in Czechoslovakia
SCHUSTER, R., DACH, S., STADLER, F.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2015
Bez názvu – 2
Vědomí a jeho teorie
MARVAN, T., POLÁK, M.
Plzeň - Praha : Vyšehrad, 2015
Bez názvu – 2
Sny o mnohosti světů. Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins (1614–1672) a jejich obraz vesmíru
LELKOVÁ, I.
Praha : Vyšehrad, 2015

 2014

Bez názvu – 2
Anaximenés z Mílétu
KOČANDRLE, R.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014
Bez názvu – 2
Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie
VACÍKOVÁ, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014
Bez názvu – 2
The Hidden Unity: An Experimental View on Aesthetics and Semiotics of Music in the Czech Milieu
DOUBRAVOVÁ, J.
Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014
Bez názvu – 2
Nespoutaná slova - Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus
CHYTROVÁ, R.
2014
Bez názvu – 2
Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace? : sborník abstraktů
LUKEŠOVÁ, A., KOČANDRLE, R.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014
Bez názvu – 2
Čínské tradiční vědění z pohledu Západu
BÍLKOVÁ, J.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014
Bez názvu – 2
Spiknutí! - Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu
TARANT, Z., TYDLITÁTOVÁ, V., BUDIL, I., SOUKUPOVÁ, B.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014
Bez názvu – 2
Vůle k víře. Studie k filosofii náboženství
NEUPAUER, E.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014
Bez názvu – 2
Platonica Pilonica V. Ideje
JIRÁKOVÁ, K., BOHÁČEK, K.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014
Bez názvu – 2
Patočkovy interpretace literatury
BLAHUTKOVÁ, D., ŠEVČÍK, M.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014
Bez názvu – 2
Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století
KRATOCHVÍL, M.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014
Bez názvu – 2
Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky
ŠEVČÍK, M.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014
Bez názvu – 2
Organizace konferencí na Západočeské univerzitě
LUKEŠOVÁ, A.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014
Bez názvu – 2
Kosmologie a antropologie: Místa člověka v kosmu : sborník abstraktů
LUKEŠOVÁ, A.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014

 2013

Bez názvu – 2
Nespoutaná slova : Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus
DACH, S.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2013
Racionalita versus transcendencemalej
Racionalita versus transcendence. Spor Hanse Alberta s moderními teology
FUNDA, O.
Praha : Filosofia, 2013
Bez názvu – 2
Francouzská epistemologie : (přehled vývoje do poloviny 20. století)
KRATOCHVÍL, M.
Praha : Triton, 2013
Bez názvu – 2
History of Hatred, Hatred of History - Encounters Between Antisemitism and Historical Memory
TARANT, Z., TYDLITÁTOVÁ, V., BUDIL, I., PAVEL, H.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2013
Bez názvu – 2
Causality
PEXIDR, K., DEMJANČUK, N.
Ely : Melrose Books, 2013
Bez názvu – 2
Studie k filosofii Bertranda Russella
DOSTÁLOVÁ, L.
Praha : Filosofia, 2013
malej
Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský. Prolog
BLAHUTKOVÁ, D.
Brno : Barrister & Principal, 2013
Bez názvu – 2
Physics, Astronomy and Engineering. Critical Problems in the History of Science and Society
LUKEŠOVÁ, A.
Šiauliai : The Scientia Socialis Press, 2013
Bez názvu – 2
Korespondence Carla Friedricha Gausse
VĚTROVCOVÁ, M.
Plzeň : 2013
Bez názvu – 2
Lazare and Sadi Carnot. A Scientific and Filial Relationship
PISANO, R., CHARLES C., G.
Heidelberg : Springer, 2013
Bez názvu – 2
Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení
NEJESCHLEBA, T., MAKOVSKÝ, J.
Brno : CDK, 2013

 2012

Bez názvu – 2
Das Entstehen des christlichen Glaubens
FUNDA, O.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2012
Bez názvu – 2
Eukleides: Základy. Kniha X.
VOPĚNKA, P.
Kanina : OPS, 2012
Bez názvu – 2 Evoluce před Darwinem : Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky
Vojtěcg Hladký, Radim Kočandrle, Zdeněk Kratochvíl
Červený Kostelec : Pavel Melvart, 2012
Bez názvu – 2
Gotlob Frege: Pojmopis
FIALA, J.
Praha : OIKOYMENH, 2012
Bez názvu – 2
Křesťanství v životě Evropy
FUNDA, O., DEMJANČUKOVÁ, D.
2012
Bez názvu – 2
La troncation en tant que procedé d´abérviation de mots et sa perception dans le français contemporain
FRIDRICHOVÁ, R.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), 2012
Bez názvu – 2 Organon VIII.: Calculemus
Ludmila Dostálová
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012
Očitá svědectvímalej
Očitá svědectví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu
Jana Černá 
Plzeň : Pavel Mervart, Západočeská univerzita 2012
Podivuhodný květ českého barokamalej
Podivuhodný květ českého baroka
VOPĚNKA, P.
Praha : Karolinum, 2012
Bez názvu – 2 Úvod do systematické filosofie. Filosogie přírody II. Živá příroda
Josef Špůr
Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2012
Bez názvu – 2
Úvod do bioetického myšlení
DOLISTA, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2012
Bez názvu – 2
Studie k filosofii Nelsona Goodmana
DOSTÁLOVÁ, L.
Praha : Filosofia, 2012
Bez názvu – 2
Faces of Hatred - Contemporary Antisemitism in its Historical Context
HOŠEK, P., MICHLEAN, A.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2012
Bez názvu – 2
Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim
DOUBRAVOVÁ, J.
Chrudim : Město Chrudim, 2012
Bez názvu – 2
Člověk v nových světech
VĚTROVCOVÁ, M.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012
Bez názvu – 2
Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie
HIRT, T., ZÍKOVÁ, T., TOUŠEK, L., SOSNA, D., HENIG, D., TOŠNER, M., HREŠANOVÁ, E., DVOŘÁKOVÁ, I., KAVALÍR, A., KOVÁŘ, J., PAŘÍZKOVÁ, A.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2012

 2011

Bez názvu – 2
Aesthetics Revisited, Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic
ŠEVČÍK, M.
Zürich : LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, 2011
Bez názvu – 2
Apeiron Anaximandra z Mílétu
KOČANDRLE, R.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011
Bez názvu – 2
Arabská lidová přísloví v minulosti a dnes
RAMADAN, I., RAMADAN, I.
Plzeň : Vydavatelství Západočeské Univerzity v Plzni, 2011
b2417592-5ed5-11e9-b831-6cae8b547852cultures malej
Cultures as Sign Systems and Processes
DOUBRAVOVÁ, J.
Plzeň : University of West Bohemia, 2011
Bez názvu – 2
Eukleides: Základy. Knihy XI-XII
VOPĚNKA, P.
Kanina : OPS, 2011
Bez názvu – 2
Exhumace obětí II. světové války - předpoklady, východiska, výzkum
NENUTIL, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011
Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva
Dagmar Demjančuková
Plzeň : Západočeská univerzita; Praha : Epocha, 2011
Bez názvu – 2
Filosofie v Byzanci. Dvě metodologické studie
NEUPAUER, E.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011
Bez názvu – 2
Gotlob Frege: Logická zkoumání. Základy aritmetiky
FIALA, J.
Praha : OIKOYMENH, 2011
Bez názvu – 2
Interpretace filozofických textů s pomocí pojmových map - Metodická příručka
MURGAŠ, J., ŽÁČKOVÁ, E.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011
Bez názvu – 2
Ježíš Nazaretský - 2. díl. Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání
BLAHUTKOVÁ, D.
Brno : Barrister & Principal, 2011
Bez názvu – 2
Křesťanské kořeny evropanství
FUNDA, O.
Plzeň : Fakulta filozofická ZČU, 2011
Bez názvu – 2
L´histoire als Lehrerin of Life. Dějepis ve výuce cizích jazyků, cizí jazyky ve výuce dějepisu
MUŠKOVÁ, E.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011
Myslet uprostřed dějin Myslet uprostřed dějin
Martin Profant
Praha : Epocha, 2011
Abel O algebraických rovnicíchmalej
Niels H. Abel: O algebraických rovnicích
BENEDIKTOVÁ, M.
Plzeň : Kanina : OPS, 2011
Bez názvu – 2
O povaze vědy: Fenomenologie
DEMJANČUK, N.
Praha : Epocha, 2011
O povaze vědy: Novokantovství O povaze vědy: Novokantovství
Nikolaj Demjančuk, Martin Profant, Jiří Podhajský
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011
Bez názvu – 2
Organon VII. aneb Nihil Novi
DOSTÁLOVÁ, L.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011
Bez názvu – 2
Platonica Pilonica II. Faidros
BOHÁČEK, K.
Plzeň : ZČU Plzeň, 2011
Bez názvu – 2
Pochody smrti - český příspěvek k otevřené otázce
NENUTIL, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011
Shakespeare a teorie interpretace Shakespeare a teorie interpretace
Martina Kastnerová
Plzeň : Západočeská univerzita; Praha : Epocha, 2011
Bez názvu – 2 Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti
Zdeněk Neubauer, Jiří Fiala
Praha : Malvern, 2011
Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků
Jana Černá
Plzeň : Západočeská univerzita; Praha : Epocha, 2011
poslední
Světlo světa. Papež církev a znamení doby
BLAHUTKOVÁ, D.
Brno : Barrister & Principal, 2011
Bez názvu – 2
The Interpretation of Philosophical Texts I
MURGAŠ, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011
Bez názvu – 2
Tools for Teaching Logic
DOSTÁLOVÁ, L., LANG, J.
Heidelberg : Springer, 2011
Bez názvu – 2
Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení
STARK, S.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011
Základy interpretace filozofických textů I Základy interpretace filozofických textů I
Jaromír Murgaš
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011

 2010

Bez názvu – 2
11. výjezdní interdisciplinární seminář v Nečtinech 11.-14. 1. 2010 Masarykovy boty
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010
Bez názvu – 2
Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 3/2010: teorie a dějiny vědy a techniky
Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda, 2010
Bez názvu – 2
Anaximandros z Mílétu
KOČANDRLE, R.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010
Calculus infinitesimalis: Pars prima Calculus infinitesimalis: Pars prima
Petr Vopěnka
Kanina : OPS, 2010
Bez názvu – 2
Das quälende Geheimnis
VOPĚNKA, P.
Praha : Práh, 2010
Descartes Geometriemalej
René Descartes: Geometrie
FIALA, J.
Praha : Oikoymenh, 2010
Descartes Dioptrika malej
Descartes: La dioptrique = Dioptrika
FIALA, J.
Praha : Oikoymenh, 2010
Druhá světová válka : případ Tachovsko Druhá světová válka: případ Tachovsko
Jiří Nenutil
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010
Bez názvu – 2
Eukleides: Základy VII-IX
VOPĚNKA, P.
Nymburk : OPS, 2010
1f7c2399-5ec8-11e9-b831-6cae8b547852malej
Henri Poincaré: Číslo - prostor - čas
FIALA, J.
Kanina : OPS, 2010
Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století
Dagmar Demjančuková
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010
O povaze vědy: Věda v kulturních kontextech O povaze vědy: Věda v kulturních kontextech
Nikolaj Demjančuk
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010
Bez názvu – 2
Platonica Pilonica I. Od Ústavy k pozdním dialogům
BOHÁČEK, K., STRÁNSKÝ, J., ŠVANTNER, M., ŠÍMA, A., TRČKA, J., ZIELINA, M., KLÁŠTERKOVÁ, M., JIRUŠKOVÁ, K., PAITLOVÁ, J.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010
Bez názvu – 2
Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina
DOSTÁLOVÁ, L., SCHUSTER, R.
Plzeň : Filosofia, 2010

 2009

Bez názvu – 2
Donald Davidson
DOSTÁLOVÁ, L., MARVAN, T.
Plzeň : ZČU, 2009
Bez názvu – 2
Elektronická databáze příkladů pro výuku logiky na VŠ
DOSTÁLOVÁ, L.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2009
Bez názvu – 2
Eukleides Základy. Knihy V-VI
VOPĚNKA, P.
Nymburk : OPS, 2009
Fonetická segmentace hlásek Fonetická segmentace hlásek
Pavel Machač, Radek Skarnitzl
Praha : Epocha, 2009.
Bez názvu – 2
Francois Rivenc: Několik poznámek o vynoření se problému přesvědčení ve filosofii ducha
FIALA, J.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2009
Bez názvu – 2
Großes Themenwörterbuch Italienisch
STRNADOVÁ, K., MAZZA, G.
Berlin : Cornelsen Verlag, 2009
1f6232f5-5ec8-11e9-b831-6cae8b547852malej
Häring, Bernhard: V bezpečí a svoboden
BLAHUTKOVÁ, D.
Brno : Barrister & Principal, 2009
Kauzalita Kauzalita
Nikolaj Demjančuk, Karel Pexidr
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
Bez názvu – 2 Když se rákos chvěje nad hladinou
Otakar A. Funda
Praha : Karolinum, 2009
Bez názvu – 2
Lévinas, E.. La réalité et son ombre
ŠEVČÍK, M.
Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2009
1ff34f8a-5ec8-11e9-b831-6cae8b547852malje
Nabrat dech v Boží blízkosti
BLAHUTKOVÁ, D.
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009
Pojednání o jevech povstávajících na množstvíchmalej
Pojednání o jevech povstávajících na množstvích
VOPĚNKA, P.
Nymburk : OPS Nymburk, 2009
Proměny historiografie vědymalej
Proměny historiografie vědy
ŠPELDA, D.
Praha : Filosofia, 2009
Bez názvu – 2
Relativismus a kontingentní budoucnosti
FIALA, J.
Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2009
Bez názvu – 2
Renesanční a novověká filosofie
ŠPELDA, D.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2009
Bez názvu – 2
Teorie a dějiny vědy a techniky : sborník příspěvků z VI. doktorandské konference
SCHUSTER, R.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2009
Bez názvu – 2
Tradice a současnost. Týdny J. W. Goetha v Mariánských Lázních 1999-2009 : výroční sešit 1999-2009 / Tradition und Gegenwart. Goethe-Woche in Marienbad 1999-2009. Denkschrift. 
NEUPAUER, E., ERNSTOVÁ, D.
Mariánské Lázně : E. Neupauer : D. Ernstová, 2009
Bez názvu – 2
Organon VI. aneb Odkud a jak brát stále nové příklady
DOSTÁLOVÁ, L.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2009

 2008

Astronomie ve středověku Astronomie ve středověku
Daniel Špelda
Ostrava : Montanex, 2008
Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu
Miloš Ševčík
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008
1febfc86-5ec8-11e9-b831-6cae8b547852malej
Covitosti : občasně filosofický slovník
FIALA, J.
Praha : Mladá fronta, 2008
Bez názvu – 2
Eukleides: Základy geometrie
DOSTÁLOVÁ, L
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008
Bez názvu – 2
Evropská věda a filosofie
DEMJANČUK, N.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008
Filozofie člověka v historickém kontextu Filozofie člověka v historickém kontextu
Stanislav Stark
Plzeň : Západočeská univerzita, 2008
Bez názvu – 2
Fysis iónských myslitelů : rozprava nad peripatetickou dezinterpretací
KOČANDRLE, R.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008
Bez názvu – 2
Gespräch
ROZBROJ, R.
Würzburg : Königshausen & Neumann , 2008
Ruská kultura 20. století malej
Ruská kultura 20. století
DEMJANČUKOVÁ, D.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008
Bez názvu – 2
Staré a nové
NEUPAUER, E.
Praha : Pravoslavné vydavatelství, 2008
Bez názvu – 2
Teorie a dějiny vědy a techniky V.
DEMJANČUK, N., SCHUSTER, R.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008
Bez názvu – 2
Toulky po východním Bavorsku a Čechách. Kultura a historie
BLAHUTKOVÁ, D.
Tourismusverband Ostbayern e. V. ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského a Jihočeského kraje, 2008

 2007

Bez názvu – 2
Chodský slovník
HOLUB, Z., CHÝLOVÁ, H., PSUTKOVÁ, B., ULRYCHOVÁ, M.
Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007
Bez názvu – 2 Ježíš a mýtus o Kristu
Otakar A. Funda
Praha : Karolinum, 2007
Bez názvu – 2
Ježíš Nazaretský
BLAHUTKOVÁ, D.
Brno : Barrister & Principal, 2007
Bez názvu – 2
Problém generací
BLAHUTKOVÁ, D.
Brno : FSS MU, Sociální studia 1-2/2007, 2007
Bez názvu – 2
QUINE: nejen gavagai
DOSTÁLOVÁ, L., MARVAN, T.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2007
Bez názvu – 2
Teorie a dějiny vědy a techniky
DEMJANČUK, N., SCHUSTER, R.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2007
Věda a zdravý rozum Věda a zdravý rozum
Jiří Nosek
Plzeň : FF ZČU, 2007
Bez názvu – 2
Věda v renesanční a novověké kultuře
DEMJANČUK, N., VAŘENKOVÁ, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2007
Bez názvu – 2
Veselé tropy
SVOBODA, M., LENK, L., SVOBODOVÁ, J., LÉBLOVÁ, M.
Plzeň : Antropoweb v produkci Dokořán, 2007
Bez názvu – 2
Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ
MACHOVÁ, S., ŠAMALOVÁ, M.
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007

 2006

Analytická filosofie - úvod Analytická filosofie - úvod
FIALA, J.
Nymburk : O.P.S., 2006
Bez názvu – 2
Analytická filosofie
FIALA, J.
Plzeň : O. P. S. , 2006
Bez názvu – 2
Ancient science through the golden age of Greece [kapitola II. (Starověký) Egypt]
DVORSKÁ, P.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2006
Astronomie v antice Astronomie v antice
Daniel Špelda
Ostrava : Montanex, 2006
Czechs in Europe malej
Czechs in Europe
DEMJANČUK, N.
Pilsen : University of West Bohemia, 2006
Bez názvu – 2
Čítanka dějin náboženství
DEMJANČUKOVÁ, D., ŠPILEROVÁ, Š.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006
Bez názvu – 2
Filosofický časopis. 2006, roč. 54, č. 3.
BOHÁČEK, K.
Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2006
Bez názvu – 2 Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu
Stanislav Stark
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006
Bez názvu – 2
Hellenistic science and culture in the last three centuries B.C. (kapitola Lékařství v posledních dvou stoletích před Kristem)
MAREK, M.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Hellenistic science and culture in the last three centuries B.C. [kapitola XV. The social background (Sociální kontext doby)]
STASIŇK, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Hellenistic science and culture in the last three centuries B.C. [kapitola X. The library (Alexandrijská knihovna)].
ZÁBOJNÍKOVÁ, A.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Hra, věda a filosofie
NOSEK, J.
Praha : Filosofia, 2006
Bez názvu – 2
Logika
DOSTÁLOVÁ, L.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Marius Victorinus: O soupodstatnosti Trojice (Proti Ariovi Ib
NĚMEC, V.
Praha : Oikoymenh, 2006
Bez názvu – 2
Muž davu
BLAHUTKOVÁ, D.
Brno : FSS MU, Sociální studia 2/2006, 2006
Bez názvu – 2
Organon V. aneb Kolik logiky za nás mohou učit počítače?
DOSTÁLOVÁ, L., ŠEBELA, K.
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006
Bez názvu – 2
O tom, co je
DOSTÁLOVÁ, L.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Pokus o objektivní zdůvodnění nauky o třech rozměrech prostoru
FIALA, J.
Praha : Filosofia, 2006
Bez názvu – 2
Teorie a dějiny vědy a techniky
DEMJANČUK, N., SCHUSTER, R.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
The history of science from Augustine to Galileo [kapitola II. Cosmology and astronomy (Kosmologie a astronomie ve středověku)]
ŠIMEČKOVÁ, P.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
The history of science from Augustine to Galileo [kapitola IV. The mechanization of industry (Mechanizace průmyslu ve středověku)]
MĚRKOVÁ, L.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Úvod do filozofie
DOSTÁLOVÁ, L., KRÁLOVEC, J., POLÁK, M., SCHUSTER, R., ŠKARDA, R.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Věci a jejich role v teoriích
DOSTÁLOVÁ, L.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Věda v antice a středověku
DEMJANČUK, N.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Věda v renesanci a novověku
JANKO, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2006
Bez názvu – 2
Vybrané články k ontologii a epistemologii / W.V.O.Quine
DOSTÁLOVÁ, L., MARVAN, T.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006

 2005

Bez názvu – 2
Analytická filosofie
FIALA, J.
Praha : O.P.S., 2005
Bez názvu – 2
Analytická filosofie.
FIALA, J.
Plzeň : O.P.S., 2005
Bez názvu – 2
Existence logických předmětů podle Fregeho
FIALA, J.
Praha : Filozofický ústav AV ČR, 2005
Bez názvu – 2
Filosofie a metodologie vědy
FAJKUS, B.
Praha : Academia, 2005
Bez názvu – 2
Filozofický jazyk
NEUPAUER, E.
Bratislava : Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), 2005
I. Lakatos a filosofie vědymalej
Imre Lakatos a filosofie vědy
DEMJANČUK, N., FAJKUS, B., FIALA, J., SLAVÍK, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2005
Bez názvu – 2
Moc a zlo - sociálně psychologický pohled na svět
FIALA, J.
Břeclav : Moraviapress, 2005
1fd08538-5ec8-11e9-b831-6cae8b547852 malej
Peter Galison: Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy
FIALA, J.
Edice Kolumbus, Mladá fronta, 2005
Bez názvu – 2
René Descartes
FIALA, J., POLÁK, M.
Pzeň : Západočeská univerzita, 2005
Bez názvu – 2
Teorie a dějiny vědy a techniky
SCHUSTER, R.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2005
Bez názvu – 2
Teorie a dějiny vědy a techniky
DEMJANČUK, N., ŠPELDA, D., SCHUSTER, R.
Plzeň : Západočeská univerzita , 2005
Bez názvu – 2
Umění jako odkaz na realitu času
ŠEVČÍK, M.
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005
Bez názvu – 2
Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D., STARK, S.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005
Bez názvu – 2
Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ
MACHOVÁ, S., ŠAMALOVÁ, M.
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005
Vzdělání a extremismus Vzdělání a extremismus
Nikolaj Demjančuk, Lucie Drotárová
Praha : Epocha, 2005

 2004

Bez názvu – 2
Al'ternativnaja teorija množestv : novyj vzgljad na beskonečnostʹ = [Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín]
VOPĚNKA, P.
Novosibirsk : Izdatel'stvo Instituta matematiky, 2004
Diktatura informací Diktatura informací
Emil Mleziva
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004
Bez názvu – 2
Filosofický časopis. 2004, roč. 52, č. 6.
BOHÁČEK, K.
Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2004
Bez názvu – 2
Gorgiás "O nebytí"
BOHÁČEK, K.
Praha : Filosofický časopis. Roč. 52, č. 6, s. 937-965, 2004
Bez názvu – 2
Historická reflexe filozofických systémů
BERINGER, J.
Plzeň : Prima Press, 2004
Bez názvu – 2
Horizonty nekonečna
FIALA, J.
Praha : Moraviapress, 2004
Horizonty nekonečnamalej
Horizonty nekonečna
VOPĚNKA, P.
Praha : Moraviapress, 2004
b2fbec04-5ed5-11e9-b831-6cae8b547852kreativita malej
Kreativita - hledání alternativ
DEMJANČUK, N., KRÁLOVEC, J., DOUBRAVOVÁ, J., SCHUSTER, R.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2004
Bez názvu – 2
Predpisy pre celé spoločenstvo Izraela v posledné dni : (Prvé tri listy rukopisu ako uvedenie do apokalyptiky Esénov vo svetle rukopisov z Chirbet-Qumránu)
NEUPAUER, E.
Prešov : Katedra byzantológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2004
Bez názvu – 2
Proč Gorgiás mluví
BOHÁČEK, K.
Praha : Filosofia, 2004
Bez názvu – 2
Tři Gesta
FIALA, J.
Praha : Společnost pro Revolver Revue [In: Revolver Revue 56, 2004, s. 61-74
Bez názvu – 2
Univerzita v novém miléniu
DEMJANČUK, N.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2004
Bez názvu – 2
Vyprávění o kráse novobarokní matematiky
VOPĚNKA, P.
Praha : Práh, 2004

 2003

1f180a83-5ec8-11e9-b831-6cae8b547852malej
Fraktály : tvar, náhoda a dimenze
FIALA, J.
Praha : Mladá fronta, 2003
Bez názvu – 2
Hledání pravdy
MARVAN, T.
Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2003
Bez názvu – 2
Istorija russkoj filosofiji
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D.
Moskva : Izdateľstvo Respublika, 2003
Kapitoly z filosofie výchovy Kapitoly z filosofie výchovy
Stanislav Stark, Nikolaj Demjančuk, Dagmar Demjančuková
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Kosmologie z pohledu filosofa Kosmologie z pohledu filosofa
Karel Pexidr
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Současná filosofie a metodologie vědy Současná filosofie a metodologie vědy
Břetislav Fajkus
Praha : Filosofia, 2003
Společenské hry Společenské hry
Jarmila Doubravová (ed.)
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Bez názvu – 2 Teorie a dějiny náboženství
Dagmar Demjančuková
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Bez názvu – 2
Metoda - význam - intence
HAVLÍK, V.
Praha : Filosofia, 2003
Bez názvu – 2
Vágnost, věda a filosofie
NOSEK, J.
Praha : Filosofia, 2003
Bez názvu – 2
Výchova a tradice evropského myšlení
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D., STARK, S.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Bez názvu – 2
Hledání pravdy
MARVAN, T.
Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2003
Bez názvu – 2
Logika pro humanistiku
SVATEK, J., DOSTÁLOVÁ, L.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Bez názvu – 2
Istorija russkoj filosofiji
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D.
Moskva : Izdateľstvo Respublika, 2003
Bez názvu – 2
Společenské hry. Analytický přístup
DOUBRAVOVÁ, J.
Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003

 2002

Filosofie a vědecké myšlení Filosofie a vědecké myšlení
Nikolaj Demjančuk
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002
Bez názvu – 2
Charisteria Sidonio Neubauero sexagenario : sborník k šedesátinám Zdeňka Neubauera
FIALA, J.
Pragae : O.P.S., 2002
Analytická filosofie II.malej
Analytická filosofie. Druhá čítanka
FIALA, J.
Plzeň : Michal V. Hanzelín, 2002
Bez názvu – 2
Úvod do systematické filosofie. Gnoseologie
ŠPŮR, J.
Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002
Analytická filosofe I mala
Analytická filosofie
FIALA, J.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2002
Kultura a vědecká racionalita malej
Kultura a vědecká racionalita
DEMJANČUK, N., FAJKUS, B.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002
Bez názvu – 2
Zdeněk Neubauer, Respondeo dicendum
FIALA, J.
Pragae : O.P.S., 2002
Bez názvu – 2
Sémiotika v teorii a praxi
DOUBRAVOVÁ, J.
Praha : Portál, 2002
Mýtus počítače malé
Joseph Weizenbaum: Mýtus počítače : počítačový pohled na svět
FIALA, J.
Moraviapress, 2002
Bez názvu – 2
Filosofie a vědecké myšlení
DEMJANČUK, N.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002
Bez názvu – 2
Milénium vědy a filosofie
NOSEK, J.
Praha : Filosofia, 2002

 2001

Úvahy o pravdivosti.
NOSEK, J.
Praha : Filosofia, 2001
Sémantika & pragmatická lingvistika
MACHOVÁ, S., ŠVEHLOVÁ, M. 
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001

 2000

Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim
Emil Mleziva
Praha : Vyšehrad, 2000
Filosofie 18.-20. století: vybrané kapitoly Filosofie 18.-20. století: vybrané kapitoly
Stanislav Stark
Plzeň : Západočeská univerzita, 2000
Psychologie a gnozeologie Psychologie a gnozeologie
Karel Pexidr
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2000
Úvod do systematické filosofie I - Ontologie Úvod do systematické filosofie I - Ontologie
Josef Špůr
Plzeň : Západočeská univerzita, 2000

 před rokem 2000

Etika Etika
Jan Motyčka
Plzeň : Západočeská univerzita, 1992
Filosofie: kultura, věda, myšlení Filosofie: kultura, věda, myšlení
Nikolaj Demjančuk
Plzeň : Západočeská univerzita, 1996
Relativistická filosofie Relativistická filosofie
Karel Pexidr
Plzeň : Západočeská univerzita, 1996
Víra bez náboženství Víra bez náboženství
Otakar A. Funda
Praha : Prvokruh, 1994

Patička